Daty do XII w.

 0    125 fiszek    alexis36200
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ok. 4 mln r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka.
ok. 250 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Najstarsze ślady homo sapiens.
ok. 120 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Ślady osadnictwa neandertalczyków w Jaskini Ciemnej koło Ojcowa.
ok. 40 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Pozostałości paleolitycznej osady założonej przez homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej
ok. 20 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie malowideł naskalnych w jaskini Lascaux
ok. 10 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Koniec epoki neolitu
ok. 4000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma
ok. 3000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu
ok. 25000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie piramid w Gizie
ok. 2000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie miasta Babilon
XVIII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Panowanie Hammurabiego w Babilonii, powstanie Kodeksu Hammurabiego
ok. 1375 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zniszczenie pałacu w Knossos na Krecie
XIII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza
ok. 1200 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Upadek kultury mykeńskiej w Grecji
ok. 1100 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego
ok. 1000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek epoki żelaza
X w. p.n.e
rozpocznij naukę
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona
IX w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Opracowanie alfabetu greckiego
VIII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera
776 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
753 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Legendarna data założenia Rzymu
738 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie osady w Biskupinie
VII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek spisywania Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej
VI w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Objęcie rządów w Babilonii przez Nabuchodonozora II
586 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków - początek niewoli babilońskiej
539 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów
534 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początki teatru greckiego
509 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki
508 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wprowadzenie demokracji w Atenach
499-494 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie Greków w Jonii zakończone zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów
490 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem Greków
480 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą
479 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Platejami i wyparcie Persów z Grecji
449 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Ogłoszenie w Rzymie Prawa XII tablic
431-404 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami i Spartą
387 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Założenie Akademii Platońskiej
338 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą
336 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra
334 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos
333 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos
331 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra
326-325 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
323 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej
264-241 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
I wojna punicka
218-201 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
II wojna punicka
218 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek wyprawy Hannibala do Italii
216 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Hannibala w bitwie pod Kannami
202 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Klęska Hannibala pod Zamą
149-146 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
III wojna punicka
146 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej
73-70 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa
52 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara
49 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek wojny Cezara z Pompejuszem
44 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zamordowanie Cezara
31 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum
30 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec epoki hellenistycznej
28 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu princepsa.
ok. 7-4 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Narodziny Jezusa
14 r. n.e.
rozpocznij naukę
Śmierć Oktawiana Augusta
30 r. n.e.
rozpocznij naukę
Śmierć Jezusa
64 r. n.e.
rozpocznij naukę
Pożar Rzymu i prześladowania chrześcijan przez Nerona
70 r. n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej
79 r. n.e.
rozpocznij naukę
Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów
82 r. n.e.
rozpocznij naukę
Ukończenie budowy Koloseum
122 r. n.e.
rozpocznij naukę
Wzniesienie Wału Hadriana w Brytanii
125 r. n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie rzymskiego Panteonu
303-304 r. n.e.
rozpocznij naukę
Prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana
313 r. n.e.
rozpocznij naukę
Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego
330 r. n.e.
rozpocznij naukę
Założenie Konstantynopola
ok. 375 r. n.e.
rozpocznij naukę
Początek wędrówki ludów w Europie
380 r. n.e.
rozpocznij naukę
Wydanie przez Teodozjusza Wielskiego edyktu nakazującego chrześcijanom przyjęcie wyznania katolickiego
392 r. n.e.
rozpocznij naukę
Ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci bogom
395 r. n.e.
rozpocznij naukę
Podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią przez Teodozjusza Wielkiego
451 r. n.e.
rozpocznij naukę
Pokonanie Hunów w bitwie na Polach Katalaunijskich
455 r. n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie i zniszczenie Rzymu przez Wandalów
476 r. n.e.
rozpocznij naukę
Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Umowny koniec epoki starożytnej.
