Czasowniki Nieregularne 224 !!! ANG!!!

 0    224 fiszki    arielkarabela
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

POWSTAWAC / POJAWIAC SIE
rozpocznij naukę
ARISE / AROSE / ARISEN

EAT / ATE / EATEN

AWAKE / AWOKE / AWOKEN

KAZAC / ROZKACAC KOMUS
rozpocznij naukę
BID / BADE / BIDDEN

BECOME / BECAME / BECOME

PRZYTRAFIC SIE / ZDARZAC SIE
rozpocznij naukę
BEFALL / BEFELL / BEFALLEN

ZACZYNAC SIE / ROZPOCZAC
rozpocznij naukę
BEGIN / BEGAN / BEGUN

ZRODZIC / SPOWODOWAC / WYWOLAC
rozpocznij naukę
BEGET / BEGOT / BEGOTTEN

UJRZEC / ZOBACZYC / SPOSTRZEC
rozpocznij naukę
BEHOLD / BEHELD / BEHELD

POCHYLIC SIE
rozpocznij naukę
BEND / BENT / BENT

DRECZYC/ PRZESLADOWAC / OSACZAC / OBLEGAC
rozpocznij naukę
BESET / BESET / BESET

ZAKLADAC SIE / POSTAWIC NA COS
rozpocznij naukę
BET / BET(BETTED) / BET(BETTED)

LICYTOWAC / ZAOFEROWAC CENE
rozpocznij naukę
BID / BID / BID

GRYZC / KASAC / ODGRYZAC / PRZEGRYZAC
rozpocznij naukę
BITE / BIT / BITTEN

KRWAWIC / ULATNIAC SIE(O GAZIE)
rozpocznij naukę
BLEED / BLED / BLED

DMUCHAC / WIAC / ROZKWITAC
rozpocznij naukę
BLOW / BLEW / BLOWN

NOSIC / ZNOSIC
rozpocznij naukę
BEAR / BORE / BORNE

KUPOWAC / NABYWAC
rozpocznij naukę
BUY / BOUGHT / BOUGHT

PRZYWIAZYWAC / UWIAZYWAC / ZWIAZYWAC
rozpocznij naukę
BIND / BOUND / BOUND

BREED / BRED / BRED

TLUC / LAMAC / POGRUCHOTAC / ZEPSUC SIE
rozpocznij naukę
BREAK / BROKE / BROKEN

PRZYNOSIC / PRZYWOZIC / PRZYPROWADZAC SPROWADZAC / NANIESC
rozpocznij naukę
BRING / BROUGHT / BROUGHT

BUILD / BUILT / BUILT

PALIC / PARZYC / PODPALAC / SPALAC SIE
rozpocznij naukę
BURN / BURNED(BURNT)/ BURNT

BLOGOSLAWIC / POSWIECAC
rozpocznij naukę
BLESS / BLESSED(BLEST) / BLEST

TRANSMITOWAC / ROZGLASZAC
rozpocznij naukę
BROADCAST / BROADCAST / BROADCAST

ROZRYWAC / ROZSADZAC / WYBUCHAC
rozpocznij naukę
BURST / BURST / BURST

PRZESTRZEGAC / WYTRZYMAC / DOTRZYMAC
rozpocznij naukę
ABIDE / ABIDED / ABIDED

CZEKAC CIERPLIWIE
rozpocznij naukę
BIDE / BIDED / BIDED

BIC / UDERZAC / TLUC / WALIC / BEBNIC
rozpocznij naukę
BEAT / BEAT / BEATEN

PRZYCHODZIC / NADJEZDZAC / PRZYBYWAC
rozpocznij naukę
COME / CAME / COME

RZUCAC / CISKAC / OBSADZAC / OBSADZIC
rozpocznij naukę
CAST / CAST / CAST

LAPAC / ZLAPAC / CHWYCIC / ZLOWIC
rozpocznij naukę
CATCH / COUGHT / COUGHT

WYBIERAC / TYPOWAC
rozpocznij naukę
CHOOSE / CHOSE / CHOSEN

PRZYLGNAC / PRZYWIERAC / TRZYMAC SIE KURCZOWO
rozpocznij naukę
CLING / CLUNG / CLUNG

