unit 7 cd.

 0    129 fiszek    kasosna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przynajmniej

przez jakiś czas


pointed to right letter
rozpocznij naukę
wskazać właściwą literę

spelling card
rozpocznij naukę
karta pisowni

all he had to do
rozpocznij naukę
wszystko co musiał zrobić

press a switch
rozpocznij naukę
nacisnąć przycisk

control the program by making a head
rozpocznij naukę
sterować program poprzez głowę


on a desktop computer
rozpocznij naukę
na komputerze stacjonarnym

portable computer
rozpocznij naukę
przenośny komputer

montować/ zamontować

wózek inwalidzki

postawa, stosunek, nastawienie

rozwiązać

scientific/ science/ scientist
rozpocznij naukę
naukowy/ nauka/ naukowiec

the field of science
rozpocznij naukę
dziedzina nauki

reveal object
rozpocznij naukę
ujawniać obiekt, przedmiot, rzecz

wiele, kilka

soczewka, obiektyw

dać, zapewnić, dostarczyć

to provide a large image of tiny object
rozpocznij naukę
dać duży obraz z niewielkiego obiektu

focus the sun's rays
rozpocznij naukę
skupić promienie słoneczne

rozwój

development of eye-glasses
rozpocznij naukę
rozwój okularów

in the early 1300s
rozpocznij naukę
na początku 1300 roku

spectacle makers
rozpocznij naukę
twórcy okularów

in the late 1500s
rozpocznij naukę
pod koniec 1500 roku

he improved the quality of the lenses
rozpocznij naukę
poprawił jakoś obiektywów

to produce better quality microscopes
rozpocznij naukę
do produkcji lepszej jakości mikroskopów

discovery/ discoveries
rozpocznij naukę
odkrycie/ odkrycia

użytkownicy

bakteria

a drop of water
rozpocznij naukę
kropla wody

water is full of living creatures
rozpocznij naukę
woda jest pełna istot żywych

rysunki

amaze the world
rozpocznij naukę
zadziwiać świat

industrial techniques
rozpocznij naukę
techniki przemysłowe

precyzyjne, dokładne, bezbłędne

niedokładna

in large numbers
rozpocznij naukę
w dużych ilościach


takie jak, jak, np.

a magnification of a million times
rozpocznij naukę
powiększenie milion razy

cząsteczka, molekuła

particularly
rozpocznij naukę
szczególnie

kreatywność

natomiast

entertainment
rozpocznij naukę
rozrywka

zależeć od

wygodny

natomiast

wynalazek

niedawno

forensic scientist
rozpocznij naukę
lekarz medycyny sądowej

przerwać


połączyć

otrzymać

bilogia

chemia

historia

matematyka

medycyna


to be well-known/famous for sth
rozpocznij naukę
być dobrze znanym/ być sławnym z czegoś

pogarszać się

be fortunate
rozpocznij naukę
być szczęśliwym

robić badania

be separate from
rozpocznij naukę
być oddzielonym od

prevent from
rozpocznij naukę
zapobiegać przed

be successful in
rozpocznij naukę
odnieść sukces z

be interested in
rozpocznij naukę
interesować się...

have a good/bad relationship with
rozpocznij naukę
mieć dobre/ złe relacje z

be afraid of
rozpocznij naukę
bać się...

być dumnym z

sth happends to sb
rozpocznij naukę
coś zdarzyło się komuś

spend money on
rozpocznij naukę
wydać pieniądze na

należeć do

operate on sb
rozpocznij naukę
działać na kogoś

be an expert in
rozpocznij naukę
być ekspertem w

dziękować za

the printing press
rozpocznij naukę
prasa drukarska

the refrigerator
rozpocznij naukę
zamrażarka

Nuclear energy
rozpocznij naukę
energia nuklearna

sth means/ meant that
rozpocznij naukę
coś oznacza/ oznaczało że

be connected to
rozpocznij naukę
łączyć się z

prowadzi/ doprowadziło

interview a witness
rozpocznij naukę
przesłuchiwać świadka

make mistakes
rozpocznij naukę
robić błędy

apply for a job/ to work in a lab
rozpocznij naukę
ubiegać się o pracę/ do pracy w laboratorium

turn phone off
rozpocznij naukę
wyłączyć telefon

our time is limited
rozpocznij naukę
nasz czas jest ograniczony

to invent/an inventor/invention
rozpocznij naukę
wymyślać / wynalazca / wynalazek

key reason for
rozpocznij naukę
głównym powodem...

zarabiać pieniądze

zrobić kopię

be convinced by an argument
rozpocznij naukę
przekonać argumentem

let's move on
rozpocznij naukę
przejdźmy do

przez

be traumatised for life
rozpocznij naukę
być pokrzywdzony na całe życie

lenistwo

Could you be more precise?
rozpocznij naukę
Czy możesz być dokładniejszy?

elaborate on sth
rozpocznij naukę
rozwinąć temat

sophisticated
rozpocznij naukę
wyrafinowany

beloved husband
rozpocznij naukę
ukochany mąż

enforced decision
rozpocznij naukę
wymuszona decyzja

vaccination against
rozpocznij naukę
szczepionka przeciwko

be pleased about
rozpocznij naukę
być zadowolonym z

that's a fair point
rozpocznij naukę
to jest dobry argument

solve a criminal case
rozpocznij naukę
rozwiązać kryminalną zagadkę

gatunek

góra lodowa

wiatraczek


to mislead sb
rozpocznij naukę
zmylić kogoś

be attached to
rozpocznij naukę
dołączony

pałeczki

uciąć sobie drzemkę

suszarka

portable zebra crossing
rozpocznij naukę
przenośne pasy drogowe

pranie

is needed to
rozpocznij naukę
jest potrzebny do

increasing number of
rozpocznij naukę
coraz większa liczba

increase in sth
rozpocznij naukę
wzrost, zwiększać w czymś

nieskończoność

the theory of relativity
rozpocznij naukę
teoria względności

genetyka

psychoanalysis
rozpocznij naukę
psychoanaliza


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.