Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

korepetytor 16-20

 0    173 fiszki    mgniazd
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
starożytny
rozpocznij naukę
ancient
średniowieczny
rozpocznij naukę
medieval
nowoczesny
rozpocznij naukę
modern
pobudzający
rozpocznij naukę
stimulating
nic specjalnego
rozpocznij naukę
nothing special
bezpieczny
rozpocznij naukę
safe
zmienić
rozpocznij naukę
change
gdzie
rozpocznij naukę
where
o której godzinie
rozpocznij naukę
what time
o trzeciej godzinie
rozpocznij naukę
three o'clock
czy jest prawdą, że
rozpocznij naukę
if it is true that
znasz
rozpocznij naukę
you know
jakiego rodzaju osobą
rozpocznij naukę
what kind of person
przyjazny
rozpocznij naukę
friendly
co to jest
rozpocznij naukę
What is this
kto to jest (tam dalej)
rozpocznij naukę
who it that
kiedy jest seminarium
rozpocznij naukę
when it the seminar
gdzie jest koncert
rozpocznij naukę
where is the concert
kiedy jest koncert
rozpocznij naukę
when is the concert
nie jestem zainteresowany
rozpocznij naukę
I'm not interested
one są interesujące
rozpocznij naukę
They are interesting
on jest zainteresowany
rozpocznij naukę
He is interested
to nie jest interesujące
rozpocznij naukę
it is not interesting
czy jesteście zainteresowani
rozpocznij naukę
are you interested
czy to nie jest interesujące
rozpocznij naukę
isn't it interesting
czy oni są zainteresowani
rozpocznij naukę
are they interested
ted zna profesora Greena
rozpocznij naukę
ted knows Professor Green
Czy to prawda że Ann zna doktora Blacka
rozpocznij naukę
Is it true that Ann knows of Dr. Black
czy to prawda, że podoba ci się nowoczesne malarstwo
rozpocznij naukę
is it true that you like modern painting
ted lubi muzykę rockową
rozpocznij naukę
ted likes rock music
czy to prawda że Ann lubi nowoczesne malarstwo
rozpocznij naukę
is it true that Ann likes modern painting
przekonujący
rozpocznij naukę
convincing
niezdolny
rozpocznij naukę
unable
przekonany
rozpocznij naukę
convinced
wyjaśnić
rozpocznij naukę
explain it
muszę pana ostrzec
rozpocznij naukę
I must warn you
łatwy
rozpocznij naukę
easy
trudny
rozpocznij naukę
difficult
czy może pan przedstawić mnie profesorowi whire
rozpocznij naukę
can you introduce me to professor white
nie ma problemu
rozpocznij naukę
no problem
miły, uprzejmy
rozpocznij naukę
kind
a propos
rozpocznij naukę
by the way
wielka szkoda
rozpocznij naukę
a great pity
czy chciałbyś pójść ze mną na koncert w czwartek
rozpocznij naukę
would you like to go to a concert with me on Thursday
to nie jest możliwe
rozpocznij naukę
this is not possible
zdolny, w stanie
rozpocznij naukę
able
niezdolny, nie w stanie
rozpocznij naukę
unable
czy możesz zadzwonić do mnie we wtorek
rozpocznij naukę
can you phone me on Tuesdey
czy chciałby pan przyjść tu w piątek
rozpocznij naukę
would you like to come here on Friday
czy on chciałby to zobaczyć
rozpocznij naukę
would he like to see it
czy ona może zadzwonić do mnie w sobotę
rozpocznij naukę
can she phone me on Saturday
czy chciałbyś to zobaczyć
rozpocznij naukę
would you like to see it
poniedziałek
rozpocznij naukę
Monday
środa
rozpocznij naukę
Wednesday
piątek
rozpocznij naukę
Friday
wtorek
rozpocznij naukę
Tuesday
niedziela
rozpocznij naukę
Sunday
sobota
rozpocznij naukę
Saturday
czwartek
rozpocznij naukę
Thursday
artykuł jest przekonujący
rozpocznij naukę
the article is convincing
on nie jest przekonany
rozpocznij naukę
He isn't convinced
seminarium jest interesujące
rozpocznij naukę