COST / COST / COST

SKRADAC SIE / CZOLGAC SIE / PELZAC CIERPNAC(O SKORZE)
rozpocznij naukę
CREEP / CREPT / CREPT

KROIC / CIAC
rozpocznij naukę
CUT / CUT / CUT

ROZDZIELAC / DOTYCZYC / TRAKTOWAC
rozpocznij naukę
DEAL / DEALT / DEALT

DRIVE / DROVE / DRIVEN

KOPAC / POSZUKIWAC
rozpocznij naukę
DIG / DUG / DUG

DWELL / DWELT / DWELT

NURKOWAC / ZANURZAC SIE
rozpocznij naukę
DIVE / DIVED(DOVE) / DIVED

NARYSOWAC / WYLOSOWAC / POBIERAC
rozpocznij naukę
DRAW / DREW / DRAWN

SNIC / MARZYC / PODUMAC
rozpocznij naukę
DREAM / DREAMED(DREAMT) / DREAMED(DREAMT)

PIC / WYPIC / POIC
rozpocznij naukę
DRINK / DRANK / DRUNK

KARMIC / ZYWIC
rozpocznij naukę
FEED / FED / FED

UPASC / SPADAC
rozpocznij naukę
FALL / FELL / FALLEN

FEEL / FELT / FELT

FIT / FIT / FIT

UCIEKAC / ZBIEC
rozpocznij naukę
FLEE / FLED / FLED

FLY / FLEW / FLOWN

CISKAC / RZUCAC
rozpocznij naukę
FLING / FLUNG / FLUNG

FORBID / FORBADE / FORBIDDEN

ZAPOWIADAC / PRZEPOWIADAC
rozpocznij naukę
FORECAST / FORECAST / FORCAST

FORGIVE / FORGAVE / FORGIVEN

ZAPOMINAC / ZAPOMNIEC
rozpocznij naukę
FORGET / FORGOT / FORGOTTEN

FORSAKE / FORSOOK / FORSAKEN

FIGHT / FOUGHT / FOUGHT

FIND / FOUND / FOUND

ZAMARZAC / MROZIC
rozpocznij naukę
FREEZE / FROZE / FROZEN

FORESEE / FORESAW /FORESSEN

PRZEPOWIADAC / ZAPOPWIADAC / WROZYC
rozpocznij naukę
FORETELL / FORETOLD / FORETOLD

GET / GOT / GOT(GOTTEN)

