1000 most common words in English

 0    1 000 fiszek    hanahana
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
a
rozpocznij naukę
un / una
ability
rozpocznij naukę
la destreza
able
rozpocznij naukę
capaz / talentoso / hábil
about
rozpocznij naukę
acerca de / alrededor de / sobre
above
rozpocznij naukę
sobre
accept
rozpocznij naukę
aceptar
according
rozpocznij naukę
conforme
account
rozpocznij naukę
la cuenta
across
rozpocznij naukę
de un lado al otro lado / a través de
act
rozpocznij naukę
el acto
action
rozpocznij naukę
la acción
activity
rozpocznij naukę
la actividad
actually
rozpocznij naukę
Realmente
add
rozpocznij naukę
agregar
address
rozpocznij naukę
la dirección
administration
rozpocznij naukę
la administración
admit
rozpocznij naukę
admitir
adult
rozpocznij naukę
adulto / adulta
affect
rozpocznij naukę
afectar
after
rozpocznij naukę
después
again
rozpocznij naukę
de nuevo
against
rozpocznij naukę
contra
age
rozpocznij naukę
la edad
agency
rozpocznij naukę
la agencia
agent
rozpocznij naukę
el agente
ago
rozpocznij naukę
hace
agree
rozpocznij naukę
acordar
agreement
rozpocznij naukę
acuerdo
ahead
rozpocznij naukę
adelante
air
rozpocznij naukę
aire
all
rozpocznij naukę
todo / cada
allow
rozpocznij naukę
permitir
almost
rozpocznij naukę
casi
alone
rozpocznij naukę
solo
along
rozpocznij naukę
a lo largo de algo
already
rozpocznij naukę
ya
also
rozpocznij naukę
también
although
rozpocznij naukę
aunque / a pesar de que
always
rozpocznij naukę
siempre
American
rozpocznij naukę
estadounidense / estadounidense
among
rozpocznij naukę
entre
amount
rozpocznij naukę
cantidad / suma total
analysis
rozpocznij naukę
el análisis
and
rozpocznij naukę
y (e)
animal
rozpocznij naukę
animal
another
rozpocznij naukę
otro / otra
answer
rozpocznij naukę
respuesta
any
rozpocznij naukę
alguno / cualquier / ninguno
anyone
rozpocznij naukę
cualquiera
anything
rozpocznij naukę
cualquier cosa
appear
rozpocznij naukę
Aparecer
apply
rozpocznij naukę
postular
approach
rozpocznij naukę
Acercarse
area
rozpocznij naukę
la zona / el área
argue
rozpocznij naukę
discutir
arm
rozpocznij naukę
brazo
around
rozpocznij naukę
por aquí
arrive
rozpocznij naukę
llegar
art
rozpocznij naukę
arte/destreza
article
rozpocznij naukę
el artículo
artist
rozpocznij naukę
el artista
as
rozpocznij naukę
tan / como
ask
rozpocznij naukę
pedir
assume
rozpocznij naukę
suponer
at
rozpocznij naukę
a / en / de / por / para
attack
rozpocznij naukę
ataque/agresión/asalto
attention
rozpocznij naukę
atención
attorney
rozpocznij naukę
el abogado
audience
rozpocznij naukę
el público
author
rozpocznij naukę
el autor
authority
rozpocznij naukę
autoridad
available
rozpocznij naukę
disponible
avoid
rozpocznij naukę
evitar
away
rozpocznij naukę
lejos
baby
rozpocznij naukę
bebé
back
rozpocznij naukę
fondo/espalda
bad
rozpocznij naukę
malo
bag
rozpocznij naukę
bolsa
ball
rozpocznij naukę
bola / pelota
bank
rozpocznij naukę
banco
bar
rozpocznij naukę
bar
base
rozpocznij naukę
base
be
rozpocznij naukę
ser
beat
rozpocznij naukę
golpear
beautiful
rozpocznij naukę
guapo
because
rozpocznij naukę
porque
become
rozpocznij naukę
volverse
bed
rozpocznij naukę
cama
before
rozpocznij naukę
antes / anterior / ya
begin
rozpocznij naukę
empezar
behavior
rozpocznij naukę
el comportamiento
behind
rozpocznij naukę
detrás
believe
rozpocznij naukę
creer
benefit
rozpocznij naukę
el subsidio
best
rozpocznij naukę
