słówka cała

 0    92 fiszki    cysio
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

głębokość
rozpocznij naukę
depth

parametry gruntu
rozpocznij naukę
soil properities/parameters

warunki gruntowe/podziemne
rozpocznij naukę
underground conditions


magazyn podziemny
rozpocznij naukę
storage chamber

civil defense/military chamber/cavern

stacja metra
rozpocznij naukę
railway station

otwarta przestrzen pod ziemia
rozpocznij naukę
opening

wyrobisko górnicze
rozpocznij naukę
mining excoration

drift


uwarstwienie
rozpocznij naukę
stratification

support

passive

strefa zniszczenia
rozpocznij naukę
failure zone

pokład skalny
rozpocznij naukę
rock load

słup drewniany
rozpocznij naukę
wooden post

słupy stalowe
rozpocznij naukę
steel sets

belka stropowa
rozpocznij naukę
roof beam

łuki stalowe
rozpocznij naukę
steel arches

broken

crushed

reinforcement

active

śrubowanie górotworu
rozpocznij naukę
rock bolt

mechanical

grountednail

beton natryskowy
rozpocznij naukę
concrete shot
height

lenght

rozpiętość
rozpocznij naukę
span

maszyna do drążenia tuneli
rozpocznij naukę
tunnel boring machine

materiały wybuchowe
rozpocznij naukę
drill blast

obciążenie dynamiczne
rozpocznij naukę
dynamic load

obciążenie statyczne
rozpocznij naukę
static load

wytrzymałość na ściskanie
rozpocznij naukę
compressive strenght

uniexial

naprężenie
rozpocznij naukę
stress


normal

odkształcenie
rozpocznij naukę
strain

objętościowe
rozpocznij naukę
volumetric

wytrzymałość na rozciąganie
rozpocznij naukę
tensile strenght

wytrzymałość na zginanie
rozpocznij naukę
bending strenght

bucklin

torsion

temperature

gradient geotermiczny
rozpocznij naukę
geotermical gradient

stopień geotermiczny
rozpocznij naukę
linear expansion coeffident

nośność podłoża
rozpocznij naukę
subsoil capacity

rodzaj gruntu
rozpocznij naukę
soiltype

physical

cohesion

density

kąt tarcia wewnętrznego
rozpocznij naukę
angle of interial friction

ściśliwość
rozpocznij naukę
compressibility

moduł younga
rozpocznij naukę
young modulus

liczba poissona
rozpocznij naukę
poisson ratio

porowatość
rozpocznij naukę
porosity

intact rock

urabialność
rozpocznij naukę
excarability

ścieralność
rozpocznij naukę
abrasility

odkształcalność
rozpocznij naukę
deformability

nieciągłość
rozpocznij naukę
discontinuity


scale effects

joints

rozwartość
rozpocznij naukę
seporation

spękania otwarte
rozpocznij naukę
opened joints

wypełnienie
rozpocznij naukę
fill gouge
sieć nieciągłości
rozpocznij naukę
joint set

vicinity

tunel bliźniaczy
rozpocznij naukę
twin tunnel

przepływ wodny
rozpocznij naukę
water flow

inflow

outflow

drasinage

pole naprężeń
rozpocznij naukę
stress field

wstępne (naprężenia)
rozpocznij naukę
initial

dziewicze (naprężenia)
rozpocznij naukę
virgin

pierwotne (naprężenia)
rozpocznij naukę
oryginal

pierwotny stan naprężeń
rozpocznij naukę
stress in-situ

badania geotechniczne
rozpocznij naukę
geotechnical examinations


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.