GIVE / GAVE / GIVEN

GO / WENT / GONE

MLEC / KRUSZYC
rozpocznij naukę
GRIND / GROUND / GROUND

GROW / GREW / GROWN

HANG / HUNG / HUNG

HAVE / HAD / HAD

HEAR / HEARD / HEARD

HEW / HEWED / HEWN

SCHOWAC / SKRYWAC
rozpocznij naukę
HIDE / HID / HIDDEN

UDERZYC / UDERZAC
rozpocznij naukę
HIT / HIT / HIT

HOLD / HELD / HELD

HURT / HURT / HURT

TRZYMAC / ZACHOWAC
rozpocznij naukę
KEEP / KEPT / KEPT

KNEEL / KNELT(KNEELED) / KNELT

ROBIC NA DRUTACH
rozpocznij naukę
KNIT / KNIT(KNITTED) / KNIT

KNOW / KNEW / KNOWN

LAY / LAID / LAID

LEAD / LED / LED

POCHYLAC SIE
rozpocznij naukę
LEAN / LEANT(LEANED) / LEANT

LEAP / LEAPT(LEAPED) / LEAPT

LEARN / LEARNT(LEARNED) / LEARNT

ZOSTAWIAC / WYCHODZIC
rozpocznij naukę
LEAVE / LEFT / LEFT

LEND / LENT / LENT

LET / LET / LET

LIE / LAY /LAIN

OSWIETLAC / ZAPALAC
rozpocznij naukę
LIGHT / LIT / LIT

LOSE / LOST / LOST

LIE / LIED / LIED

MAKE / MADE / MADE

ZNACZYC / OZNACZAC
rozpocznij naukę
MEAN / MEANT / MEANT

MEET / MET / MET

MISTAKE / MISTOOK / MISTAKEN

MOW / MOWED / MOWN

PAY / PAID / PAID

PLEAD / PLED / PLED

PUT / PUT / PUT

QUIT / QUIT / QUIT

READ / READ / READ

REND / RENT / RENT

OCZYSCIC / POZBYC SIE
rozpocznij naukę
RID / RID / RID

JEZDZIC (NP KONNO)
rozpocznij naukę
RIDE / RODE / RIDDEN

RING / RANG / RUNG

ROSNAC / WZRASTAC
rozpocznij naukę
RISE / ROSE / RISEN

RUN / RAN / RUN

ZAPODZIAC / ZGUBIC / ZAWIERUSZYC
rozpocznij naukę
MISLAY / MISLAID / MISLAID

ZMYLIC / BALAMUCIC / WPROWADZIC KOGOS W BLAD
rozpocznij naukę
MISLEAD / MISLED / MISLED

NAPISAC Z BLEDEM
rozpocznij naukę
MISSPELL / MISSPELLED(MISSPELLT) / MISSPELLED

ZMARNOWAC (NP MLODOSC)
rozpocznij naukę
MISSPEND / MISSPENT / MISSPENT

ZLE LUB BLEDNIE ZROZUMIEC
rozpocznij naukę
MISUNDERSTAND / MISUNDERSTOOD / MISUNDERSTOOD

PRZEWYZSZAC / PRZELICYTOWAC
rozpocznij naukę
OUTDO / OUTDID / OUTDONE

PRZEWYZSZAC BLASKIEM / ZACMIC
rozpocznij naukę
OUTSHINE / OUTSHONE / OUTSHONE

PRZEZWYCIEZYC / ZWYCIEZAC / SFORSOWAC
rozpocznij naukę
OVERCOME / OVERCAME / OVERCOME

PRZEDOBRZYC / PRZESADZAC Z CZYMS
rozpocznij naukę
OVERDO / OVERDID / OVERDONE

ZWISAC / NADWIESIC
rozpocznij naukę
OVERHANG / OVERHUNG / OVERHUNG

OVERHEAR / OVERHEARD / OVERHEARD

STRATOWAC / SPUSTOSZYC
rozpocznij naukę
OVERRIDE / OVERRODE / OVERRIDDEN

NAJECHAC / GRASOWAC
rozpocznij naukę
OVERRUN / OVERRAN / OVERRUN

NADZOROWAC / DOGLADAC
rozpocznij naukę
OVERSEE / OVERSAW / OVERSEEN

PRZESTRZELIC
rozpocznij naukę
OVERSHOOT / OVERSHOT / OVERSHOT

PRZESPAC COS
rozpocznij naukę
OVERSLEEP / OVERSLEPT / OVERSLEPT

WYPRZEDZAC / WYMIJAC / PRZEJAC / PRZESCIGAC / DOPEDZAC
rozpocznij naukę
OVERTAKE / OVERTOOK / OVERTAKEN

OBALIC / POWALIC / BURZYC / PRZEWRACAC
rozpocznij naukę
OVERTHROW / OVERTHREW / OVERTHROWN