mejor
better
rozpocznij naukę
mejor
between
rozpocznij naukę
entre
beyond
rozpocznij naukę
más allá
big
rozpocznij naukę
grande
bill
rozpocznij naukę
la cuenta
billion
rozpocznij naukę
mil millones
bit
rozpocznij naukę
poco
black
rozpocznij naukę
negro
blood
rozpocznij naukę
sangre
blue
rozpocznij naukę
azul
board
rozpocznij naukę
tablón
body
rozpocznij naukę
cuerpo
book
rozpocznij naukę
libro
born
rozpocznij naukę
nacido
both
rozpocznij naukę
ambos
box
rozpocznij naukę
caja
boy
rozpocznij naukę
chico
break
rozpocznij naukę
el descanso
bring
rozpocznij naukę
traer
brother
rozpocznij naukę
hermano
budget
rozpocznij naukę
el presupuesto
build
rozpocznij naukę
el físico
building
rozpocznij naukę
edificios
business
rozpocznij naukę
negocio / incumbencia
but
rozpocznij naukę
pero / sino
buy
rozpocznij naukę
comprar
by
rozpocznij naukę
por / en
call
rozpocznij naukę
la llamada
camera
rozpocznij naukę
cámara
campaign
rozpocznij naukę
la campaña
can
rozpocznij naukę
poder
cancer
rozpocznij naukę
el cáncer
candidate
rozpocznij naukę
el candidato
capital
rozpocznij naukę
el capital
car
rozpocznij naukę
el coche / el carro / el automóvil / el auto
card
rozpocznij naukę
tarjeta
care
rozpocznij naukę
cuidar / cuidado
career
rozpocznij naukę
la carrera
carry
rozpocznij naukę
llevar
case
rozpocznij naukę
el caso
catch
rozpocznij naukę
captura
cause
rozpocznij naukę
causa
cell
rozpocznij naukę
la celda
center
rozpocznij naukę
el centro
central
rozpocznij naukę
central
century
rozpocznij naukę
el siglo
certain
rozpocznij naukę
seguro / cierto
certainly
rozpocznij naukę
ciertamente
chair
rozpocznij naukę
la silla
challenge
rozpocznij naukę
el reto
chance
rozpocznij naukę
oportunidad
change
rozpocznij naukę
cambios
character
rozpocznij naukę
el carácter
charge
rozpocznij naukę
la acusación
check
rozpocznij naukę
cheque
child
rozpocznij naukę
el hijo
choice
rozpocznij naukę
la elección
choose
rozpocznij naukę
escoger
church
rozpocznij naukę
iglesia
citizen
rozpocznij naukę
el ciudadano
city
rozpocznij naukę
ciudad
civil
rozpocznij naukę
civil
claim
rozpocznij naukę
la reclamación
class
rozpocznij naukę
la clase
clear
rozpocznij naukę
claro
clearly
rozpocznij naukę
claramente
close
rozpocznij naukę
cerrar
coach
rozpocznij naukę
el entrenador
cold
rozpocznij naukę
frío
collection
rozpocznij naukę
la colección
college
rozpocznij naukę
el instituto
color
rozpocznij naukę
color
come
rozpocznij naukę
venir
commercial
rozpocznij naukę
el anuncio publicitario
common
rozpocznij naukę
común
community
rozpocznij naukę
la comunidad
company
rozpocznij naukę
empresa
compare
rozpocznij naukę
comparar
computer
rozpocznij naukę
el ordenador / la computadora
concern
rozpocznij naukę
la preocupación
condition
rozpocznij naukę
condición
conference
rozpocznij naukę
la conferencia
Congress
rozpocznij naukę
Congreso
consider
rozpocznij naukę
considerar
consumer
rozpocznij naukę
el consumidor
contain
rozpocznij naukę
Contiene
continue
rozpocznij naukę
Seguir
control
rozpocznij naukę
control
cost
rozpocznij naukę
el costo
could
rozpocznij naukę
podría
country
rozpocznij naukę
país / campo
couple
rozpocznij naukę
la pareja
course
rozpocznij naukę
el curso
court
rozpocznij naukę
la corte
cover
rozpocznij naukę
funda
create
rozpocznij naukę
crear
crime
rozpocznij naukę
crimen
cultural
rozpocznij naukę
cultural
culture
rozpocznij naukę
la cultura
cup
rozpocznij naukę
