английские слова по учебнику

 0    197 fiszek    polinanevdokhina
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
испуганный
rozpocznij naukę
afraid
соглашаться
rozpocznij naukę
agree
злой
rozpocznij naukę
angry
прибывать
rozpocznij naukę
arrive
атаковать
rozpocznij naukę
attack
дно, низ
rozpocznij naukę
bottom
умный
rozpocznij naukę
clever
жестокий
rozpocznij naukę
cruel
наконец то
rozpocznij naukę
finally
прятать
rozpocznij naukę
hide
охотиться
rozpocznij naukę
hunt
много
rozpocznij naukę
lot
средний
rozpocznij naukę
middle
момент
rozpocznij naukę
moment
довольный
rozpocznij naukę
pleased
обещать
rozpocznij naukę
promise
отвечать
rozpocznij naukę
reply
безопасный
rozpocznij naukę
safe
фокус
rozpocznij naukę
trick
хорошо
rozpocznij naukę
well
приключение
rozpocznij naukę
adventure
приближение
rozpocznij naukę
approach
осторожно
rozpocznij naukę
carefully
химический
rozpocznij naukę
chemical
создавать
rozpocznij naukę
create
зло
rozpocznij naukę
evil
эксперемент
rozpocznij naukę
experiment
убийство
rozpocznij naukę
kill
лаборатория
rozpocznij naukę
laboratory
смех
rozpocznij naukę
laugh
громкий
rozpocznij naukę
loud
нервный
rozpocznij naukę
nervous
проект
rozpocznij naukę
project
шум
rozpocznij naukę
noise
паника
rozpocznij naukę
scare
секрет
rozpocznij naukę
secret
кричать, крик
rozpocznij naukę
shout
запах
rozpocznij naukę
smell
страшный
rozpocznij naukę
terrible
худшее
rozpocznij naukę
worse
пришелец
rozpocznij naukę
alien
среди
rozpocznij naukę
among
диаграмма
rozpocznij naukę
chart
облако
rozpocznij naukę
cloud
понимать
rozpocznij naukę
comprehend
описывать
rozpocznij naukę
describe
в любое время
rozpocznij naukę
ever
провалить
rozpocznij naukę
fail
дружелюбный
rozpocznij naukę
friendly
оценка
rozpocznij naukę
grade
взамен, вместо
rozpocznij naukę
instead
библиотека
rozpocznij naukę
library
планета
rozpocznij naukę
planet
описание
rozpocznij naukę
report
несколько
rozpocznij naukę
several
решать
rozpocznij naukę
solve
неожидано
rozpocznij naukę
suddenly
догадываться
rozpocznij naukę
suppose
вселенная
rozpocznij naukę
universe
просматривать
rozpocznij naukę
view
подходящий
rozpocznij naukę
appropriate
избегать
rozpocznij naukę
avoid
вести себя
rozpocznij naukę
behave
спокойный
rozpocznij naukę
calm
забота
rozpocznij naukę
concern
ожидать
rozpocznij naukę
expect
часто
rozpocznij naukę
frenquently
привычка
rozpocznij naukę
habit
учить
rozpocznij naukę
instruct
важная тема
rozpocznij naukę
issue
ничего, никто, нисколько
rozpocznij naukę
none
терпеливый
rozpocznij naukę
patient
положительный
rozpocznij naukę
positive
наказывать
rozpocznij naukę
punish
трясти
rozpocznij naukę
shake
распространять
rozpocznij naukę
spread
прогуливаться
rozpocznij naukę
stroll
деревня
rozpocznij naukę
village
оповещённый
rozpocznij naukę
aware
плохой, больной
rozpocznij naukę
badly
принадлежать
rozpocznij naukę
belong
продолжать
rozpocznij naukę
continue
ошибка
rozpocznij naukę
error
опыт
rozpocznij naukę
experience
поле
rozpocznij naukę
field
ранить
rozpocznij naukę
hurt
суждение
rozpocznij naukę
judgment
вероятно
rozpocznij naukę
likely
нормальный
rozpocznij naukę
normal
редкий
rozpocznij naukę
rare
отдыхать
rozpocznij naukę
relax
запрашивать
rozpocznij naukę
request
населять
rozpocznij naukę
reside
результат
rozpocznij naukę
result
катиться
rozpocznij naukę
roll
с
rozpocznij naukę
since
видимый
rozpocznij naukę
visible
дикий
rozpocznij naukę
wild
достоинство
rozpocznij naukę