ODBUDOWAC / ODNAWIAC / PRZEBUDOWAC
rozpocznij naukę
REBUILD / REBUILD / REBUILD

PRZEROBIC / POPRAWIAC
rozpocznij naukę
REDO / REDID / REDONE

PRZEKAZAC / RETRANSMITOWAC
rozpocznij naukę
RELAY / RELAYED / RELAYED

PRZEROBIC / PRZEFASONOWAC
rozpocznij naukę
REMAKE / REMADE / REMADE

SPLACAC / ODPLACIC / ODWDZIECZYC SIE
rozpocznij naukę
REPAY / REPAID / REPAID

PRZEPISAC / PRZEROBIC
rozpocznij naukę
REWRITE / REWROTE / REWRITTEN

SAW / SAWED / SAWN

SEE / SAW / SEEN

SEEK / SOUGHT / SOUGHT

SELL / SOLD / SOLD

SEND / SENT / SENT

SET / SET / SET

SEW / SEWED / SEWN

SHAKE / SHOOKE / SHAKEN

SHEAR / SHORE / SHORN

ZRZUCAC Z SIEBIE / POZBYWAC SIE / TRACIC (NP WLOSY)
rozpocznij naukę
SHED / SHED / SHED

SWIECIC / JASNIEC / LSNIC
rozpocznij naukę
SHINE / SHONE / SHONE

OBUC / PODKUC KONIA / OKUC
rozpocznij naukę
SHOE / SHOD / SHOD

SHOOT / SHOT / SHOT

SHOW / SHOWED / SHOWN

SHRINK / SHRANK / SHRUNK

SHUT / SHUT / SHUT

SING / SANG / SUNG

SINK / SANK / SUNK

SIADAC / SIEDZIEC
rozpocznij naukę
SIT / SAT / SAT

ZABIJAC / POWALAC
rozpocznij naukę
SLAY / SLEW / SLAIN

SLEEP / SLEPT / SLEPT

SLIDE / SLID / SLID

SLING / SLUNG / SLUNG

SLID / SLID / SLID

SMELL / SMELT(SMELLED) / SMELT

SIAC / WYSIEWAC
rozpocznij naukę
SOW / SOWED / SOWN

SPEAK / SPOKE / SPOKEN

SPIESZYC SIE / PEDZIC
rozpocznij naukę
SPEED / SPED(SPEEDED) / SPED

PRZELITEROWAC
rozpocznij naukę
SPELL / SPELT(SPELLED) / SPELT

SPEDZAC / WYDAWAC
rozpocznij naukę
SPEND / SPENT / SPENT

SPILL / SPILT(SPILLED) / SPILT

WIROWAC / OBRACAC SIE
rozpocznij naukę
SPIN / SPUN / SPUN

SPIT / SPAT(SPIT) / SPAT

DZIELIC / RODZIELAC / ROZSZCZEPIAC
rozpocznij naukę
SPLIT / SPLIT / SPLIT

SPOIL / SPOILT(SPOILED) / SPOILT

ROZKLADAC / ROZPOSCIERAC / ROZCIAGAC / ROZPOWSZECHNIAC
rozpocznij naukę
SPREAD / SPREAD / SPREAD

SPRING / SPRANG(SPRUNG)/ SPRUNG

STAND / STOOD / STOOD

STEAL / STOLE / STOLEN

WTYKAC / PRZYKLEJAC
rozpocznij naukę
STICK / STUCK / STUCK

KLUC / UZADLIC
rozpocznij naukę
STING / STUNG / STUNG

SMIERDZIEC / CUCHNAC
rozpocznij naukę
STINK / STANK / STUNK

STREW / STREWED / STREWN(STREWED)