the seminar is interesting
on nie jest zainteresowany
rozpocznij naukę
He is not interested
to jest przekonujące
rozpocznij naukę
is it convincing
mogę ci to wytłumaczyć
rozpocznij naukę
I can explain it to you
czy możesz mi to wytłumaczyć
rozpocznij naukę
Can you explain it to me
Nie potrafię ci tego wytłumaczyć
rozpocznij naukę
I can't explain it to you
Czy nie możesz mi tego wytłumaczyć
rozpocznij naukę
Can't you explain it to me
Czy nie możesz przedstawić mi Doktora Blacka
rozpocznij naukę
Can't you introduce me to Dr. Black
On interesuje się sztuką i filozofią
rozpocznij naukę
He is interested in art and philosophy
On interesuje się również matematyką
rozpocznij naukę
He is also interested in mathematics
On nie interesuje się polityką
rozpocznij naukę
He isn't interested in politics
również
rozpocznij naukę
also
modne ubrania
rozpocznij naukę
fashionable clothes
między
rozpocznij naukę
between
Czy interesujesz się poezją
rozpocznij naukę
Are you interested in poetry
Czym się interesujesz
rozpocznij naukę
What are you interested in
Chodźmy do kina
rozpocznij naukę
Let's go to the cinema
teraz
rozpocznij naukę
now
co grają
rozpocznij naukę
whats on
robienie zakupów
rozpocznij naukę
shopping
do kina
rozpocznij naukę
to the Cinema
pod tytułem (zwany)
rozpocznij naukę
called
on interesuje się chemią
rozpocznij naukę
He is interested in chemistry
czy ona interesuje się poezją
rozpocznij naukę
if she is interested in poetry
czy biologia jest interesująca
rozpocznij naukę
is biology interesting
czy interesujesz się sportem
rozpocznij naukę
are you interested in sport
czym się interesujesz
rozpocznij naukę
what are you interested in
czym oni się interesują
rozpocznij naukę
what are they interested in
czy to jest interesujące
rozpocznij naukę
is it interesting
nie interesuje nas polityka
rozpocznij naukę
we aren't interested in politics
czy nie interesuje was filozofia
rozpocznij naukę
aren't you interested in philosophy
czy angielski nie jest interesujący
rozpocznij naukę
isn't English interesting
czy nie możemy tego zrobić dzisiaj
rozpocznij naukę
can't we do it today
czy możesz mi to teraz wytłumaczyć
rozpocznij naukę
Can you explain it to me now
ona powinna pojechać tam we wtorek
rozpocznij naukę
she should go there on Tuesday
czy oni nie mogą tu przyjść
rozpocznij naukę
can't they come here
on to musi zrobić
rozpocznij naukę
he must do it
to nie może być prawda
rozpocznij naukę
it can't be true
czy możemy tu przyjść jutro
rozpocznij naukę
can we come here tomorrow
czy to może być prawda
rozpocznij naukę
can it be true
chodźmy do kina
rozpocznij naukę
Let's go to the cinema
czy chciałby pan obejrzeć ten film
rozpocznij naukę
would you like to see that film
czy nie chciałby pan pójść na koncert
rozpocznij naukę
wouldn't you like to go to a concert
przedyskutujemy ten problem
rozpocznij naukę
let's discuss the problem
czy nie chciałbyś przedyskutować tego problemu
rozpocznij naukę
wouldn't you like to discuss the problem
reżyser filmowy
rozpocznij naukę
a film director
młody
rozpocznij naukę
young
telewizor
rozpocznij naukę
tv set
na ekranie
rozpocznij naukę
on the screen
jej piosenki
rozpocznij naukę
her songs
piękny
rozpocznij naukę
beautiful
ogromny
rozpocznij naukę
tremendous
ona na to zasługuje
rozpocznij naukę
she deserves it
chciałbym poznać
rozpocznij naukę
I'd like to meet
twoja praca
rozpocznij naukę
your job
nauczyciel
rozpocznij naukę
a teacher
uczę
rozpocznij naukę
I teach
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
