english adjectives A

 0    133 fiszki    mmrozek87
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aback

abandoned

abashed

aberrant

odrażający
rozpocznij naukę
abhorrent

abiding

nikczemny, podły
rozpocznij naukę
abject

płonący, w ogniu
rozpocznij naukę
ablaze


abnormal

rodowity, rdzenny
rozpocznij naukę
aboriginal

nieudany, daremny, poroniony
rozpocznij naukę
abortive

abundant

abounding

abrasive


absent

pochłonięty
rozpocznij naukę
absorbed

pochłaniający
rozpocznij naukę
absorbing

roztargniony
rozpocznij naukę
abstracted

absurd

abusive

absolutny, bezwzględny
rozpocznij naukę
absolute

do przyjęcia
rozpocznij naukę
acceptable

dostępny, przystępny
rozpocznij naukę
accessible

accidental

accurate


acidic

acoustic

gryzący, cierpki
rozpocznij naukę
acrid

rzeczywisty, faktyczny
rozpocznij naukę
actual

akademicki, naukowy
rozpocznij naukę
academic

acclaimed

znakomity, utalentowany
rozpocznij naukę
accomplished

aching

akrobatyczny
rozpocznij naukę
acrobatic

aktywny, czynny
rozpocznij naukę
active

adamant

dający się przystosować, przystosowawczy
rozpocznij naukę
adaptable

uzależniony
rozpocznij naukę
addicted

adhesive

ościenny; sąsiedni
rozpocznij naukę
adjoining

godny podziwu, cudowny
rozpocznij naukę
adorable

awanturniczy
rozpocznij naukę
adventurous


prześliczny, przedziwny
rozpocznij naukę
admirable

admired

dorastający, młodociany
rozpocznij naukę
adolescent

adored

zaawansowany
rozpocznij naukę
advanced

przestraszony
rozpocznij naukę
afraid

układny, uprzejmy
rozpocznij naukę
affable

czuły, kochający
rozpocznij naukę
affectionate

w wieku, sędziwy, wiekowy
rozpocznij naukę
aged

obciążający, pogarszający
rozpocznij naukę
aggravating

agresywny, napastliwy
rozpocznij naukę
aggressive


poruszony, podniecony
rozpocznij naukę
agitated

agonalny, bolesny
rozpocznij naukę
agonizing

przyjemny, zgodny
rozpocznij naukę
agreeable

półrozwarty
rozpocznij naukę
ajar

alcoholic
rzekomy, domniemany
rozpocznij naukę
alleged

nęcący, kuszący
rozpocznij naukę
alluring

zaniepokojony
rozpocznij naukę
alarmed

alarming

alienated

wszyscy, cały, każdy,
rozpocznij naukę
all

altruistyczny
rozpocznij naukę
altruistic


zdumiewający, zadziwiający
rozpocznij naukę
amazing

zdumiony, zdziwiony
rozpocznij naukę
amazed

dwuznaczny, niejasny
rozpocznij naukę
ambiguous

ambitious


amused

amusing

obszerny, obfity, wystarczający
rozpocznij naukę
ample

sympatyczny, miły, uprzejmy
rozpocznij naukę
amiable

polubowny, przyjacielski, pokojowy
rozpocznij naukę
amicable

starożytny / antyczny
rozpocznij naukę
ancient

zły, rozgniewany
rozpocznij naukę
angry

animated

annoyed

przykry, irytujący
rozpocznij naukę
annoying

anxious

zakotwiczony
rozpocznij naukę
anchored

angelic

anguished

roczny, doroczny, coroczny
rozpocznij naukę
annual


antique


apathetic

apprehensive

appropriate

trafny, słuszny; trafnie
rozpocznij naukę
apt


aromatic

arrogant

Arctic


artistic

ashamed

ambitny, aspirujący
rozpocznij naukę
aspiring

assorted

zadziwiający, zaskakujący
rozpocznij naukę
astonishing

assured

towarzyszący
rozpocznij naukę
accompanying

towarzyszący
rozpocznij naukę
associate

attractive

athletic

przywiązany
rozpocznij naukę
attached

attentive

auspicious

automatyczny
rozpocznij naukę
automatic

surowy, ascetyczny
rozpocznij naukę
austere

autentyczny / prawdziwy
rozpocznij naukę
authentic

upoważniony, autoryzowany
rozpocznij naukę
authorized

available

średni, przeciętny
rozpocznij naukę
average

skąpy, chciwy
rozpocznij naukę
avaricious

przebudzony, czuwający
rozpocznij naukę
awake

świadomy, poinformowany
rozpocznij naukę
aware

awesome


aksjomatyczny, oczywisty
rozpocznij naukę
axiomatic

niezgrabny, niezręczny
rozpocznij naukę
awkward

agricultural


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.