496 r.
rozpocznij naukę
Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga z rodu Merowingów
534 r.
rozpocznij naukę
Spisanie Kodeksu Justyniana
537 r.
rozpocznij naukę
Zakończenie budowy Hagia Sophia
ok. 600 r.
rozpocznij naukę
Początek ekspansji Słowian na zachód i południe Europy
622 r.
rozpocznij naukę
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
632 r.
rozpocznij naukę
Śmierć Mahometa i początek ekspansji arabskiej
711 r.
rozpocznij naukę
Atak Arabów na Półwysep Iberyjski
732 r.
rozpocznij naukę
Powstrzymanie ekspansji Arabów w Europie przez Franków w bitwie pod Poitiers
751 r.
rozpocznij naukę
Przejęcie przez Karolingów władzy w państwie Franków
771 r.
rozpocznij naukę
Początek samodzielnych rządów Karola w państwie Franków
789 r.
rozpocznij naukę
Zarządzenie Karola Wielkiego o zakładaniu szkół kościelnych
800 r.
rozpocznij naukę
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
814 r.
rozpocznij naukę
Śmierć Karola Wielkiego w Akwizgranie
ok. 830 r.
rozpocznij naukę
Powstanie Państwa Wielkomorawskiego
843 r.
rozpocznij naukę
Zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego
863 r.
rozpocznij naukę
Misja Cyryla i Metodego wśród Słowian
ok. 895 r.
rozpocznij naukę
Przybycie Węgrów do Europy
910 r.
rozpocznij naukę
Założenie opactwa w Cluny
955 r.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Ottona I nad Węgrami na Lechowym Polu
962 r.
rozpocznij naukę
Koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej. Powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
ok. 960 r.
rozpocznij naukę
Objęcie władzy przez Mieszka I w państwie Polan
966 r.
rozpocznij naukę
Chrzest Polski
968 r.
rozpocznij naukę
Powstanie w Poznaniu pierwszego w Polsce biskupstwa
972 r.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią
988 r.
rozpocznij naukę
Chrzest Rusi
991 r.
rozpocznij naukę
Powstanie dokumentu Dagome iudex
992 r.
rozpocznij naukę
Śmierć Mieszka I i początek panowania Bolesława Chrobrego
997 r.
rozpocznij naukę
Śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach
1000 r.
rozpocznij naukę
Pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego. / Zjazd gnieźnieński
1001 r.
rozpocznij naukę
Koronacja władcy Węgier Stefana Wielkiego
1002 r.
rozpocznij naukę
Najazd Bolesława Chrobrego na Miśnię, Milsko i Łużyce
1003 r.
rozpocznij naukę
Zajęcie Czech przez Bolesława Chrobrego. Wybuch wojen polsko-niemieckich
1018 r.
rozpocznij naukę
Pokój w Budziszynie
1025 r.
rozpocznij naukę
Koronacja królewska Bolesława Chrobrego. Śmierć Bolesława Chrobrego. Koronacja Mieszka II na króla Polski.
1031 r.
rozpocznij naukę
Najazd niemiecko-ruski na Polskę. Ucieczka Mieszka II z kraju
1038 r.
rozpocznij naukę
Najazd czeskiego księcia Brzetysława na Polskę
1039 r.
rozpocznij naukę
Początek odbudowy kraju przez Kazimierza Odnowiciela
1054 r.
rozpocznij naukę
Wielka schizma wschodnia
1075 r.
rozpocznij naukę
Dyktat papieski Grzegorza VII - początek sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem
1076 r.
rozpocznij naukę
Koronacja Bolesława Śmiałego
1077 r.
rozpocznij naukę
Pokuta cesarza Henryka IV w Cannosie
1079 r.
rozpocznij naukę
Bunt możnych przeciwko Bolesławowi. Śmierć św. Stanisława ze Szczepanowa
1097 r.
rozpocznij naukę
Podział kraju przez Władysława Hermana pomiędzy synów Bolesława i Zbigniewa
1109 r.
rozpocznij naukę
Wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę - oblężenie Głogowa
1112-1116 r.
rozpocznij naukę
Spisanie kroniki przez Galla Anonima
1116 r.
rozpocznij naukę
Włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski przez Bolesława Krzywoustego
1122 r.
rozpocznij naukę
Podpisanie konkordatu wormackiego kończącego spór pomiędzy cesarzem a papieżem
1124 r.
rozpocznij naukę
Uznanie zwierzchnictwa polskiego przez władców Pomorza Zachodniego
1138 r.
rozpocznij naukę
Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.