Paweł 11th Aug 2015

 0    40 fiszek    engonskype_archive
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Czy twoja siostra ma samochód?
rozpocznij naukę
DoeS your sister have a car?

Czy twój kuzyn ma duży dom?
rozpocznij naukę
Does your cousin have a big house?

Moja siostra nie ma mieszkania w Warszawie.
rozpocznij naukę
My sister doesn't have a flat in Warsaw.

przeglądać strony w internecie
rozpocznij naukę
to surf the Internet / to surf the net

Mieszkamy na Mokotowie
rozpocznij naukę
we live in Mokotów

nad jeziorem
rozpocznij naukę
by the lake

at school

IN 1999

z rana
wieczorem
po południu
rozpocznij naukę
in the morning
in the evening
in the afternoon

w południe
o północy
rozpocznij naukę
AT noon
AT midnight

pierwszego kwietnia
rozpocznij naukę
ON the first of April

na początku stycznia
rozpocznij naukę
AT/in the beginning of January

pod koniec kwietnia
rozpocznij naukę
AT the end of April

on TV

na facebooku
rozpocznij naukę
on facebook

być na bieżąco
rozpocznij naukę
be up to date

poszerzać horyzonty
rozpocznij naukę
to broaden your horisons / to increase your knowledge

tool

knowledgeable

odpowiedzialność
obowiązki
rozpocznij naukę
responsibilty
duties

odpowiedzialny za coś / kogoś
rozpocznij naukę
responsible FOR sth / sb

polepszyć / poprawić / udoskonalić
rozpocznij naukę
to improve / to enhance

qualifications

ukończyć studia
.
rozpocznij naukę
to graduate FROM university
to graduate IN (e.g. translation)

tytuł (licencjat/magister)
rozpocznij naukę
a university degree

a bachelor's degree / BA
I did my BA in traching English as a foreign language

a master's degree / MA
I did my MA in civil engineering.

to regret

żałować zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
to regret doing something

ostatecznie / w końcu
rozpocznij naukę
in the end

Czyja to książka?
rozpocznij naukę
Whose book is it?

Czyj to komputer?
rozpocznij naukę
Whose computer is it?

urząd skarbowy
rozpocznij naukę
Inland Revenue (GB), Internal Revenue Service (US)

revenue

odsłonięty
rozpocznij naukę
bare, unveiled

to consider (doing)

powiedzieć coś w kilku słowach/streścić
rozpocznij naukę
say it briefly

dobry/przyzwoity angielski
rozpocznij naukę
good / decent English

floodedMusisz się zalogować, by móc napisać komentarz.