taza
current
rozpocznij naukę
corriente
customer
rozpocznij naukę
el / la cliente
cut
rozpocznij naukę
cortado
dark
rozpocznij naukę
oscuro
data
rozpocznij naukę
los datos
daughter
rozpocznij naukę
hija
day
rozpocznij naukę
día
dead
rozpocznij naukę
muerto
deal
rozpocznij naukę
el trato
death
rozpocznij naukę
muerte
debate
rozpocznij naukę
el debate
decade
rozpocznij naukę
la década
decide
rozpocznij naukę
decidir
decision
rozpocznij naukę
decisión
deep
rozpocznij naukę
profundo
defense
rozpocznij naukę
la defensa
degree
rozpocznij naukę
grado/ título
Democrat
rozpocznij naukę
Demócrata
democratic
rozpocznij naukę
democrático
describe
rozpocznij naukę
describir
design
rozpocznij naukę
diseño
despite
rozpocznij naukę
a pesar de / pese a
detail
rozpocznij naukę
detalle
determine
rozpocznij naukę
determinar
develop
rozpocznij naukę
desarrollar
development
rozpocznij naukę
desarrollo
die
rozpocznij naukę
morir
difference
rozpocznij naukę
la diferencia
different
rozpocznij naukę
diferente
difficult
rozpocznij naukę
difícil
dinner
rozpocznij naukę
la comida
direction
rozpocznij naukę
dirección
director
rozpocznij naukę
el director
discover
rozpocznij naukę
descubrir
discuss
rozpocznij naukę
discutir
discussion
rozpocznij naukę
discusión
disease
rozpocznij naukę
enfermedad
do
rozpocznij naukę
hacer / actuar
doctor
rozpocznij naukę
el médico
dog
rozpocznij naukę
perro
door
rozpocznij naukę
puerta
down
rozpocznij naukę
abajo
draw
rozpocznij naukę
el empate
dream
rozpocznij naukę
el sueño
drive
rozpocznij naukę
conducir
drop
rozpocznij naukę
gota
drug
rozpocznij naukę
la droga
during
rozpocznij naukę
durante
each
rozpocznij naukę
cada
early
rozpocznij naukę
temprano
east
rozpocznij naukę
este
easy
rozpocznij naukę
fácil
eat
rozpocznij naukę
comer
economic
rozpocznij naukę
económico
economy
rozpocznij naukę
la economía
edge
rozpocznij naukę
borde / hoja
education
rozpocznij naukę
educación
effect
rozpocznij naukę
efecto
effort
rozpocznij naukę
el esfuerzo
eight
rozpocznij naukę
ocho
either
rozpocznij naukę
tampoco
election
rozpocznij naukę
la elección
else
rozpocznij naukę
más
employee
rozpocznij naukę
el empleado
end
rozpocznij naukę
final
energy
rozpocznij naukę
la energía
enjoy
rozpocznij naukę
disfrutar
enough
rozpocznij naukę
suficiente / bastante
enter
rozpocznij naukę
entrar
entire
rozpocznij naukę
todo
environment
rozpocznij naukę
el medio (natural)
environmental
rozpocznij naukę
ambiental
especially
rozpocznij naukę
especialmente
establish
rozpocznij naukę
establecer
even
rozpocznij naukę
incluso / aun
evening
rozpocznij naukę
la tarde
event
rozpocznij naukę
evento
ever
rozpocznij naukę
alguna vez / nunca
every
rozpocznij naukę
cada / todos
everybody
rozpocznij naukę
todos
everyone
rozpocznij naukę
todos
everything
rozpocznij naukę
todo
evidence
rozpocznij naukę
la evidencia
exactly
rozpocznij naukę
exactamente
example
rozpocznij naukę
ejemplo
executive
rozpocznij naukę
el ejecutivo
exist
rozpocznij naukę
existe
expect
rozpocznij naukę
esperar
experience
rozpocznij naukę
experiencia
expert
rozpocznij naukę
experto
explain
rozpocznij naukę
explique
eye
rozpocznij naukę
ojo
face
rozpocznij naukę
cara
fact
rozpocznij naukę
hecho
factor
rozpocznij naukę
el factor
fail
rozpocznij naukę
el insuficiente (<5) / el suspenso (<5)
fall
rozpocznij naukę
caída
family
rozpocznij naukę
familia
far
rozpocznij naukę
lejos / mucho
fast
rozpocznij naukę
