1. Inspiration

 0    68 fiszek    dominikkum
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


praca przymusowa
rozpocznij naukę
force labour

eventually

natknąć się
rozpocznij naukę
come across

bezinteresowny
rozpocznij naukę
selfless

dzieci wykorzystywane do pracy
rozpocznij naukę
child labour

skarżyć się
rozpocznij naukę
complain

dump

ciężko, poważnie
rozpocznij naukę
severely

rana otwarta
rozpocznij naukę
wound

życzliwość
rozpocznij naukę
kidness

źle żyjąca społeczność
rozpocznij naukę
underprivileged communities


receive

undeterred

seatback

przezwyciężać
rozpocznij naukę
get over

cały świat należy do ciebie
rozpocznij naukę
the world is your oyster

nieunikniona
rozpocznij naukę
inevitable

defeated

attitude

przezwyciężyć
rozpocznij naukę
overcome

praca magisterska
rozpocznij naukę
degree

significant

przeszkoda, problem
rozpocznij naukę
obstacke


effort

prowadzić do
rozpocznij naukę
led to

to pursue

setting up

innovative

zwyrodnienie
rozpocznij naukę
degenerative

deteriorated

niedowidzący
rozpocznij naukę
visually-impaired people

revolutionary

ground-breaking

discount

companions

requires

zaangażowanie
rozpocznij naukę
commitment

umiejętność przetrwania
rozpocznij naukę
staying power

cierpliwość
rozpocznij naukę
patience

wytrwałość
rozpocznij naukę
preseverence

despite

demands

postrzeganie
rozpocznij naukę
perception

włączenie do społeczeństwa
rozpocznij naukę
social inclusion


perceived

hindrance

benefit

postrzeganie
rozpocznij naukę
perception

współdziałąć
rozpocznij naukę
to interact

provides

knowledge

an accountant

zreformować
rozpocznij naukę
reinvent

tale

conquer

przeciwność
rozpocznij naukę
adversity

próba generalna
rozpocznij naukę
dress rehearsal

rewind

mające znaczenie
rozpocznij naukę
meaningful

significant

point out

benefit


być świadomym
rozpocznij naukę
to be aware of


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.