przyimki z czasownikami

 0    101 fiszek    sarneckimaciek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

należeć do
rozpocznij naukę
belong to

czerpać korzyści z
rozpocznij naukę
benefit from

wystrzegać się
rozpocznij naukę
beware of

obwiniać za
rozpocznij naukę
blame for

wtrącać się do
rozpocznij naukę
interfere in

śmiać się z
rozpocznij naukę
laugh at

wyjechać do
rozpocznij naukę
leave for

słuchać czegoś
rozpocznij naukę
listen to

pragnąć czegoś / tęsknić do czegoś
rozpocznij naukę
long for

sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
object to

przygotować się do
rozpocznij naukę
prepare for

przeszkodzić w
rozpocznij naukę
prevent from

care for

confuse with

oskarżyć o
rozpocznij naukę
charge with

porównywać do
rozpocznij naukę
compare with

prawić komuś komplementy na jakiś temat
rozpocznij naukę
compliment on

stosować się do
rozpocznij naukę
comply with

koncentrować się na
rozpocznij naukę
concentrate on

gratulować z okazji
rozpocznij naukę
congratulate on

składać się z
rozpocznij naukę
consist of

poradzić sobie z
rozpocznij naukę
cope with

fear for

ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę po angielsku
graduate from

poradzić sobie z
rozpocznij naukę
deal with

zależeć od
rozpocznij naukę
depend on

umrzeć z powodu czegoś
rozpocznij naukę
die of

różnić się od
rozpocznij naukę
differ from

pozbywać się czegoś
rozpocznij naukę
dispose of

wyróżniać się w czymś, być w czymś lepszym od innych
rozpocznij naukę
excel at

ukarać grzywną za
rozpocznij naukę
fine for

wybaczać coś
rozpocznij naukę
forgive for

liczyć na coś, mieć na coś nadzieję
rozpocznij naukę
hope for

insist on

zapewnić / dostarczyć coś komuś
rozpocznij naukę
provide with

punish for

kłócić się z
rozpocznij naukę
quarrel with

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to

rely on

przypomnieć komuś o
rozpocznij naukę
remind somebody of

krzyczeć na
rozpocznij naukę
shout at

specjalizować się w
rozpocznij naukę
specialise in

odnieść sukces w
rozpocznij naukę
succeed in

cierpieć z powodu
rozpocznij naukę
suffer from

podejrzewać o
rozpocznij naukę
suspect of

tłumaczyć coś na
rozpocznij naukę
translate into

wait for

przestrzegać przed
rozpocznij naukę
warn of / against

odradzać zrobienie czegoœ
rozpocznij naukę
advise against doing sth

zgadzać się co do czegoœ
"
rozpocznij naukę
"agree about sth

zgodzić się na propozycję
rozpocznij naukę
agree to a proposal

zgodzić się z kimœ
rozpocznij naukę
agree with sb

zmierzać do celu
rozpocznij naukę
aim at/for a target

przepraszać kogoœ za coœ
"
rozpocznij naukę
"apologize to sb for sth

ubiegać się u kogoœ o coœ
rozpocznij naukę
apply to sb for sth

aprobować kogoœ/coœ
rozpocznij naukę
approve of sb/sth

przyjechać do
rozpocznij naukę
arrive at/in

ask for sb/sth

co słychać u kogoœ
rozpocznij naukę
become of sb

begin with sth/by doing

wierzyć w kogoœ / coœ
rozpocznij naukę
believe in sb/sth

należeć do
rozpocznij naukę
belong to sb/sth

pożyczyć od kogoœ
rozpocznij naukę
borrow from sb

wybierać pomiędzy
rozpocznij naukę
choose between

przyznać się do
rozpocznij naukę
confess to sb/sth

zajmować się
rozpocznij naukę
deal with a problem

zależeć od
rozpocznij naukę
depend on sb/sth

różnić się od
rozpocznij naukę
differ from sb/sth

dream about/of (doing) sth

nie zdać egzaminu
rozpocznij naukę
fail in an exam

próbować odgadnšć prawdę
rozpocznij naukę
guess at the truth

utożsamiać się z
rozpocznij naukę
identify with sb

insist on (doing) sth

pukać do drzwi
rozpocznij naukę
knock at the door

know of/about

œmiać się z
rozpocznij naukę
laugh at/about sb/sth

słuchać kogoœ/czegoœ
rozpocznij naukę
listen to sb/sth

opiekować się
rozpocznij naukę
look after sb/sth

look at sb/sth

look for sb/sth

spotkać się z
rozpocznij naukę
meet with sb

sprzeciwiać się czemuœ
rozpocznij naukę
object to sb/sth

pay for sb/sth

kłócić się z kimœ o coœ
rozpocznij naukę
quarrel with sb/about sth

czytać o czymœ
rozpocznij naukę
read about sth

przekonywać kogoœ
rozpocznij naukę
reason with sb

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to sb/sth

zależeć od
rozpocznij naukę
rely on sb/sth

odpowiadać komuœ
rozpocznij naukę
reply to sb/sth

składać sprawozdanie z czegoœ komuœ
rozpocznij naukę
report on sth to sb

zrezygnować z pracy
rozpocznij naukę
resign from a job

szukać czegoœ
rozpocznij naukę
search for sb/sth

odnieœć sukces
rozpocznij naukę
succeed in (doing) sth

cierpieć z powodu choroby
rozpocznij naukę
suffer from an illness

rozmawiać z kimœ o czymœ
rozpocznij naukę
talk to sb about sth

handlować z kimœ czymœ
rozpocznij naukę
trade with sb/in sth

ufać komuœ
rozpocznij naukę
trust in sb/sth

głosować za / przeciw
rozpocznij naukę
vote for/against

czekać na kogoœ
rozpocznij naukę
wait for sb/sth

chcieć, pragnšć, życzyć sobie
rozpocznij naukę
wish for

pisać do kogoœ o czymœ
rozpocznij naukę
write to sb/about sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.