el ayuno
father
rozpocznij naukę
padre
fear
rozpocznij naukę
terror
federal
rozpocznij naukę
federal
feel
rozpocznij naukę
sensación
feeling
rozpocznij naukę
sentimientos
few
rozpocznij naukę
pocos
field
rozpocznij naukę
sembradío / campo (sector)
fight
rozpocznij naukę
pelea / discusión
figure
rozpocznij naukę
la figura
fill
rozpocznij naukę
llenar
film
rozpocznij naukę
la película
final
rozpocznij naukę
la final
finally
rozpocznij naukę
finalmente
financial
rozpocznij naukę
financiero
find
rozpocznij naukę
encontrar
fine
rozpocznij naukę
la multa
finger
rozpocznij naukę
dedo
finish
rozpocznij naukę
terminar
fire
rozpocznij naukę
fuego
firm
rozpocznij naukę
la firma
first
rozpocznij naukę
primero
fish
rozpocznij naukę
pescado
five
rozpocznij naukę
cinco
floor
rozpocznij naukę
piso / planta / suelo
fly
rozpocznij naukę
mosca
focus
rozpocznij naukę
el foco
follow
rozpocznij naukę
seguir
food
rozpocznij naukę
comida
foot
rozpocznij naukę
pie
for
rozpocznij naukę
para / por / en
force
rozpocznij naukę
potencia
foreign
rozpocznij naukę
exterior
forget
rozpocznij naukę
olvidar
form
rozpocznij naukę
forma / formulario
former
rozpocznij naukę
ex
forward
rozpocznij naukę
adelante / reenviar
four
rozpocznij naukę
cuatro
free
rozpocznij naukę
gratis / libre
friend
rozpocznij naukę
amigo
from
rozpocznij naukę
de / desde
front
rozpocznij naukę
delante
full
rozpocznij naukę
lleno / completo
fund
rozpocznij naukę
el fondo
future
rozpocznij naukę
futuro
game
rozpocznij naukę
el juego
garden
rozpocznij naukę
jardín
gas
rozpocznij naukę
gas
general
rozpocznij naukę
general
generation
rozpocznij naukę
la generación
get
rozpocznij naukę
obtener
girl
rozpocznij naukę
chica
give
rozpocznij naukę
dar
glass
rozpocznij naukę
cristal / vaso
go
rozpocznij naukę
ir
goal
rozpocznij naukę
el gol
good
rozpocznij naukę
bueno
government
rozpocznij naukę
gobierno
great
rozpocznij naukę
estupendo
green
rozpocznij naukę
verde
ground
rozpocznij naukę
el terreno
group
rozpocznij naukę
grupo
grow
rozpocznij naukę
crecer
growth
rozpocznij naukę
crecimiento
guess
rozpocznij naukę
adivinar
gun
rozpocznij naukę
pistola
guy
rozpocznij naukę
el tío
hair
rozpocznij naukę
pelo
half
rozpocznij naukę
la mitad
hand
rozpocznij naukę
mano
hang
rozpocznij naukę
colgar
happen
rozpocznij naukę
suceder
happy
rozpocznij naukę
feliz
hard
rozpocznij naukę
duro
have
rozpocznij naukę
tener
he
rozpocznij naukę
él
head
rozpocznij naukę
cabeza
health
rozpocznij naukę
la salud
hear
rozpocznij naukę
oír
heart
rozpocznij naukę
corazón / cardíaco
heat
rozpocznij naukę
calor
heavy
rozpocznij naukę
pesado
help
rozpocznij naukę
ayuda
her
rozpocznij naukę
su / sus
here
rozpocznij naukę
aquí
herself
rozpocznij naukę
ella misma
high
rozpocznij naukę
alto
him
rozpocznij naukę
le / a él
himself
rozpocznij naukę
él mismo
his
rozpocznij naukę
su / sus
history
rozpocznij naukę
historia
hit
rozpocznij naukę
golpear
hold
rozpocznij naukę
la bodega / la cala
home
rozpocznij naukę
el hogar
hope
rozpocznij naukę
esperanza
hospital
rozpocznij naukę
hospital
hot
rozpocznij naukę
caliente
hotel
rozpocznij naukę
hotel
hour
rozpocznij naukę
hora
house
rozpocznij naukę
casa
how
rozpocznij naukę
como
however
rozpocznij naukę
sin embargo / no obstante
huge
rozpocznij naukę
enorme
human
rozpocznij naukę
humano
hundred
rozpocznij naukę
cien
husband
rozpocznij naukę
el marido
I
rozpocznij naukę
yo
idea
rozpocznij naukę
