STRONA 7 SEASON 11

 0    65 fiszek    thomasch818
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

The house is quite good.
rozpocznij naukę
Dom jest dość dobry.

You've set your briefcase down.
rozpocznij naukę
ustawiłeś swoją teczkę na dół.

We’re searching for our pen, it should be there.
rozpocznij naukę
My szukamy naszego pióra, powinien tam być.

Sebastian needs someone to clear the table.
rozpocznij naukę
Sebastian potrzebuje kogoś, aby posprzontał ze stołu.

Could he write it down for me?
rozpocznij naukę
Czy on mógłby to napisać dla mnie?

Now they feel like a fool for acting that way.
rozpocznij naukę
Teraz oni czują się głupio działając w ten sposób.

You’ll let me the details later on
rozpocznij naukę
Pozwolisz mi dać szczegóły później

I’ve had only one glass of wine so I’m completely sober.
rozpocznij naukę
Miałem tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jestem całkowicie trzeźwy.

He should be back in about an hour.
rozpocznij naukę
On powinien być z powrotem w około godzinę.

Sebastian gave you this to make you happy.
rozpocznij naukę
Sebastian dał ci to, aby cię uszczęśliwić.

This day has been anticipated for a long time.
rozpocznij naukę
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.

The telephone was her only means of communication.
rozpocznij naukę
Telefon był jej jedynym środkiem komunikacji.

Sebastian hasn’t heard from you since November.
rozpocznij naukę
Sebastian nie słyszał ciebie od listopada.

When our discussion was over they stood up to leave.
rozpocznij naukę
Gdy nasza dyskusja się skończyła, oni wstali by wyjść.

I’m going skiing in January.
rozpocznij naukę
Jadę na narty w styczniu.

They weren’t very good at their job.
rozpocznij naukę
Oni nie byli bardzo dobrzy w swojej pracy.

They don’t approve of her idea.
rozpocznij naukę
Oni nie pochwalają jej idei.

You slept badly that night.
rozpocznij naukę
Źle spałeś tej nocy.

Sebastian didn’t usually call him during the day.
rozpocznij naukę
Sebastian zwykle nie dzwonił do niego w ciągu dnia.

What was it?
rozpocznij naukę
Co to było?

He could see the happiness on her face.
rozpocznij naukę
On widział szczęście na jej twarzy.

They haven’t been there since April 2004.
rozpocznij naukę
Oni nie byli tam od kwietnia 2004 r.

She received full credit for this course.
rozpocznij naukę
Ona otrzymała pełny kredyt na ten kurs.

I was half conscious.
rozpocznij naukę
Byłem półprzytomny.

We’re not available in the office until July 7th.
rozpocznij naukę
My nie jesteśmy dostępni w biurze do 7 lipca.

They like it here so far.
rozpocznij naukę
Do tej pory im sie tutaj podoba

Sebastian bought the computer on credit.
rozpocznij naukę
Sebastian kupił komputer na kredyt.

There are 14 people in there.
rozpocznij naukę
Jest14 osób tam.

They will say it only once.
rozpocznij naukę
Oni powiedzą to tylko raz.

Could Simon share this book with Sebastian?
rozpocznij naukę
Mógłby Szymon udostępnić tę książkę Sebastianowi?

It’s actually a bigger problem than it appears to be.
rozpocznij naukę
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.

Make sure that you locked the door.
rozpocznij naukę
Upewnij się, że zamknąłeś drzwi na klucz.

What is the capital of France?
rozpocznij naukę
Co jest stolicą Francji?

I’m too full to eat the main course.
rozpocznij naukę
Jestem za pełny by zjeść danie główne.

Where can they put their stuff?
rozpocznij naukę
Gdzie oni mogą umieścić swoje rzeczy?

She told me many awful things.
rozpocznij naukę
Ona powiedziała mi wiele strasznych rzeczy.

Breakfast had always been his favourite meal.
rozpocznij naukę
śniadanie zawsze było jego ulubionym posiłkiem.

Sebastian often watches films in the evening but today he’s reading book.
rozpocznij naukę
Sebastian często ogląda filmy w godzinach wieczornych, ale dziś on czyta książke.

She’s never seen him so furious.
rozpocznij naukę
Ona nigdy nie widziała go tak wściekłego.

Worried teachers phoned the police.
rozpocznij naukę
Zaniepokojeni nauczyciele zadzwonili na policję.

I’ve completely forgotten about her birthday.
rozpocznij naukę
Kompletnie zapomniałem o jej urodzinach.

You stayed at the party beyond midnight.
rozpocznij naukę
Zostałeś na imprezie poza północ.

Don’t clear the table they haven’t finished yet.
rozpocznij naukę
Nie czyść stołu oni jeszcze nie skończyli.

Don’t clear the table Sebastian doesn’t finished yet.
rozpocznij naukę
Nie sprzątaj ze stołu Sebastian jeszcze nie skończył.

Who’s who?
rozpocznij naukę
Kto jest kto?

You’ve got to be kidding me.
rozpocznij naukę
chyba żartujesz mi

They lost control of the car.
rozpocznij naukę
Oni stracili kontrolę nad samochodem.

She needs to talk with you.
rozpocznij naukę
Ona potrzebuje z tobą porozmawiać.

One day Sebastian will be famous.
rozpocznij naukę
Pewnego dnia Sebastian będzie sławny.

I’ll never guess who.
rozpocznij naukę
Nigdy nie zgadniesz, kto.

It is their highest priority.
rozpocznij naukę
To jest ich priorytetem.

You are trying to estimate the number of people you will need.
rozpocznij naukę
Próbujesz oszacować liczbę osób kture będą ci potrzebne.

Ask us to explain it to you when we’re sober.
rozpocznij naukę
Pytaj nas o wytłumaczenie ci gdy jesteśmy trzeźwi.

They've read a book about it but they can’t remember the title.
rozpocznij naukę
Oni przeczytali książkę o tym, ale nie pamiętają tytułu.

Sebastian told me that directly.
rozpocznij naukę
Sebastian powiedział mi to bezpośrednio.

She is ready to order.
rozpocznij naukę
Ona jest gotowa na zamówienie.

Sebastian has three times more students.
rozpocznij naukę
Sebastian ma trzy razy więcej studentów.

How is it going?
rozpocznij naukę
Jak leci?

I don’t work neither don’t I neither go to school.
rozpocznij naukę
Nie pracuję ani nie chodzę do szkoły.

This is a serious stuff no kidding.
rozpocznij naukę
To jest poważna sprawa nie żartuję.

i co?

Don’t look now.
rozpocznij naukę
Nie patrz teraz.

Many hands make light work.
rozpocznij naukę
Wiele rąk sprawia prace lżejszą.


shy po angielsku
nieśmiały


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.