KC i KPC, do t,u

 0    67 fiszek    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to that one of them

whoever

termin rozpoczęcia robót
rozpocznij naukę
work commencement date

termin uiszczenia odsetek
rozpocznij naukę
date for payment of interest

termin wynosi rok
rozpocznij naukę
the period amounts to one year

termin zakończenia robót
rozpocznij naukę
work completion date

termin zwyczajowo przyjęty
rozpocznij naukę
customarily – accepted payment period

terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczac lat dzieisęciu
rozpocznij naukę
their joint payment term may not exceed ten yers

treść prawa
rozpocznij naukę
substance of the right

treść służebności polega na obowiązku nieczynienia
rozpocznij naukę
the ea consists in the obligation to refrain from doing sth

treść zobowiązania
rozpocznij naukę
substance of obligation

uchybiac przepisom o......
rozpocznij naukę
prevail over the provisions on

uchylić postanowienie
rozpocznij naukę
quash/ revoke/ rescind an order

uchylić się od czegoś
rozpocznij naukę
evade sth

burdensome (for sb)

run away

uczynić zadość obowiązkowi
rozpocznij naukę
fulfil an obligation

Uczynić zadośc swoim obowiązkom
rozpocznij naukę
Comply with your duties

udziały, części
rozpocznij naukę
shares

udzielić kredytu
rozpocznij naukę
grant a credit

uieprzerwanie
rozpocznij naukę
uninterrupedly

uiszczanie spłat i dopłat
rozpocznij naukę
remittance of payments

ułożyć stosunek prawny
rozpocznij naukę
arrange legal relationship

umarzać się wzajemnie
rozpocznij naukę
cancel each other

umorzenie przez potrącenie
rozpocznij naukę
cancellation by set-off

strike out

umorzyć sprawę
rozpocznij naukę
dismiss/ strike out a case

umowa darowizy
rozpocznij naukę
contract of donation

umowa dostawy
rozpocznij naukę
contract of delivery

umowa leasingu
rozpocznij naukę
contract of leasing

contract of tenancy

umowa o dzieło
rozpocznij naukę
project contract /

umowa o przepadek
rozpocznij naukę
forfeiture contract

umowa przedłużenia uw
rozpocznij naukę
a contract extending pu

umowa przelewu
rozpocznij naukę
contract of assignment

umowa przeniesienia wierzytelności
rozpocznij naukę
contract obliging the transfer of receivable

umowa rachunku bankowego
rozpocznij naukę
bank account contract

umowa spedycji
rozpocznij naukę
contract of forwarding

umowa sprzedaży
rozpocznij naukę
contract of sale

umowa użytkowania wieczystego
rozpocznij naukę
a contract for letting land for perpetual usufruct

umowa wzajemna
rozpocznij naukę
reciprocal contract

umowa zamiany
rozpocznij naukę
contract of exchange

unanonimous agreement
rozpocznij naukę
zgodne porozumienie

unjust enrichment
rozpocznij naukę
bezpodstawne wzbogacenie się

unregistered letters
rozpocznij naukę
listy zwykłe

beneficiary

uprawniony z tytułu służebności osobistej
rozpocznij naukę
beneficiary of a right of habitation?

forewarn

ustąpić pierszeństwa
rozpocznij naukę
yield priority


concession

uszczerbek, szkody lub straty wyrządzone osobom i w majątku / obrażenia ciała, szkody lub straty w majątku
rozpocznij naukę
injuries, damage or losses

uszkodzenia ukryte
rozpocznij naukę
latent damage

utrudniać korzystanie z nieruchomości
rozpocznij naukę
impede the use of real estate

uwolnić od służebności
rozpocznij naukę
release from easement

uwzględnić zażalenie
rozpocznij naukę
grant an appeal

uzasadnione przypuszczenie
rozpocznij naukę
justified conjecture that...

construe

uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
rozpocznij naukę
declaring ineffective the juridical act

użyczający
rozpocznij naukę
lender for use

loan for use (borrower for use)

uzyskać pełnoletność
rozpocznij naukę
attain majority

Uzyskać pełnoletność
rozpocznij naukę
become an adult

uzyskać pierszeństwo
rozpocznij naukę
take priority

uzyskać przez zasiedzenie
rozpocznij naukę
acquire by adverse possession

użytkowanie nieprawidłowe
rozpocznij naukę
irregular usufruct

użytkownik wieczysty
rozpocznij naukę
perpetual usufructuary/ usufructor


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.