idea
identify
rozpocznij naukę
identificar
if
rozpocznij naukę
si
image
rozpocznij naukę
la imagen
imagine
rozpocznij naukę
imagina
impact
rozpocznij naukę
el impacto
important
rozpocznij naukę
importante
improve
rozpocznij naukę
mejorar
in
rozpocznij naukę
en / a / para
include
rozpocznij naukę
incluir
including
rozpocznij naukę
incluso
increase
rozpocznij naukę
incremento
indeed
rozpocznij naukę
en efecto / de hecho / ciertamente
indicate
rozpocznij naukę
indicar
individual
rozpocznij naukę
el individuo
industry
rozpocznij naukę
industria
information
rozpocznij naukę
la información
inside
rozpocznij naukę
adentro
instead
rozpocznij naukę
en lugar
institution
rozpocznij naukę
la institución
interest
rozpocznij naukę
interés / intereses
interesting
rozpocznij naukę
interesante
international
rozpocznij naukę
internacional
interview
rozpocznij naukę
la entrevista de trabajo
into
rozpocznij naukę
dentro de
investment
rozpocznij naukę
la inversión
involve
rozpocznij naukę
implicar
issue
rozpocznij naukę
la cuestión
it
rozpocznij naukę
eso
item
rozpocznij naukę
el artículo / la pieza
its
rozpocznij naukę
3. persona singular, genero neutro
itself
rozpocznij naukę
él mismo
job
rozpocznij naukę
el puesto de trabajo
join
rozpocznij naukę
junta
just
rozpocznij naukę
justo
keep
rozpocznij naukę
mantener / guardar
key
rozpocznij naukę
clave
kid
rozpocznij naukę
el crío
kill
rozpocznij naukę
matar
kind
rozpocznij naukę
amable
kitchen
rozpocznij naukę
la cocina
know
rozpocznij naukę
saber
knowledge
rozpocznij naukę
conocimiento
land
rozpocznij naukę
tierra
language
rozpocznij naukę
idioma
large
rozpocznij naukę
grande
last
rozpocznij naukę
último
late
rozpocznij naukę
tarde
later
rozpocznij naukę
luego
laugh
rozpocznij naukę
risa
law
rozpocznij naukę
ley
lawyer
rozpocznij naukę
el abogado / la abogada
lay
rozpocznij naukę
laico
lead
rozpocznij naukę
ventaja / plomo
leader
rozpocznij naukę
el líder
learn
rozpocznij naukę
aprender
least
rozpocznij naukę
menos
leave
rozpocznij naukę
la baja
left
rozpocznij naukę
izquierdo
leg
rozpocznij naukę
pierna
legal
rozpocznij naukę
legal
less
rozpocznij naukę
menos
let
rozpocznij naukę
permitir / dejar
letter
rozpocznij naukę
carta
level
rozpocznij naukę
nivel
lie
rozpocznij naukę
la mentira
life
rozpocznij naukę
la vida
light
rozpocznij naukę
luz
like
rozpocznij naukę
parecido
likely
rozpocznij naukę
probable
line
rozpocznij naukę
línea
list
rozpocznij naukę
lista
listen
rozpocznij naukę
escuchar
little
rozpocznij naukę
pequeño / poco
live
rozpocznij naukę
en vivo
local
rozpocznij naukę
local
long
rozpocznij naukę
largo
look
rozpocznij naukę
apariencia
lose
rozpocznij naukę
perder
loss
rozpocznij naukę
perdida
lot
rozpocznij naukę
un montón
love
rozpocznij naukę
amor
low
rozpocznij naukę
bajo
machine
rozpocznij naukę
máquina
magazine
rozpocznij naukę
la revista
main
rozpocznij naukę
mayor
maintain
rozpocznij naukę
mantener
major
rozpocznij naukę
estudiante
majority
rozpocznij naukę
la mayoría
make
rozpocznij naukę
hacer / crear
man
rozpocznij naukę
hombre
manage
rozpocznij naukę
gestionar
management
rozpocznij naukę
la gestión
manager
rozpocznij naukę
gerente
many
rozpocznij naukę
mucho
market
rozpocznij naukę
mercado
marriage
rozpocznij naukę
el casamiento / el enlace nupcial / el enlace matrimonial
material
rozpocznij naukę
material
matter
rozpocznij naukę
el tema
may
rozpocznij naukę
mayo
