Being a soldier

 0    28 fiszek    sebii123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

stabilny tryb pracy
rozpocznij naukę
This is stable type of job

Bycie żołnierzem
Bycie żołnierzem zapewnia wiele dodatków i bonusów takich jak różne kursy, dodatkową pensję, dodatek mieszkaniowy, wcześniejszą emeryturę.
rozpocznij naukę
Being a soldier
Being a soldier provides with many perks and bonuses such a different courses, additional salaries, housing benefits, eraly retirement.

zapewniać komuś coś
rozpocznij naukę
provide something to someone

możliwość odbycia szkoleń
rozpocznij naukę
training opportunities

możliwość odwiedzania wiele miejsc na całym świecie za darmo. Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach
rozpocznij naukę
the opportunity to visit many places around the world for free. Participation in meetings and conferences

Możliwość połączenia pracy z przyjemnością
rozpocznij naukę
The opportunity to combine business with pleasure

darmowa nauka
rozpocznij naukę
free education

Jest wiele pozytywnych i negatywnych aspektów bycia żołnierzem
rozpocznij naukę
There are many positive and negative aspects of being soldier

Bycie żołnierzem zawiera zarówno zalety jak i wady
rozpocznij naukę
Being a soldier has both benefits and drawbacks

pozwala brać udział w wielu przygodach i wyzwaniach
rozpocznij naukę
You can take part in many adventures and challenges

Jedna wielka rodzina
rozpocznij naukę
One huge family

Przyjaźń na całym świecie
rozpocznij naukę
Worldwide friendship

pewny siebie,
rozpocznij naukę
self-confident

samodyscyplina
rozpocznij naukę
self-discipline

zasiłek mieszkaniowy
rozpocznij naukę
Housing Benefit

wojskowe zakwaterowanie
rozpocznij naukę
Military accommodation

żołnierze są dobrze widzani na rynku cywilnym
rozpocznij naukę
soldiers are well welcome on the civilan market

poświęcenie, oddanie
Oddanie posła swojej partii jest niebywałe.
rozpocznij naukę
commitment
The MP's commitment to his party is unbelievable.

Ten typ pracy wymaga od żołnierzy poświęcenia 24 na dobę
rozpocznij naukę
This type of work requires soldiers devotion 24 hours a day

poświęcać czas dla zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to sacrifie sb's time to do sth

służba w armii może prowadzić do wielu nieporozumień i nawet rozwodów z rodziną
rozpocznij naukę
service in the army can lead to many misunderstandings and even divorces with families

zawiera wiele zasad i regulacji którym trzeba być posłusznym
rozpocznij naukę
It contains many rules and regulations that need to be obeyed

uporać się z wieloma dokumentami które należy wziąść pod rozwagę
rozpocznij naukę
deal with a lot of documents which to be take into consideration

żołnierze sa narażeni na wiele ryzykownych sytuacji włączając w to utratę życia podczas misji lub ćwiczeń
rozpocznij naukę
soldiers are exposed to many risky situations including losing ones life during missions or exercises

Służba zmusza żołnierzy do częstej zmiany miejsca zamieszkania
rozpocznij naukę
Service is forcing the soldiers to frequent changes of places of living

twarda dyscyplina
rozpocznij naukę
hard discipline

regulacje dotyczące noszenia umundurowania
rozpocznij naukę
regulations regarding the wearing of uniforms

separacja z rodziną
rozpocznij naukę
separation from family


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.