Berez, umowy, do v

 0    75 fiszek    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

take a holiday
rozpocznij naukę
wykorzystać urlop

podjąć działanie, przedsięwziąć działanie

take all reasonable endevours
rozpocznij naukę
uczynić wszystko, co leży w czyjejś mocy

materialne

tangible assets
rozpocznij naukę
majątek materialny

tangible property, assets
rozpocznij naukę
materialne składniki majątku

skupiony na, skoncentrowany na

opodatkowany

telecopy, facsimile
rozpocznij naukę
faks

wypowiedzenie

postanowienie umowy (też)/ czas trwania s-ki, okres umowy

term and termination
rozpocznij naukę
termin umowy i warunki wypowiedzenia

term or provision, term and provision,
rozpocznij naukę
postanowienie umowy

terminate, termination
rozpocznij naukę
wypowiedzieć, wypowiedzenie w umowach o pracę, ustanie, ustać w umowach spółki

termination (+upon termination)
rozpocznij naukę
z chwilą wypowiedzenia, w momencie wypowiedzenia,

termination date
rozpocznij naukę
termin wypowiedzenia umowy

termination for cause
rozpocznij naukę
wypowiedzenie umowy za wskazaniem przyczyny

terms and conditions
rozpocznij naukę
warunki

terms and provisions, terms or provisions
rozpocznij naukę
postanowienia umowy

terms of payment
rozpocznij naukę
warunki płatności

the following descibed
rozpocznij naukę
opisany poniżej

the licence granted HEREUNDER
rozpocznij naukę
licencja udzielona na mocy niniejszej umowy

the provisions contained HEREAFTER
rozpocznij naukę
postanowienia, o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu

prawo, doktryna (z dziedziną prawa w połączniu)

theory of tort
rozpocznij naukę
prawo deliktów

thereby ordered
rozpocznij naukę
w taki sposób zamówionych

thereupon, thereon, on (on acceptance)
rozpocznij naukę
w momencie czegoś, z chwilą (np. akceptacji) – uwaga odnośniki, może odnosić się do rzeczownika kilka linijek wcześniej

strona trzecia

third party beneficiary rights
rozpocznij naukę
uprawnienia przysługujące z tytułu umowy osobom trzecim

threatning case
rozpocznij naukę
grozi wszczęcie sprawy

tie breaking vote
rozpocznij naukę
głos rostrzygający

terminowo

tytuł własności

to be equally applicable to
rozpocznij naukę
należy w taki sam sposób stosować / odnosić do

to be in default on sth.
rozpocznij naukę
niewywiązanie się ze zobowiązania (niedotrzymanie warunków)

wystawiony na sprzedaż

to extent reasonably required
rozpocznij naukę
w zakresie, jaki zasadnie może okazać się konieczny

to perform services with all due care
rozpocznij naukę
świadczyć usługi z należytą starannością

to the contrary
rozpocznij naukę
stanowić inaczej

to the extent
rozpocznij naukę
w zakresie obejmującym

to the other
rozpocznij naukę
wobec siebie

to X’s knowledge
rozpocznij naukę
za wiedzą X

prawo deliktów

kredyt kupiecki, zadłużenie u dostawców

media branżowe

nazwa handlowa

transact business
rozpocznij naukę
prowadzić działalność, rozpatrzywać?

przenieść prawa do ruchomości/ przelać

transferor / transferee
rozpocznij naukę
zbywca, sprzedający / nabywca, kupujący

koszty podróży służbowych

travel insurance cover
rozpocznij naukę
ubezpieczenie podróży służbowych

rozprawa, proces przed sądem

zarząd powierniczy

powiernik

trustee in bancruptcy
rozpocznij naukę
syndyk

UCC –Uniformed Commercial Code
rozpocznij naukę
Jednolity Kodeks Handlowy

jednogłośny

na podstawie, na mocy

under a name / under any name
rozpocznij naukę
pod firmą/ pod jakąkolwiek firmą

under the committment / under the facility
rozpocznij naukę
na podstawie niniejszej umowy

under the first sentence of this Section 7
rozpocznij naukę
w rozumieniu pierwszego zdania niniejszego artykułu 7

understandings
rozpocznij naukę
ustalenia, uzgodnienia

podjąć/ przeprowadzać / dokonać

niewybrane

niemożliwy do wykonania, niewykonalny

Uniform Customs and Pracice of Documentary Credit of International Chamber of Commerce
rozpocznij naukę
?

maszyna, sztuka pojedyncza rzeczy o której mowa

może znaczyć wszystko zależnie od kontekstu np. maszyna, urządzenie, odbiornik w umowie dostawę czy produkcję maszyn i urządzeń

unless otherwise agreed
rozpocznij naukę
o ile, jeżli strony umowy nie uzgodniły inaczej

unqualified agreement
rozpocznij naukę
zgoda bez zastrzeżeń

unusual expense
rozpocznij naukę
nieuzasadnione koszty. wydatki

unwritten oral agreement
rozpocznij naukę
umowa ustna

upon and with respect to X
rozpocznij naukę
bezpośrednio lub pośrednio dotyczący X

upon termination
rozpocznij naukę
w momencie, z chwilą wypowiedzenia

upon, on + czynność
rozpocznij naukę
w związku z xxx, w przypadku x


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.