maybe
rozpocznij naukę
tal vez
me
rozpocznij naukę
me / a mí
mean
rozpocznij naukę
tacaño
measure
rozpocznij naukę
medida
media
rozpocznij naukę
los medios
medical
rozpocznij naukę
medicina
meet
rozpocznij naukę
reunirse
meeting
rozpocznij naukę
reunión
member
rozpocznij naukę
el miembro
memory
rozpocznij naukę
memoria
mention
rozpocznij naukę
mencionar
message
rozpocznij naukę
el mensaje
method
rozpocznij naukę
el método
middle
rozpocznij naukę
mitad
might
rozpocznij naukę
podría
military
rozpocznij naukę
militar
million
rozpocznij naukę
un millón
mind
rozpocznij naukę
mente
minute
rozpocznij naukę
minuto
miss
rozpocznij naukę
señorita
mission
rozpocznij naukę
la misión
model
rozpocznij naukę
la modelo
modern
rozpocznij naukę
moderno
moment
rozpocznij naukę
el momento
money
rozpocznij naukę
dinero
month
rozpocznij naukę
mes
more
rozpocznij naukę
más
morning
rozpocznij naukę
mañana
most
rozpocznij naukę
más
mother
rozpocznij naukę
madre
mouth
rozpocznij naukę
boca
move
rozpocznij naukę
movimiento
movement
rozpocznij naukę
el movimiento
movie
rozpocznij naukę
la película
Mr
rozpocznij naukę
Señor
Mrs
rozpocznij naukę
señora
much
rozpocznij naukę
mucho
music
rozpocznij naukę
música
must
rozpocznij naukę
tener que
my
rozpocznij naukę
mi / mis
myself
rozpocznij naukę
yo mismo
name
rozpocznij naukę
nombre
nation
rozpocznij naukę
nación
national
rozpocznij naukę
nacional
natural
rozpocznij naukę
natural
nature
rozpocznij naukę
la naturaleza
near
rozpocznij naukę
cerca
nearly
rozpocznij naukę
casi
necessary
rozpocznij naukę
necesario
need
rozpocznij naukę
necesitar
network
rozpocznij naukę
la red
never
rozpocznij naukę
nunca / jamás
new
rozpocznij naukę
nuevo
news
rozpocznij naukę
noticias
newspaper
rozpocznij naukę
el periódico
next
rozpocznij naukę
siguiente
nice
rozpocznij naukę
amable
night
rozpocznij naukę
noche
no
rozpocznij naukę
no
none
rozpocznij naukę
ninguno
nor
rozpocznij naukę
ni
north
rozpocznij naukę
norte
not
rozpocznij naukę
no
note
rozpocznij naukę
nota
nothing
rozpocznij naukę
nada
notice
rozpocznij naukę
el aviso
now
rozpocznij naukę
ahora
n't
rozpocznij naukę
Nuevo Testamento
number
rozpocznij naukę
número
occur
rozpocznij naukę
ocurrir
of
rozpocznij naukę
de
off
rozpocznij naukę
apagado
offer
rozpocznij naukę
oferta
office
rozpocznij naukę
oficina
officer
rozpocznij naukę
el oficial
official
rozpocznij naukę
oficial
often
rozpocznij naukę
a menudo
oh
rozpocznij naukę
Oh
oil
rozpocznij naukę
aceite
ok
rozpocznij naukę
Okay
old
rozpocznij naukę
viejo / antiguo
on
rozpocznij naukę
en / a / encendido
once
rozpocznij naukę
antes
one
rozpocznij naukę
uno
only
rozpocznij naukę
sólo / único
onto
rozpocznij naukę
sobre
open
rozpocznij naukę
abierto
operation
rozpocznij naukę
operación
opportunity
rozpocznij naukę
la oportunidad
option
rozpocznij naukę
la opción
or
rozpocznij naukę
o (u)
order
rozpocznij naukę
pedido / orden
organization
rozpocznij naukę
organización
other
rozpocznij naukę
otro / otra
others
rozpocznij naukę
los demás
our
rozpocznij naukę
nuestro
out
rozpocznij naukę
fuera
outside
rozpocznij naukę
afuera
over
rozpocznij naukę
encima / arriba
own
rozpocznij naukę
propio
owner
rozpocznij naukę
dueño
page
rozpocznij naukę
página
pain
rozpocznij naukę
dolor
painting
rozpocznij naukę
el cuadro
paper
rozpocznij naukę
papel (hoja) / periódico/ documento
parent
rozpocznij naukę
padre
part
rozpocznij naukę
parte
