Business b2+

 0    124 fiszki    cferraro
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nagrodzenie dyskusji
rozpocznij naukę
discussion rewards

identyfikacja wad i zalet
rozpocznij naukę
identifying strengths and weaknesses

przegląd postepow
rozpocznij naukę
reviewing progress

okreslac cele kariery
rozpocznij naukę
stating career objectives

streszczenie dla kierownictwa
rozpocznij naukę
executive summary

badanie stosunku zatrudnionych
rozpocznij naukę
investigate employee attitudes

hold

engage

advise

przedstawic/ zapoznanie
rozpocznij naukę
introduction

owing to

wywnioskowac
rozpocznij naukę
gathered

set out

adopting


przeprowadzac
rozpocznij naukę
carry out

zewnetrzny konsultant
rozpocznij naukę
external consultant

in favour

consequently

set up

obszar zainteresowania
rozpocznij naukę
area of ​​concern

reveal

approach

turnover

foster


uporzadkowanie
rozpocznij naukę
sequencing

touch on

output

attend


przydzielony czas
rozpocznij naukę
time allocated

okres probny
rozpocznij naukę
trial

zatwierdzony
rozpocznij naukę
approved

backgrounda continent

operates

przyzwyczajony
rozpocznij naukę
accustomed

deserded


directed to

courtyard / forecourt

top up


niezbedny czynnik
rozpocznij naukę
crucial factor

attracting


przedatawiciel
rozpocznij naukę
reps

trader dealer

wycieczka rozpoznawcza
rozpocznij naukę
fact-finding trip

Sort out

impact affect

wywalic z roboty
rozpocznij naukę
sack

przydaloby mi sie/ chce
rozpocznij naukę
could do with sth

obchodzic sie z Kims delikatnie
rozpocznij naukę
handle someone with kid gloves


tolerowac wytrzymywac
rozpocznij naukę
put up with/ withstand

pracowac ciezko
rozpocznij naukę
work ur fingers to the bone

totaly quality management kompleksowe zarzadzanie jakoacia

media spolecznosciowe
rozpocznij naukę
Social Media

interact

rozprzestrzeniac sie
rozpocznij naukę
spread

przekaz ustny
rozpocznij naukę
word-of-mouth

combined

digital

badanie powtarzane w czasie monitorowania zmian marki
rozpocznij naukę
tracking


internetowa publikacja dzwiekowa
rozpocznij naukę
podcast

harmful damaging

detected

browse /scan

refer to

intermediary/ agent

a review

threat

firmy farmaceutyczne
rozpocznij naukę
pharmaceutical companies

physician


deska rozdzielcza
rozpocznij naukę
dashboard/ control panel

provide


revenue

number beetween 1-100 that represents ur influence in social media
rozpocznij naukę
klout score

dodgy

obosieczna sytuacja
rozpocznij naukę
double-edged sword

gripe

wypadac w porownaniu z czyns
rozpocznij naukę
stack up

thrive

isolated

1. an award 2. a prize

package/ bundles

poszczegolne
rozpocznij naukę
particular

toczenie sie trwajacy
rozpocznij naukę
ongoing

crash/ collision

guile/ trickery

deception

spa/ resort

fluorescencyjne odblaskowo oswietlone
rozpocznij naukę
fluorescent-lit

wspolzalozyciel
rozpocznij naukę
co-founder

commonplace

typowo wybierane
rozpocznij naukę
typically picking

rynek pionowy
rozpocznij naukę
vertical market

praise

linia boczna
rozpocznij naukę
slidelines

pokrzywdzony
rozpocznij naukę
disrupted

niezorientowany
rozpocznij naukę
clueless

landscape

zarejestrowac
rozpocznij naukę
register/ sign up

applies

method/ approach

zorientowany
rozpocznij naukę
hep/ genned up


responsive

concerns


scheme

nowhere

general

concerning / relevant

postawic zla diagnoze
rozpocznij naukę
misdiagnoses

stawiac czloa
rozpocznij naukę
tackes

produkty paczkowane
rozpocznij naukę
packaged goods


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.