Angielski z Robertem

 0    231 fiszek    sarneckimaciek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zdradzać kogoś
rozpocznij naukę
to cheat on sb

doświadczenie
rozpocznij naukę
an experience

mieć doświadczenie z
rozpocznij naukę
to have experience with sb/sth

być doświadczonym z
rozpocznij naukę
to be experienced in sth

mieć więcej niż
rozpocznij naukę
to have more than

naukowy dowód
rozpocznij naukę
a scientific proof

udowodnić coś
rozpocznij naukę
to prove sth

spotykać się z kimś (randkować)
rozpocznij naukę
to be dating sb

przekonać kogoś
rozpocznij naukę
to convince sb

mieć alergię na
rozpocznij naukę
to be allergic to sth


a chance

stubborn

selfish

to insist on

bez wątpienia (2 def)
rozpocznij naukę
undoubtedly = doubtlessly

rezultat (2 def)
rozpocznij naukę
an outcome = a result

to withdraw

to deposit

łatwo (2 def)
rozpocznij naukę
freely = easily

cechy (2 def)
rozpocznij naukę
traits = features

pozbyć się czegoś (3 def)
rozpocznij naukę
to get rid of sth = to dispose sth = to throw away

in the morning

w poniedziałek
rozpocznij naukę
on Monday

at night

to consist of = to contain

a piracy

sfałszować, fałszywy
rozpocznij naukę
to counterfeit

a fake

to forge

fałszerstwo
rozpocznij naukę
a forgery

usterka produkcyjna
rozpocznij naukę
a manufacturing defect

bad publicity

shameless

podkreślić (3 def)
rozpocznij naukę
to highlight = to underline = to emphasise

poświęcony czemuś
rozpocznij naukę
dedicated to

pasować rozmiarem
rozpocznij naukę
to fit

pasować jedno do drugiego
rozpocznij naukę
to match

pasować np. stylem
rozpocznij naukę
to suit

an obstacle = a hurdle = a bar

ograniczenie
rozpocznij naukę
a limitation = a constraint

typowy, klasyczny
rozpocznij naukę
classic

typical

komentować coś
rozpocznij naukę
to comment sth

świadomość
rozpocznij naukę
awareness

synergy

agresywna ekspansja
rozpocznij naukę
aggressive expansion

naciągnąć, orżnąć
rozpocznij naukę
to rip off

strategia korporacyjna
rozpocznij naukę
a corporate strategy

prawa licencyjne
rozpocznij naukę
licensing rights

to merchandise

nadużywać, wykorzystywać
rozpocznij naukę
to abuse

wyróżniające się logo
rozpocznij naukę
a distinctive logo

luxurious

prestigious

to seek

to forbid

to bear

podróżować z maksymalną prędkością
rozpocznij naukę
to travel at full speed

zgadzać się z
rozpocznij naukę
to agree with

to afraid of

kłócić się o
rozpocznij naukę
to argue about

zaskoczony przez
rozpocznij naukę
surprised by

pisać atramentem
rozpocznij naukę
to write in ink

decorated with

zakochać się w
rozpocznij naukę
to fall in love with

śmiać się z
rozpocznij naukę
to laught about

usiąść przy stole
rozpocznij naukę
to sit down by the table

made of

an exception from

kusząca propozycja
rozpocznij naukę
temptating proposition

otyła kobieta
rozpocznij naukę
obese woman

zrobić komuś krzywdę
rozpocznij naukę
to hurt sb

wrogi klimat
rozpocznij naukę
hostile climate

dziedziczne przywileje
rozpocznij naukę
inherited privileges

nieznaczący wpływ
rozpocznij naukę
insignificant influence

nużąca lekcja
rozpocznij naukę
dull lesson

daremne wysiłki
rozpocznij naukę
futile efforts

znieść jajka
rozpocznij naukę
lay eggs

odsiadywać wyrok
rozpocznij naukę
do time

byś dumnym z kogoś
rozpocznij naukę
be proud of sb

obrażać kogoś
rozpocznij naukę
insult sb

spotkajmy się u Tiffanego
rozpocznij naukę
lets meet at Tiffany's

to ci dobrze zrobi
rozpocznij naukę
it will do you good

doradzać innym
rozpocznij naukę
to advise others

otrzymywać rady
rozpocznij naukę
to receive advice

marnować czas
rozpocznij naukę
to waste time

mieć niską samoocenę
rozpocznij naukę
to have low self-esteem

stracić zaufanie
rozpocznij naukę
lose trust

zarabiać pieniądze
rozpocznij naukę
make money

nadawać się na żonę
rozpocznij naukę
make a good wife

poczęstuj się ciastem
rozpocznij naukę
have a piece of cake

powierzchowne rany
rozpocznij naukę
superficial wounds

rzucić kamieniem w głowę
rozpocznij naukę
to cast a stone in head

pozbawiony czegoś
rozpocznij naukę
devoid of

permit

exact

zaniedbywać
rozpocznij naukę
to neglect

twist

prone to

potencjalny klient
rozpocznij naukę
prospect

renewal

wyrzucony, wylany
rozpocznij naukę
sacked

nadmiar, nadwyżka
rozpocznij naukę
excess

evaluate


refuse

allocate

uprawniony do
rozpocznij naukę
eligible for


mieć zamiar
rozpocznij naukę
have an intention of

nie zwracaj uwagi na
rozpocznij naukę
not to take any notice of

rozpuściś kogoś
rozpocznij naukę
spoil sb

ona życzy sobie mieć
rozpocznij naukę
she wishes she had

to defeat

to forsake

powstrzymać od/ odstraszyć/ przegonić
rozpocznij naukę
to deter from

deteriorate/ impair

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
accountability

byś odpowiedzialnym za
rozpocznij naukę
to be accountable for

associated with

consistent

wspierający
rozpocznij naukę
supportive

zaangażować się w
rozpocznij naukę
engage in

pojawić się
rozpocznij naukę
emerge

zaangażowanie
rozpocznij naukę
engagement/ involvement

połączony, wspólny
rozpocznij naukę
combined (i.e. combined effort)