participant
rozpocznij naukę
el participante
particular
rozpocznij naukę
especial
particularly
rozpocznij naukę
particularmente
partner
rozpocznij naukę
la compañera / el compañero
party
rozpocznij naukę
la fiesta
pass
rozpocznij naukę
el aprobado (5-5.9)
past
rozpocznij naukę
el pasado
patient
rozpocznij naukę
paciente
pattern
rozpocznij naukę
el patrón
pay
rozpocznij naukę
pagar
peace
rozpocznij naukę
paz
people
rozpocznij naukę
la gente
per
rozpocznij naukę
por
perform
rozpocznij naukę
realizar
performance
rozpocznij naukę
la actuación
perhaps
rozpocznij naukę
tal vez
period
rozpocznij naukę
la regla
person
rozpocznij naukę
persona
personal
rozpocznij naukę
personal
phone
rozpocznij naukę
teléfono
physical
rozpocznij naukę
físico
pick
rozpocznij naukę
el pico
picture
rozpocznij naukę
imagen / foto / cuadro
piece
rozpocznij naukę
la pieza
place
rozpocznij naukę
lugar
plan
rozpocznij naukę
el plan
plant
rozpocznij naukę
planta
play
rozpocznij naukę
juego / obra
player
rozpocznij naukę
el jugador
PM
rozpocznij naukę
PM
point
rozpocznij naukę
punto
police
rozpocznij naukę
policía
policy
rozpocznij naukę
la política
political
rozpocznij naukę
político
politics
rozpocznij naukę
política
poor
rozpocznij naukę
pobre
popular
rozpocznij naukę
popular
population
rozpocznij naukę
la población
position
rozpocznij naukę
posición
positive
rozpocznij naukę
positivo
possible
rozpocznij naukę
posible
power
rozpocznij naukę
fuerza / poder
practice
rozpocznij naukę
la práctica
prepare
rozpocznij naukę
preparar
present
rozpocznij naukę
actual
president
rozpocznij naukę
el presidente
pressure
rozpocznij naukę
la presión
pretty
rozpocznij naukę
bonito
prevent
rozpocznij naukę
evitar
price
rozpocznij naukę
precio
private
rozpocznij naukę
privado
probably
rozpocznij naukę
probablemente
problem
rozpocznij naukę
el problema
process
rozpocznij naukę
proceso
produce
rozpocznij naukę
producto
product
rozpocznij naukę
el producto
production
rozpocznij naukę
la producción
professional
rozpocznij naukę
el profesional
professor
rozpocznij naukę
el profesor
program
rozpocznij naukę
programa
project
rozpocznij naukę
el proyecto
property
rozpocznij naukę
propiedad
protect
rozpocznij naukę
proteger
prove
rozpocznij naukę
probar
provide
rozpocznij naukę
proporcionar
public
rozpocznij naukę
público
pull
rozpocznij naukę
tirón
purpose
rozpocznij naukę
propósito
push
rozpocznij naukę
esfuerzo
put
rozpocznij naukę
poner
quality
rozpocznij naukę
calidad
question
rozpocznij naukę
pregunta / asunto
quickly
rozpocznij naukę
rápidamente
quite
rozpocznij naukę
bastante
race
rozpocznij naukę
la carrera
radio
rozpocznij naukę
radio
raise
rozpocznij naukę
aumento
range
rozpocznij naukę
gama
rate
rozpocznij naukę
ratio (tasa)
rather
rozpocznij naukę
más bien
reach
rozpocznij naukę
alcanzar / llegar
read
rozpocznij naukę
leer
ready
rozpocznij naukę
listo / preparado
real
rozpocznij naukę
real
reality
rozpocznij naukę
la realidad
realize
rozpocznij naukę
darse cuenta de
really
rozpocznij naukę
verdaderamente
reason
rozpocznij naukę
razón
receive
rozpocznij naukę
recibir
recent
rozpocznij naukę
reciente
recently
rozpocznij naukę
recientemente
recognize
rozpocznij naukę
reconocer
record
rozpocznij naukę
registro
red
rozpocznij naukę
rojo
reduce
rozpocznij naukę
reducir
reflect
rozpocznij naukę
reflejar
region
rozpocznij naukę
la región
relate
rozpocznij naukę
relacionar
relationship