PRZEKRACZAC / KROCZYC
rozpocznij naukę
STRIDE / STRODE / STRIDDEN

STRIKE / STRUCK /STRUCK

STRING / STRUNG / STRUNG

USILOWAC / DAZYC DO CZEGOS
rozpocznij naukę
STRIVE / STROVE / STRIVEN

KLNAC / PRZEKLINAC
rozpocznij naukę
SWEAR / SWORE / SWORN

SWEEP / SWEPT / SWEPT

NAPUCHNAC / NABRZMIEWAC
rozpocznij naukę
SWELL / SWELLED / SWOLLEN

SWIM / SWAM / SWUM

KOLYSAC SIE / MACHAC CZYMS
rozpocznij naukę
SWING / SWUNG / SWUNG

GOLIC / HEBLOWAC / OBLUPAC
rozpocznij naukę
SHAVE / SHAVED / SHAVED

POBLYSKIWAC / PRZYSWIECAC
rozpocznij naukę
SHINE / SHINED / SHINED

OBRACZKOWAC / OKRAZYC
rozpocznij naukę
RING / RINGED / RINGED

TAKE / TOOK / TAKEN

TEACH / TAUGHT / TAUGHT

RWAC / DRZEC
rozpocznij naukę
TEAR / TORE / TORN

TELL / TOLD / TOLD

THINK / THOUGHT / THOUGHT

DOBRZE SIE ROZWIJAC
rozpocznij naukę
THRIVE / THROVE / THRIVEN

THROW / THREW / THROWN

DZGAC / WBIC
rozpocznij naukę
THRUST / THRUST / THRUST

DEPTAC / STAPAC
rozpocznij naukę
TREAD / TROD / TRODDEN

WAKE / WOKE / WOKEN

NOSIC / MIEC NA SOBIE
rozpocznij naukę
WEAR / WORE / WORN

TKAC / WPLATAC
rozpocznij naukę
WEAVE / WOVE / WOVEN

WET / WET(WETTED) / WET

WIN / WON / WON

NAWIJAC / OBWIJAC / ZWIJAC
rozpocznij naukę
WIND / WOUND / WOUND

WYKRECAC / WYCISKAC
rozpocznij naukę
WRING / WRUNG / WRUNG

WRITE / WROTE / WRITTEN

ROZPROSTOWAC COS WYGIETEGO
rozpocznij naukę
UNBEND / UNBENT / UNBENT

PRZEJSC / PODLEGAC / ODBYC
rozpocznij naukę
UNDERGO / UNDERWENT / UNDERGONE

ZROZUMIEC / POJAC
rozpocznij naukę
UNDERSTAND / UNDERSTOOD / UNDERSTOOD

PODJAC SIE CZEGOS / ZOBOWIAZAC SIE / PRZYJAC NA SIEBIE
rozpocznij naukę
UNDERTAKE / UNDERTOOK / UNDERTAKEN

ANULOWAC / UNIEWAZNIC / ROZPIAC / ODPIAC
rozpocznij naukę
UNDO / UNDID / UNDONE

ROZWIJAC / ODWIJAC
rozpocznij naukę
UNWIND / UNWOUND / UNWOUND

PODTRZYMYWAC / POPIERAC
rozpocznij naukę
UPHOLD / UPHELD / UPHELD

DENERWOWAC SIE / ZBULWERSOWAC / NIEPOKOIC
rozpocznij naukę
UPSET / UPSET / UPSET

NAPADAC / CZYCHAC NA KOGOS, NA COS
rozpocznij naukę
WAYLAY / WAYLAID / WAYLAID

PLAKAC / LZAWIC / KAPAC Z CZEGOS
rozpocznij naukę
WEEP / WEPT / WEPT

WYCOFAC / ODSTAPIC / USTAPIC / ODDALIC
rozpocznij naukę
WITHDRAW / WITHDREW / WITHDRAWN

WSTRZYMAC / POWSTRZYMAC KOGOS
rozpocznij naukę
WITHHOLD / WITHHELD / WITHHELD

STAWIAC OPOR / WYTRZYMAC / PRZECIWSTAWIAC SIE
rozpocznij naukę
WITHSTAND / WITHSTOOD / WITHSTOOD

BLAGAC / ZAKLAC
rozpocznij naukę
BESEECH / BESOUGHT / BESOUGHT

WYRAZAC / PRZEDSTAWIAC / SWIADCZYC
rozpocznij naukę
BESPEAK / BESPOKE / BESPOKEN

CHIDE / CHIO / CHIDEN

ROZSZCZEPIAC / ROZLUPYWAC / ROZDWAJAC
rozpocznij naukę
CLEAVE / CLOVE(CLEFT) / CLOVE

UDERZYC / UKARAC
rozpocznij naukę
SMITE / SMOTE / SMITTEN

WYROSNAC / PRZEROSNAC
rozpocznij naukę
OUTGROW / OUTGREW / OUTGROWN

RID / RID / RID


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.