czasowniki 1-101(POL-ENG)

 0    101 fiszek    sla101
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

send - sent - sent

móc, umieć, potrafić
rozpocznij naukę
can - could

eat - ate - eaten

dostawać(się) / otrzymywać
rozpocznij naukę
get - got - got

have - had - had

buy - bought - bought

drink - drank - drunk

be - was/were - been

prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive - drove - driven

hold - held - held

znać, wiedzieć
rozpocznij naukę
know - knew - known

robić / produkować
rozpocznij naukę
make - made - made

meet - met - met

give - gave - given

teach - taught - taught

pay - paid - paid

read - read - read

robić / czynić
rozpocznij naukę
do - did - done

jeździć (konno, na rowerze)
rozpocznij naukę
ride - rode - ridden

run - ran - run

see - saw - seen

hit - hit - hit

sit - sat - sat

sleep - slept - slept

mówić / rozmawiać z kimś
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken

stand - stood - stood

take - took - taken

mówić, powiedzieć, opowiadać
rozpocznij naukę
tell - told - told

think - thought - thought

understand - understood - understood

begin - began - begun

build - built - built

przychodzić/ przyjeżdzać
rozpocznij naukę
come - came - come

cost - cost - cost

marzyć/śnić
rozpocznij naukę
dream - dreamt - dreamt

czuć - (się)
rozpocznij naukę
feel - felt - felt

hear - heard - heard

kłaść/ położyć
rozpocznij naukę
lay - laid - laid

opuszczać/ wyjeżdzać/ zostawiać/odchodzić
rozpocznij naukę
leave - left - left

powiedzieć(coś do kogoś) / mówić
rozpocznij naukę
say - said - said

let - let - let

sell - sold - sold

chodzić, jechać, iść
rozpocznij naukę
go - went - gone

keep - kept - kept

swim - swam - swum

write - wrote - written

ring - rang - rung

bring - brought - brought

draw - drew - drawn

fall - fell - fallen

find - found - found

fly - flew - flown

chować/ ukrywać
rozpocznij naukę
hide - hid - hidden

ranić/ kaleczyć
rozpocznij naukę
hurt - hurt - hurt

łamać / zepsuć
rozpocznij naukę
break - broke - broken

choose - chose - chosen

kroić/ ciąć
rozpocznij naukę
cut - cut - cut

położyć/ postawić / kłaść
rozpocznij naukę
put - put - put

steal - stole - stolen

nosić/ mieć na sobie
rozpocznij naukę
wear - wore – worn

stawać się
rozpocznij naukę
become - became - become

catch - caught - caught

feed - fed - fed

forgive - forgave - forgiven

lead - led - led

pożyczać komuś
rozpocznij naukę
lend - lent - lent

lie - lay - lain

tracić / gubić
rozpocznij naukę
lose - lost - lost

seek - sought - sought

shut - shut - shut

sing - sang - sung

spędzać / wydawać
rozpocznij naukę
spend - spent - spent

throw - threw - thrown

wake - woke - woken

win - won - won

pękać / wybuchać
rozpocznij naukę
burst - burst - burst

rozdawać / dotyczyć
rozpocznij naukę
deal - dealt - dealt

fight - fought - fought

forget - forgot - forgotten

grow - grew - grown

zakazać / zabronić
rozpocznij naukę
forbid - forbade - forbidden

marznąć / zamarzać
rozpocznij naukę
freeze - froze - frozen

znaczyć / mieć na myśli
rozpocznij naukę
mean - meant - meant

podnosić się
rozpocznij naukę
rise - rose - risen

umieszczać / ustawiać
rozpocznij naukę
set - set - set

show - showed - shown

przysięgać / przeklinać
rozpocznij naukę
swear - swore - sworn

sweep - swept - swept

rwać / targać
rozpocznij naukę
tear - tore - torn

wbijać / wtykać / lepić
rozpocznij naukę
stick - stuck - stuck

uderzać / zaatakować / strajkować
rozpocznij naukę
strike - struck - struck

śmierdzieć
rozpocznij naukę
stink - stank - stunk

learn - learnt - learnt

palić / płonąć / oparzyć / przypalać(się)
rozpocznij naukę
burn - burnt - burnt

hang - hung - hung

pachnieć / czuć
rozpocznij naukę
smell - smelt - smelt.

spoil - spoilt - spoilt

spill - spilt - spilt

zapalać / oświetlać
rozpocznij naukę
light - lit - lit

shoot - shot - shot

shine - shone - shone


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.