Unitttttttttttt 9

 0    132 fiszki    TeresieK
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akademicki; naukowy
rozpocznij naukę
academic
przyjmować
rozpocznij naukę
admit
zły
rozpocznij naukę
angry
hymn
rozpocznij naukę
anthem
ubiegać się o coś
rozpocznij naukę
apply
zadanie
rozpocznij naukę
assignment
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
ciotka
rozpocznij naukę
aunt
salon piękności
rozpocznij naukę
beauty salon
biskup
rozpocznij naukę
bishop
pobłogosławić
rozpocznij naukę
bless
znudzony
rozpocznij naukę
bored
urządzać burzę mózgów
rozpocznij naukę
brainstorm
kampus
rozpocznij naukę
campus
kariera; zawód, profesja
rozpocznij naukę
career
ceremonia, uroczystość
rozpocznij naukę
ceremony
zajęcie
rozpocznij naukę
classes
autobus dalekobieżny; trener
rozpocznij naukę
coach
wybrzeże
rozpocznij naukę
coast
koledż, szkoła wyższa
rozpocznij naukę
college
pełny, zakończony
rozpocznij naukę
complete
forma skrócona
rozpocznij naukę
contraction
kurs (np. na studiach)
rozpocznij naukę
course
krykiet
rozpocznij naukę
cricket
stopień; tytuł naukowy
rozpocznij naukę
degree
wymagający
rozpocznij naukę
demanding
dentysta
rozpocznij naukę
dentist
projekt
rozpocznij naukę
design
dyplom
rozpocznij naukę
diploma
sala sypialna; akademik
rozpocznij naukę
dormitory
pracownik
rozpocznij naukę
employee
inżyneria
rozpocznij naukę
engineering
rozrywka
rozpocznij naukę
entertainment
esej, praca pisemna
rozpocznij naukę
essay
ustanowiony, założony
rozpocznij naukę
established
egzamin
rozpocznij naukę
exam
spodziewać się
rozpocznij naukę
expect
ekspert
rozpocznij naukę
expert
nie zdać egzaminu
rozpocznij naukę
fail
wina, wada
rozpocznij naukę
fault
opłaty
rozpocznij naukę
fees
wolny
rozpocznij naukę
free
na pełen etat
rozpocznij naukę
full-time
garaż
rozpocznij naukę
garage
toga
rozpocznij naukę
gown
kończyć szkołę lub studia
rozpocznij naukę
graduate
ukończenie szkoły lub studiów
rozpocznij naukę
gradutation
obszar zieleni
rozpocznij naukę
green space
gość
rozpocznij naukę
guest
fryzjer
rozpocznij naukę
hairdresser
szkoła wyższa
rozpocznij naukę
high school
miasto rodzinne
rozpocznij naukę
home town
nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities
zamiar
rozpocznij naukę
intention
informatyka
rozpocznij naukę
IT
wstąpić do jakiejś organizacji
rozpocznij naukę
join
młodszy
rozpocznij naukę
junior
przedszkole
rozpocznij naukę
kindergarten
szkoła językowa
rozpocznij naukę
language school
laureat
rozpocznij naukę
laureate
prawo
rozpocznij naukę
law
prawnik
rozpocznij naukę
lawyer
wykład
rozpocznij naukę
lecture
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
na żywo (np. muzyka)
rozpocznij naukę
live
lokalizacja
rozpocznij naukę
location
logiczny
rozpocznij naukę
logical
niższy
rozpocznij naukę
lower
szczęśliwy
rozpocznij naukę
lucky
wspaniały
rozpocznij naukę
magnificent
dawać sobie radę
rozpocznij naukę
manage
być może
rozpocznij naukę
maybe
mechanik
rozpocznij naukę
machanic
średniowieczny
rozpocznij naukę
medieval
nieporządek
rozpocznij naukę
mess
pomijać opuszczać
rozpocznij naukę
miss
motocykl
rozpocznij naukę
motorbike
życie nocne
rozpocznij naukę
night life
orginalny
rozpocznij naukę
original
własny
rozpocznij naukę
own
zdać(np. egzamin)
rozpocznij naukę
pass
miejsce
rozpocznij naukę
place
wiele
rozpocznij naukę
plenty
pozytywny
rozpocznij naukę
positive
przewidywanie; przepowiednia
rozpocznij naukę
prediction
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school
profesor
rozpocznij naukę
professor
certyfikat
rozpocznij naukę
qualification
wyścig
rozpocznij naukę
race
odnosić się do czegoś
rozpocznij naukę
refer
wynajmować
rozpocznij naukę
rent
naprawiać
rozpocznij naukę
repair
mieszkaniec
rozpocznij naukę
resident
powtarzać
rozpocznij naukę
revise
motocyklista; jeździec
rozpocznij naukę
rider
wioślarstwo
rozpocznij naukę
rowing
oszczędzać
rozpocznij naukę
save
stypendium
rozpocznij naukę
scholarship
nauki ścisłe
rozpocznij naukę
sciences
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
narciartswo
rozpocznij naukę
skiing
opuszczać (np. zajęcia)
rozpocznij naukę
skip
życie towarzyskie
rozpocznij naukę
social life
przemówienie
rozpocznij naukę
speech
infrastruktura sportowa
rozpocznij naukę
sports facilities
truskawka
rozpocznij naukę
strawberry
studia
rozpocznij naukę
studies
przedmiot
rozpocznij naukę
subject
sugestia, propozycja
rozpocznij naukę
suggestion
doskonały
rozpocznij naukę
superb
talent
rozpocznij naukę
talent
techniczny
rozpocznij naukę
technical
gra w kręgle
rozpocznij naukę
tenpin bowling
semestr
rozpocznij naukę
term
temat
rozpocznij naukę
theme
wskazówka
rozpocznij naukę
tip
przewodnik turystyczny
rozpocznij naukę
travel guide
opiekun, wykładowca
rozpocznij naukę
tutor
student na studiach licencjackich
rozpocznij naukę
undergraduate
mundur
rozpocznij naukę
uniform
miejsce (np. konferencji, wydarzenia)
rozpocznij naukę
venue
turysta, odwiedzający
rozpocznij naukę
visitor
lubić coś
rozpocznij naukę
be into something
wręczać
rozpocznij naukę
hand in
wydaje mi się
rozpocznij naukę
i suppose
szczegółowo
rozpocznij naukę
in detail
przeglądać
rozpocznij naukę
look through
mieć sens
rozpocznij naukę
make sense
punktualnie, na czas
rozpocznij naukę
on time
uważać (np. na lekcji)
rozpocznij naukę
pay attention
notować
rozpocznij naukę
take notes
szkoda (że coś się stało)
rozpocznij naukę
that's a shame

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.