anatomy of the haed and neck part 3

 0    17 fiszek    eciunia199210
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

unaczynienie migdałków podniebiennych
rozpocznij naukę
gałęzie migdałkowe tętnicy twarz, owe.i. gałęzie grzbietowe języka tętnicy językowej, gał'ązki gardłowe tętnicy gardłowej wstępującej oraz tętnice podniebienne mniejsze tętnicy podniebiennej z. stępującej. Silne unaczynienie migdałkow powoduje' ze przy niektórych zabiegach chirurgicznych krwawią obficie

mięśnie podniebienia miękkiego
rozpocznij naukę
dzwigacz podniebienia miękkiego, napinacz podniebienia miękkiego, mięsien podniebicnno- językowy, mięsien podniebienno-gardłowy i mięsicn języczka.

m. dźwigacz podniebienia miękkiego
rozpocznij naukę
rozpoczyn a się na dolnej powierzchni piramidy kości skroniowej w okolicy otworu zewnętrznego kanału tętnicy szyjnej i na blaszce przyśrodkowej chrząstki trąbki słuchowej. Biegnąc ku dołowi, przodowi i przyśrodkowo dochodzi do podniebienia miękkiego, przy czym włokna mięśni obydwu stron splatają się z sobą' Czynnośc. Podnosi podniebienie miękkie, ustawiając je poziomo i napina je. Poza tym pociąga chrząstkę trąbki słuchowej, przez co zaciska światło jej ujścia gardłowego

m. napinacz podniebienia miekkiego
rozpocznij naukę
dół łódkowaty na tylnym brzegu skrzydła większegrl koŚci klinowej. ku tyłowi od otworu owalnego na kolcu kosci klinowej Oraz blaszce bocznej chrząstki i części błoniastej trąbki słuchowej. Włokna tegcl mięsnia biegną ku dołowi do haczyka skrzydłowego. przechodząc w Ścięgncl owijaiące się koło tego wyrclstka' Scięgno następnie rozbiega się wachlarzowato i kończy w rt. lzcięgnie podniebiennym. do ktorego powstania znacznie się przyczvnia' Pomiędzy haczykiem skrzydłowym a ścięgnem znajduje się mała

mięśnie kończące się na języku
rozpocznij naukę
mięsień bródkowo-językowy. mięsień gnykowo-językowy i mięsień rylcowo-językowY'

mięsnie języka
rozpocznij naukę
mięsień podłuzny ięzyka gorny i dolny. mięsień poprzeczny języka i mięsień pionowy języka.

m. bródkowo- językowy
rozpocznij naukę
iest największym mięśniem języka. grubyń. ustawionym pionowo. Zacz. yna się na guzku gornym kolca brodkowego zuchwy. tuz powyzej początku mięsnia brodkowo- gnykowego. Włokna tego mięśnia rozbiegaią Się wachlarzowato: górne kierują się ku górze i tyłowi, potem skręcają łukiem ku przodowi. w kierunku końca języka. Włókna środkowe kończą się w grzbietowei powierzchni języka i jego nasadzie' Włókna najnizsze biegną poziomo ku tyłowi i dochodzą do przedniej powierzchni nagłośni i do gornego brzegu tr

m. gnykowo- językowy
rozpocznij naukę
rozpoczyna się na bocznej części trzonu kości gnykowe j oraz na jej rogach większych i biegnie ku górze i do przodu, gdzie dochodzi do bocznej części rozcięgna języka. splatając się z włoknami mięśnia rylcowo-językowego. Czy nnośc' Pociąga grzbiet języka ku dołowi współdziałając z m' bródkowo- językowym. Język wyciągnięty cofa z powrotem do jamy ustnej. Częśc tego mięśnia, odchodząca od rogów mniejszych kości gnykowej, obniza brzegi języka i pociąga język ku tyłowi i do dołu

m. rylcowo- językowy
rozpocznij naukę
rozpoczyna Się na wyrostku rylcowat. ym i ńa wióżiale rylcowo-gnykowym. Biegnie począt. kowo stromo ku dołowi i ku przodowi. potem w okolicy trzonu kosói gnykowej zakręca ku przodowi i u brzegu języka splata się z włóknami mięśnia gnykowo-językowego. Czynnosc. Mięsień ten pociąga język ku tyłowi i ku górze' Łqcznie z innymi mięśniami czynny jest przy połykaniu

korony zaopatrzone na pow. żucia w guzki mają zęby
rozpocznij naukę
przedtrzonowe i trzonowe (zakończone są szczytem guzka)

równik zęba
rozpocznij naukę
największy obwód korony zęba

powierzchnie korony zęba
rozpocznij naukę
1. przedsionkowa (wargowa lub policzkowa) 2. językowa (podniebienna) 3. mezjalna i dystalna

hipoplazja szkliwa
rozpocznij naukę
p r z e j a w i a się s c i e n c z e n i e m lub u b y t k i e m warstwy szkliwa. Stosrrwnie do kształtu ub-vt, ku wyróznia Się hipoplazję punktorvą, szczeiinOwą, wstqzkolr'ą itp Stosownie cio rozległosci zmian wyróżnia się hipoplazję powierzchowną (plaską), sierpowatą itp. Występuje ona częściej w zr; bach przedrrich

wydłużenie zuchwy- wystawanie dolnych siekaczy przed górnymi

czyli zgryz dachówkowaty, jest anomalią, w której; górne siekacze występują do przodu i dachówkowato pokrywają dolne

opistodontia
rozpocznij naukę
dolne siekacze cofnięte wobec górnych

czyli boczne przesunięcie zuchwy. wywołuje asymetrię twarzy poprzez przesunięcie bródki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.