a co jeżeli chodzi o ciebie
rozpocznij naukę
what about you
taksówkarz
rozpocznij naukę
taxi driver
właściwie
rozpocznij naukę
actually
absolwent Oxfordu
rozpocznij naukę
an Oxford graduate
to, tamto
rozpocznij naukę
that's
dlaczego
rozpocznij naukę
why
dlatego
rozpocznij naukę
that's why
pisuję czasami
rozpocznij naukę
I sometimes write
lubię jego filmy
rozpocznij naukę
I like his films
nie lubię swojej pracy
rozpocznij naukę
I do not like my job
on lubi jej piosenki
rozpocznij naukę
He likes her songs
ona lubi swoje mieszkanie
rozpocznij naukę
she likes her flat
podobają nam się jego książki
rozpocznij naukę
we like his books
on lubi swoją pracę
rozpocznij naukę
He likes his job
nie lubisz swojej pracy
rozpocznij naukę
you don't like your job
ona nie lubi jego piosenek
rozpocznij naukę
she doesn't like his songs
nie podobają ci się moje pomysły
rozpocznij naukę
you don't like my ideas
lubię swoje mieszkanie
rozpocznij naukę
I like my flat
jestem pewien, że jemu się to podoba
rozpocznij naukę
I am sure, helikes it
uważam, że ona na to zasługuje
rozpocznij naukę
i think she deserves it
nie jestem pewien, czy on jest zadowolony
rozpocznij naukę
I'm not sure, he is satisfied
nie uważam, że ona jest bardzo dobra
rozpocznij naukę
I don't think she is very good
nie sądzę, że ona na to zasługuje
rozpocznij naukę
I don't think she deserves it
pod wrażeniem
rozpocznij naukę
impressed
piękne miasto
rozpocznij naukę
beautiful city
zajęty
rozpocznij naukę
busy
zbyt zajęty
rozpocznij naukę
too busy
również
rozpocznij naukę
too
również (nie)
rozpocznij naukę
either
czy nie masz zamiaru
rozpocznij naukę
don't you intend
to miejsce, ta miejscowość
rozpocznij naukę
This place
czy masz zamiar
rozpocznij naukę
do you intend
jestem zajęty również jutro
rozpocznij naukę
I'm busy tomorrow too
nie jestem zajęty również jutro
rozpocznij naukę
I'm not busy tomorrow either
czy również jutro jesteś zajęty
rozpocznij naukę
are you busy tomorrow too
jestem zbyt zajęty
rozpocznij naukę
I'm too busy
nie lubisz muzyki nowoczesnej
rozpocznij naukę
you don't like modern music
czy nie lubisz muzyki nowoczesnej
rozpocznij naukę
don't you like modern music
jestem również zajęty w poniedziałek
rozpocznij naukę
I'm busy on Monday too
on również w piątek nie jest zajęty
rozpocznij naukę
he isn't busy on Friday either
my również jesteśmy zainteresowani
rozpocznij naukę
we are interested too
czy wy również jesteście przekonani
rozpocznij naukę
are you convinced too
to jest także interesujące
rozpocznij naukę
it is interesting too
oni również nie są pod wrażeniem
rozpocznij naukę
they aren't impressed either
nie lubisz sztuki nowoczesnej
rozpocznij naukę
you don't like modern art
czy nie lubisz sztuki nowoczesnej
rozpocznij naukę
don't you like modern art
czy lubisz sztukę nowoczesną
rozpocznij naukę
do you like modern art
nie rozumiemy tego problemu
rozpocznij naukę
we don't u derstand the problem
czy oni nie rozumieją tego problemu
rozpocznij naukę
don't they understand the problem
czy oni rozumiejà ten problem
rozpocznij naukę
do they understand the problem
czy nie zamierzasz odwiedzić Oksfordu
rozpocznij naukę
don't you intend to visit Oksforf
czy zamierzasz odwiedzić Oksford
rozpocznij naukę
do you intend to visit Oksford
czy chcesz kupić mieszkanie w Londynie
rozpocznij naukę
do you want to buy a flat in London
czy nie chcecie kupić mieszkania w Londynie
rozpocznij naukę
don't you want to buy a flat in London

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.