advantage
причинять
rozpocznij naukę
cause
выбор
rozpocznij naukę
choice
общество
rozpocznij naukę
community
мёртвый
rozpocznij naukę
dead
дистанция
rozpocznij naukę
distance
сбегать
rozpocznij naukę
escape
столкнуться
rozpocznij naukę
face
исследовать
rozpocznij naukę
follow
испугаться
rozpocznij naukę
fright
приведение
rozpocznij naukę
ghost
персона
rozpocznij naukę
individual
домашнее животное
rozpocznij naukę
pet
достигать
rozpocznij naukę
reach
возвращаться
rozpocznij naukę
return
выживать
rozpocznij naukę
survive
растроенный
rozpocznij naukę
upset
голос
rozpocznij naukę
voice
погода
rozpocznij naukę
weather
мудрый
rozpocznij naukę
wise
позволять
rozpocznij naukę
allow
объявлять
rozpocznij naukę
announce
на стороне, на против
rozpocznij naukę
beside
вызов
rozpocznij naukę
challenge
провозглашать
rozpocznij naukę
claim
состояние
rozpocznij naukę
condition
способствовать
rozpocznij naukę
contribute
различие
rozpocznij naukę
difference
разделять
rozpocznij naukę
divide
эксперт
rozpocznij naukę
expert
знаменитый
rozpocznij naukę
famous
сила
rozpocznij naukę
force
вред, боль
rozpocznij naukę
harm
лежать
rozpocznij naukę
lay
мир
rozpocznij naukę
peace
защищать
rozpocznij naukę
protect
принц
rozpocznij naukę
prince
чувство, чувствовать
rozpocznij naukę
sense
неожиданно
rozpocznij naukę
sudden
поэтому
rozpocznij naukę
therefore
принимать
rozpocznij naukę
accept
приводить в порядок
rozpocznij naukę
arrange
посещать
rozpocznij naukę
attend
балансировать
rozpocznij naukę
balance
резкое отличие
rozpocznij naukę
contrast
ободрять
rozpocznij naukę
encourage
знакомый
rozpocznij naukę
familiar
оценка
rozpocznij naukę
grab
висеть
rozpocznij naukę
hang
огромный
rozpocznij naukę
huge
необходимый
rozpocznij naukę
necessary
образец, пример
rozpocznij naukę
pattern
предлагать
rozpocznij naukę
propose
цель, причина
rozpocznij naukę
purpose
одинокий
rozpocznij naukę
single
успех
rozpocznij naukę
success
разрывать
rozpocznij naukę
tear
теория
rozpocznij naukę
theory
требовать
rozpocznij naukę
require
против (чего-то)
rozpocznij naukę
against
пляж
rozpocznij naukę
beach
портить
rozpocznij naukę
damage
находить, обнаружить
rozpocznij naukę
find, find
эмоция, чувство
rozpocznij naukę
emotion,
чинить
rozpocznij naukę
fix
искренний
rozpocznij naukę
frank
определять
rozpocznij naukę
identify
остров
rozpocznij naukę
island
океан
rozpocznij naukę
ocean
скала
rozpocznij naukę
rock
возможно
rozpocznij naukę
perhaps
приятный
rozpocznij naukę
pleasant
предотвращать
rozpocznij naukę
pre
сохранять
rozpocznij naukę
save
ходить
rozpocznij naukę
step
неподвижный, спокойный
rozpocznij naukę
motionless, so
вкус
rozpocznij naukę
taste
бросать
rozpocznij naukę
throw
волна
rozpocznij naukę
wave
картика
rozpocznij naukę
image
немедленный
rozpocznij naukę
immediate
начальный
rozpocznij naukę
primary
гордый
rozpocznij naukę
proud
оставаться
rozpocznij naukę
remain
отдыхать
rozpocznij naukę
rest
раздельный
rozpocznij naukę
separate
место, участок
rozpocznij naukę
site
хвост
rozpocznij naukę
tail
беда
rozpocznij naukę
trouble
выгода
rozpocznij naukę
benefit
определённый
rozpocznij naukę
certain
шанс
rozpocznij naukę
chance
изменение, влияние
rozpocznij naukę
effect
необходимый
rozpocznij naukę
essential
далёкий
rozpocznij naukę
far
фокусироваться
rozpocznij naukę
focus
функция
rozpocznij naukę
function
трава
rozpocznij naukę
grass
охранять
rozpocznij naukę
guard

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.