22 , 23 , 24 ,25

 0    79 fiszek    mateuborkowski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przepracowany
rozpocznij naukę
overworked

przepływ/napływ/odpływ
rozpocznij naukę
tide / flow / inflow / outflow

przytrafić się, przydarzyć się, zdarzyć się
rozpocznij naukę
happen / betide

zwiększać, poprawiać, wzmacniać (np. szanse, reputację)
rozpocznij naukę
enchance

wywoływać natychmiastową reakcję
rozpocznij naukę
trigger

poddawać sie
rozpocznij naukę
give up

wydawać sie / wyglądać
rozpocznij naukę
appear

położenie / umiejscowienie
rozpocznij naukę
placement / location


tłusty/ natłuszczony / śliski
rozpocznij naukę
greasy / oily

okaleczyć (uczynić kogoś kaleką) / kaleka
rozpocznij naukę
cripple

kaleczyć, okaleczyć, skaleczyć (np. ciało)
rozpocznij naukę
mutilate

w trakcie czegoś
rozpocznij naukę
underway

cieknący / lejący si
rozpocznij naukę
runny

to wiąże si z czymś / pociąga za sob
rozpocznij naukę
entail

oprzeć coś o coś
rozpocznij naukę
lean

rezygnować / wycofać się
rozpocznij naukę
resign / pull back

obesity

coś użyteczne / przydatne
rozpocznij naukę
useful

wyprzedzić (osob / samochód)
rozpocznij naukę
overtake

z przodu, przed kimś /naprzód, do przodu
rozpocznij naukę
front, ahead

intention

moderation

assumption

Association

stosunkowo(np. stosunkowo późno)
rozpocznij naukę
relatively (eg. a relatively late)

spełniać (np. nadzieje)
rozpocznij naukę
fullfile

over / above

... yet

stimulus / encourage

go ahead

dalej / dawaj
rozpocznij naukę
come on / c'mon

invitation

a good sign

kruszec w sztabkach
rozpocznij naukę
bullion

sztabki (złota/srebra)
rozpocznij naukę
bars

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance / indemnity

sting

launder / wash


dokuczliwy / natarczywy
rozpocznij naukę
annoying / importunate

lonely / solitary

karcer / wiezienna izolatka
rozpocznij naukę
\solitary confinement

skradać sie / podkradać sie
rozpocznij naukę
creep

zbliżać sie / podchodzi
rozpocznij naukę
approach

zwracać sie z pytaniem do kogoś
rozpocznij naukę
approach questions to someone

podejście, metoda (sposób robienia czegoś)
rozpocznij naukę
approach

środek na owady
rozpocznij naukę
insect repelant

set up / create

beside / outside

operate / used /

uzywana rzecz
rozpocznij naukę
second hand things

a forger

to steal

madness / insanity

szaleństwo / obłe
rozpocznij naukę
lunacy

leap / skip

spotkać / napotkać
rozpocznij naukę
encounter

dziedziczyć
rozpocznij naukę
inherit

być podobnym do kogoś
rozpocznij naukę
to be similar / take after somebody

amply / profusely / abundant / generous

often / frequently / regulary

pokazać / wyjawić
rozpocznij naukę
show / reveal

guidelines

to imply / suggest

najlepsze rozwiązanie
rozpocznij naukę
the best solution / best bet

meaning / considerably

coś znaczącego
rozpocznij naukę
something significant

to assure / provide

udzielać poparcia, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata)
rozpocznij naukę
endorse

wyświetlić
rozpocznij naukę
dislay

jeszcze / już / dotychczas
rozpocznij naukę
yet / already

rozważyć /zastanowić sie
rozpocznij naukę
consider

błądzić w myślach
rozpocznij naukę
to err

czas. popełnić błąd, pomylić się, popełnić błąd, pomylić się
rozpocznij naukę
to err


personalne cele
rozpocznij naukę
Personal goals

mention

odszkodowanie
rozpocznij naukę
indemnity / amends


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.