wady i zalety
rozpocznij naukę
pros and cons/ advantages and disadvantages

z drugiej strony/ przeciwnie
rozpocznij naukę
on the contrary

zaprzeczenie
rozpocznij naukę
contradiction

conversely

subordinate

podporządkowywać się
rozpocznij naukę
to subordinate

hierarchiczny
rozpocznij naukę
hierarchical

żal, rozgoryczenie
rozpocznij naukę
resentment

opór, odporność
rozpocznij naukę
resistance

immunity

resistant to

wymienić kilka, określić
rozpocznij naukę
to name a few

hostility

gościnność
rozpocznij naukę
hospitality

to compliment

na każdą kazję
rozpocznij naukę
on every occasion

consistency

to tell on sb

przypomnienie
rozpocznij naukę
a reminder

ground zero

wybuch (np. epidemii)
rozpocznij naukę
outbreak


buntować się
rozpocznij naukę
to revolt

przeciwstawiać się
rozpocznij naukę
to oppose

mieć ciężki okres
rozpocznij naukę
to have hard time

przenieść kogoś do innego zespołu
rozpocznij naukę
to move/allocate sb to another team

wymienić się na
rozpocznij naukę
exchange for

konflikt pomiędzy
rozpocznij naukę
a conflict between

area, field

skończyć za 3 miesiące
rozpocznij naukę
to terminate in three months

napięcie, stres
rozpocznij naukę
tension

wypowiedzenie pracy
rozpocznij naukę
notice

być na okresie wypowiedzenia
rozpocznij naukę
to be on a notice period

dymisja, zwolnienie
rozpocznij naukę
dismissal

scope, range

jak najwięcej
rozpocznij naukę
as much as possible

o 5-tej godzinie
rozpocznij naukę
at five o’clock.

at midday

at the weekend

25-go października 1987
rozpocznij naukę
on 25 October 1987

on Friday

w twoje urodziny
rozpocznij naukę
on your birthday

in the morning

in July

najwyższy priorytet
rozpocznij naukę
the first priority

być szczęśliwym z powodu
rozpocznij naukę
to be happy about

być dumnym z
rozpocznij naukę
to be proud of

być zadowolonym z
rozpocznij naukę
to be pleased with

właściwy kandydat
rozpocznij naukę
appropriate candidate

zmienić jedno stanowisko na inne
rozpocznij naukę
to shift from one position to another

a pay rise

praca marzeń
rozpocznij naukę
a dream-come-true job

spowodować, wywołać (frasal)
rozpocznij naukę
to bring on

to trigger

odwołać się do
rozpocznij naukę
to refer to

delegować zadania
rozpocznij naukę
delegate tasks

radzić sobie z (4 def)
rozpocznij naukę
manage = deal with = tackle = handle

komunikatywny
rozpocznij naukę
communicative

być zaangażowanym w
rozpocznij naukę
to be involved in sth

równanie (2 def)
rozpocznij naukę
equation = formula

powinien móc
rozpocznij naukę
should be able to

newbie = greenhorn

niepoliczalny
rozpocznij naukę
uncountable

niekończąca się liczba
rozpocznij naukę
an endless number of sth

indywidualnie
rozpocznij naukę
individually

na własny rachunek (2 def)
rozpocznij naukę
by yourself = on your own

patient

cierpliwość
rozpocznij naukę
patience

pozostać spokojnym
rozpocznij naukę
stay cool

uwzględnić (2 def)
rozpocznij naukę
to take into account, to take into consideration

stracić nad czymś kontrolę
rozpocznij naukę
to lose control over something

przejąć kontrolę nad czymś
rozpocznij naukę
to take control over something

to reveal

to care about sth

to fight against

to repel

to fight for

uświadomić (2 def)
rozpocznij naukę
to realize, to make sb aware of

zmusić kogoś do
rozpocznij naukę
to make sb do sth

przechwalać się (3 def)
rozpocznij naukę
to brag about = to boast of = to show off

wypowiedzieć wojnę
rozpocznij naukę
to declare war

być bogatym w
rozpocznij naukę
to be rich in

nie ma powodu żeby ktoś coś zrobił
rozpocznij naukę
there is no reason for sb to do sth

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

produkty poza ubezpieczeniowe
rozpocznij naukę
non-insurance products

być zabawianym, rozbawionym
rozpocznij naukę
to be entertained

although

at that time (when talking about the past)

interesować się
rozpocznij naukę
to have an interest in sth = to be interested in sth

phenomenon

wywodzić się z, pochodzić od
rozpocznij naukę
originate = derive from

evolve

rozwijający się (2 def)
rozpocznij naukę
evolving = developing

species

niezadowolony
rozpocznij naukę
dissatisfied

przytłaczający, miażdżący
rozpocznij naukę
overwhelming = crushing

wyczerpanie fizyczne
rozpocznij naukę
exhaustion

3 razy dłuższy, 5 razy większy
rozpocznij naukę
3 times longer, 5 times larger

siedmiokrotny
rozpocznij naukę
sevenfold

przełożyć spotkanie na inną datę
rozpocznij naukę
to postpone the meeting to another date

zmyślona sytuacja
rozpocznij naukę
imaginary situation

nie ma sensu robić czegoś
rozpocznij naukę
to be no point in doing sth (eg. There's no point in asking her about this matter)

równocześnie
rozpocznij naukę
simultaneously = at the same time

ujść na sucho
rozpocznij naukę
get away with


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.