czasowniki z przyimkiem for

 0    17 fiszek    jpodgajna6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
apologise for
I must apologize to Isobel for my lateness.
rozpocznij naukę
przepraszać za
Muszę przeprosić Isobel za moje spóźnienie.
look for / search for
I'm looking for my keys. // The police searched the woods for the missing boy. // He searched his pockets for some change.
rozpocznij naukę
szukać
Szukam swoich kluczy. // Policja przeszukała las w poszukiwaniu zaginionego chłopca. // Przeszukał kieszenie, szukając reszty.
forgive for (forgave, forgiven)
Jane never forgave her mother for lying to her.
rozpocznij naukę
wybaczyć (wybaczyć, wybaczyć)
Jane nigdy nie wybaczyła matce tego, że ją okłamała.
fine for
They fined him $100 for using threatening behaviour.
rozpocznij naukę
ukarać grzywną za
Ukarali go grzywną w wysokości 100 dolarów za użycie groźby.
hope for
I'm hoping for an interview next week.
rozpocznij naukę
mieć nadzieję na
Mam nadzieję na rozmowę kwalifikacyjną w przyszłym tygodniu.
wait for
I am waiting for Ben.
rozpocznij naukę
czekać na
Czekam na Bena.
apply for
apply for a job
rozpocznij naukę
ubiegać się o
ubiegać się o pracę
punish for
They must be severely punished for these crimes.
rozpocznij naukę
karać za
Za te zbrodnie muszą zostać surowo ukarani.
blame for
Hugh blames his mother for his lack of confidence.
rozpocznij naukę
oskarżać o
Hugh obwinia matkę za brak pewności siebie.
beg for
They begged for mercy. // She had to beg for money and food for her children.
rozpocznij naukę
1. błagać, 2. żebrać o coś
Błagali o litość. // Musiała żebrać o pieniądze i jedzenie dla swoich dzieci.
long for
I'm longing for news of him.
rozpocznij naukę
tęsknić do czegoś,
Tęsknię za wiadomościami o nim.
care for
She can't go out to work because she has to stay at home to care for her elderly mother.
rozpocznij naukę
opiekować się
Nie może wyjść do pracy, ponieważ musi zostać w domu, aby opiekować się starszą matką.
praise for
He should be praised for his honesty.
rozpocznij naukę
chwalić za
Powinien być chwalony za swoją uczciwość.
prepare for
Have you prepared for your interview?
rozpocznij naukę
przygotować się na/do
Czy przygotowałeś się do rozmowy kwalifikacyjnej?
compensate for
Victims of the crash will be compensated for their injuries.
rozpocznij naukę
zrekompensować
Ofiary wypadku otrzymają odszkodowanie za odniesione obrażenia.
pay for
How much did you pay for the tickets?
rozpocznij naukę
zapłacić za
Ile zapłaciłeś za bilety?
thank for
He thanked me for taking him home.
rozpocznij naukę
dziękować za
Podziękował mi za zabranie go do domu.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.