rozpocznij naukę
la relación
religious
rozpocznij naukę
religioso
remain
rozpocznij naukę
permanecer
remember
rozpocznij naukę
recuerda
remove
rozpocznij naukę
eliminar
report
rozpocznij naukę
el reportaje
represent
rozpocznij naukę
representar
Republican
rozpocznij naukę
Republicano
require
rozpocznij naukę
necesitar
research
rozpocznij naukę
las investigaciones
resource
rozpocznij naukę
el recurso
respond
rozpocznij naukę
responder
response
rozpocznij naukę
la respuesta
responsibility
rozpocznij naukę
la responsabilidad
rest
rozpocznij naukę
resto / descanso
result
rozpocznij naukę
el resultado
return
rozpocznij naukę
el regreso
reveal
rozpocznij naukę
revelar
rich
rozpocznij naukę
rico
right
rozpocznij naukę
correcto
rise
rozpocznij naukę
el aumento
risk
rozpocznij naukę
el riesgo
road
rozpocznij naukę
calle
rock
rozpocznij naukę
la roca
role
rozpocznij naukę
el papel
room
rozpocznij naukę
habitación / espacio
rule
rozpocznij naukę
regla
run
rozpocznij naukę
carrera
safe
rozpocznij naukę
seguro / a salvo
same
rozpocznij naukę
mismo / igual
save
rozpocznij naukę
salvar
say
rozpocznij naukę
decir
scene
rozpocznij naukę
la escena
school
rozpocznij naukę
escuela
science
rozpocznij naukę
ciencia
scientist
rozpocznij naukę
el científico
score
rozpocznij naukę
el resultado
sea
rozpocznij naukę
mar
season
rozpocznij naukę
la temporada
seat
rozpocznij naukę
asiento
second
rozpocznij naukę
segundo
section
rozpocznij naukę
la sección
security
rozpocznij naukę
la seguridad
see
rozpocznij naukę
ver
seek
rozpocznij naukę
buscar
seem
rozpocznij naukę
parecer
sell
rozpocznij naukę
vender
send
rozpocznij naukę
mandar / enviar
senior
rozpocznij naukę
mayor
sense
rozpocznij naukę
sentido
series
rozpocznij naukę
la serie
serious
rozpocznij naukę
serio
serve
rozpocznij naukę
el servicio
service
rozpocznij naukę
el servicio de emergencia
set
rozpocznij naukę
el decorado
seven
rozpocznij naukę
siete
several
rozpocznij naukę
varios
sex
rozpocznij naukę
sexo
sexual
rozpocznij naukę
sexual
shake
rozpocznij naukę
batido
share
rozpocznij naukę
la participación
she
rozpocznij naukę
ella
shoot
rozpocznij naukę
el brote
short
rozpocznij naukę
corto
shot
rozpocznij naukę
el disparo
should
rozpocznij naukę
debería
shoulder
rozpocznij naukę
el hombro
show
rozpocznij naukę
el show
side
rozpocznij naukę
lado
sign
rozpocznij naukę
señal
significant
rozpocznij naukę
significativo
similar
rozpocznij naukę
parecido
simple
rozpocznij naukę
sencillo
simply
rozpocznij naukę
simplemente
since
rozpocznij naukę
ya que
sing
rozpocznij naukę
canta
single
rozpocznij naukę
soltero
sister
rozpocznij naukę
hermana
sit
rozpocznij naukę
sentar
site
rozpocznij naukę
el sitio
situation
rozpocznij naukę
la situación
six
rozpocznij naukę
seis
size
rozpocznij naukę
talla
skill
rozpocznij naukę
la habilidad
skin
rozpocznij naukę
piel
small
rozpocznij naukę
pequeño
smile
rozpocznij naukę
sonrisa
so
rozpocznij naukę
así / tan / tanto
social
rozpocznij naukę
social
society
rozpocznij naukę
sociedad
soldier
rozpocznij naukę
el soldado
some
rozpocznij naukę
un poco
somebody
rozpocznij naukę
alguien
someone
rozpocznij naukę
alguien
something
rozpocznij naukę
algo
sometimes
rozpocznij naukę
algunas veces / alguna vez
son
rozpocznij naukę
hijo
song
rozpocznij naukę
canción
soon
rozpocznij naukę
pronto / dentro de poco
sort
rozpocznij naukę
tipo
sound
rozpocznij naukę
sonido / ruido
source