work and qualifications 2

 0    39 fiszek    temilia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

developing new abilities
rozpocznij naukę
rozwijanie nowych umiejętności

opportunities for promotion
rozpocznij naukę
szanse na awans

zdolności

przyjemny

good working conditions
rozpocznij naukę
dobre warunki pracy

dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)

Samochód służbowy

to accomplish
rozpocznij naukę
osiągnąć

warte zachodu

independence
rozpocznij naukę
niezależność

working in a team
rozpocznij naukę
pracy w zespole

to derive satisfaction
rozpocznij naukę
czerpać satysfakcję

pełne przygód

inżynier

computer scientist
rozpocznij naukę
informatyk

prawniczka

Sprzedaż samochodów

realizować

to take into account
rozpocznij naukę
wziąć pod uwagę

niewykwalifikowany

monotonny

linia montażowa

manufacturing industry
rozpocznij naukę
Przemysł produkcyjny

technological development
rozpocznij naukę
rozwój technologiczny

heavy industry
rozpocznij naukę
przemysł ciężki

service industry
rozpocznij naukę
przemysł usługowy / sektor usług

handel detaliczny

considerably
rozpocznij naukę
znacząco / w znacznym stopniu

turystyka

osiągać sukces

ekspertyza

ideal profession
rozpocznij naukę
idealny zawód

to learn one's job
rozpocznij naukę
nauczyć się zawodu

przekwalifikować

unqualified worker
rozpocznij naukę
pracownik niewykwalifikowany

praca na zmiany

elastyczny czas pracy

godziny nadliczbowe

stanowisko, posada


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.