Użyteczne słowa

 0    44 fiszki    remigiuszszeniawski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Sorry, could you repet that
rozpocznij naukę
Przepraszam, czy mozesz powtórzyć

I didn't catch that
rozpocznij naukę
Nie dosłyszałem

Could you speak up please
rozpocznij naukę
Czy możesz powtórzyć?

Could you say that again?
rozpocznij naukę
czy możesz powtórzyć?

Would you spell that, please?
rozpocznij naukę
Czy możesz przeliterować?

Can I read that back to you?
rozpocznij naukę
Czy mogę Ci to powtórzyć?

What do you mean by that?
rozpocznij naukę
Co masz na myśli?

I'm not with you
rozpocznij naukę
Nie jestem z wami

Give me more details please
rozpocznij naukę
Daj mi więcej szczegółów

Could you let me have more information
rozpocznij naukę
Czy możesz mi dać więcej informacji

Could you explain that in more detail
rozpocznij naukę
Czy mógłbyś wyjaśnić bardziej szczegółowo

Could you be more specific
rozpocznij naukę
Czy możesz być bardziej szczegółowe

It's a bad line, I call you back
rozpocznij naukę
Zła linia, oddzwonię

Let me go over what we've agreed.
rozpocznij naukę
Pozwól mi przejść przez to, co już się zgodził.

Let me just summarise
rozpocznij naukę
Podsumowywując

The purpose of the meeting this morning is to...
rozpocznij naukę
Celem spotkania jest

What we need achive today
rozpocznij naukę
To co mamy osiagnąć

Our objective here is to...
rozpocznij naukę
Naszym celem jest, aby

Don't hold back
rozpocznij naukę
Nie wahaj się

Say whatever comes to mind
rozpocznij naukę
Powiedz co ci przychodzi do głowy

At this stage we want all your ideas, however crazy you think they are
rozpocznij naukę
Na tym etapie chcemy wszystkie pomysły

He suggested I gave a you a call
rozpocznij naukę
Zasugerował, abym zadzonił

You could try to track him down through our office
rozpocznij naukę
Możesz spróbować go odnaleźć za pośrednictwem naszego biura

Can I mantion your name when I call him?
rozpocznij naukę
Czy moge sie na ciebie powołać?

He mentioned thay you might be able to help me
rozpocznij naukę
Wspomniał że Ty możesz mi pomóc

Is this a convinient time or shall I call back later?
rozpocznij naukę
Czy jest to wygodny czas czy mam zadzwonić później?

Haven't we met somewhere before?
rozpocznij naukę
Nie spotkaliśmy się gdzieś wcześniej?

I'd like make a sugestion
rozpocznij naukę
miałbym uwage

I think we should leave this point and come back later
rozpocznij naukę
powinniśmy opuścić ten punkt i wrócić później

I want to ask a question
rozpocznij naukę
Chcę zadać pytanie

How are we going to pay for this
rozpocznij naukę
Jak będziemy płacić za to

Are you saying you don't have that quantity in stock
rozpocznij naukę
Chcesz powiedzieć, że nie mają tej ilość w magazynie

Can we just summarise?
rozpocznij naukę
Czy możemy podsumować?

It's very kind of you
rozpocznij naukę
To bardzo miło z twojej strony

I'm must apologise
rozpocznij naukę
Jestem musi przeprosić

I'm terribly sorry
rozpocznij naukę
Strasznie mi przykro

I quite understand
rozpocznij naukę
Rozumiem

I really must be off
rozpocznij naukę
Naprawdę musi być wyłączony

I need to talk to you about something
rozpocznij naukę
Muszę porozmawiać z tobą o czymś

Does anybody have any strong feelings about
rozpocznij naukę
Czy ktoś ma jakieś silne uczucia co

Unfortunately I think we'll probably have to
rozpocznij naukę
Niestety myślę, że będziemy prawdopodobnie musieli

I agree providing we can
rozpocznij naukę
Wyrażam zgodę zapewniając możemy

What about if we
rozpocznij naukę
A co, jeśli my

I keep going on about this, but
rozpocznij naukę
I wracamy na ten temat, ale


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.