dane osobowe

 0    88 fiszek    agata95122
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nazwisko
rozpocznij naukę
a surname
imię ojca
rozpocznij naukę
father's name
imię matki
rozpocznij naukę
mother's name
imiona rodziców
rozpocznij naukę
names of parents
nazwisko rodowe
rozpocznij naukę
family name
kobieta
rozpocznij naukę
female
mężczyzna
rozpocznij naukę
male
żonaty, zamężna
rozpocznij naukę
married, married
kawaler
rozpocznij naukę
a bachelor
panna
rozpocznij naukę
spinster
wolny
rozpocznij naukę
single
wdowiec
rozpocznij naukę
a widower
wdowa
rozpocznij naukę
a widow
rozwiedziony
rozpocznij naukę
divorced
czy jest pan żonaty
rozpocznij naukę
Are you married
tak, jestem żonaty
rozpocznij naukę
yes, I am married
obecny
rozpocznij naukę
current
mieszkać
rozpocznij naukę
lives
obywatelstwo / narodowość
rozpocznij naukę
citizenship / nationality
jezyk ojczysty
rozpocznij naukę
native language
jezyk obcy
rozpocznij naukę
Language knowledge / foreign language
trochę
rozpocznij naukę
little/bit
rozumieć
rozpocznij naukę
to understand
język
rozpocznij naukę
language
trudno
rozpocznij naukę
difficult
ciężko
rozpocznij naukę
hard
powtórzyć coś
rozpocznij naukę
repeat something
wolniej
rozpocznij naukę
slower
wykształcenie
rozpocznij naukę
education
wykształcenie podstawowe
rozpocznij naukę
primary education
wykształcenie średnie
rozpocznij naukę
secondary education
wykształcenie wyższe
rozpocznij naukę
higher education
jeszcze
rozpocznij naukę
still
zawód
rozpocznij naukę
proffesion
praca
rozpocznij naukę
a job
pracuję
rozpocznij naukę
work
bezrobotny
rozpocznij naukę
unemployed
adwokat
rozpocznij naukę
barrister
aktor
rozpocznij naukę
actor
artysta
rozpocznij naukę
an artist
biznesmen
rozpocznij naukę
businessman
chirurg
rozpocznij naukę
a surgeon
dentysta
rozpocznij naukę
a dentist
duchowny
rozpocznij naukę
priest
dyrektor
rozpocznij naukę
headmaster
dziennikarz
rozpocznij naukę
a journalist
elektryk
rozpocznij naukę
an electrician
emeryt
rozpocznij naukę
pensioner
fotograf
rozpocznij naukę
photographer
górnik
rozpocznij naukę
a miner
handlowiec
rozpocznij naukę
tradesman
hutnik
rozpocznij naukę
steelworker
inżynier
rozpocznij naukę
an engineer
kierowca
rozpocznij naukę
a driver
kierownik
rozpocznij naukę
a manager
kosmetyczka
rozpocznij naukę
a beautician
krawiec
rozpocznij naukę
tailor
ksiądź
rozpocznij naukę
priest
lekarza
rozpocznij naukę
doctor
malarz
rozpocznij naukę
painter
marynarz
rozpocznij naukę
a sailor
mechanik
rozpocznij naukę
a mechanic
murarz
rozpocznij naukę
bricklayer
muzyk
rozpocznij naukę
a musician
nauczyciel
rozpocznij naukę
a teacher
naukowiec
rozpocznij naukę
a scientist
piekarz
rozpocznij naukę
a baker
pisarz
rozpocznij naukę
a writer
policjant
rozpocznij naukę
a policeman
prawnik
rozpocznij naukę
a lawyer
prezes
rozpocznij naukę
chairman
profesor
rozpocznij naukę
a professor
reżyser
rozpocznij naukę
a director
robotnik
rozpocznij naukę
worker
rolnik
rozpocznij naukę
a farmer
rybak
rozpocznij naukę
a fisherman
rzemieślnik
rozpocznij naukę
a craftsman
sekretarka
rozpocznij naukę
a secretary
sędzia
rozpocznij naukę
a judge
sprzedawca
rozpocznij naukę
a shop assistant
stolarz
rozpocznij naukę
a carpenter
student
rozpocznij naukę
student
szofer
rozpocznij naukę
a chauffeur
tłumacz
rozpocznij naukę
translator
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy
urzędnik
rozpocznij naukę
office worker
weterynarz
rozpocznij naukę
a vet
wojskowy, żołnierz
rozpocznij naukę
military, soldier

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.