dopełnienie czasownika

 0    79 fiszek    kubagros
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przyznać się
rozpocznij naukę
Admit + Ing

avoid +ing

rozważać coś
rozpocznij naukę
consider+ing

odkładać w czasie
rozpocznij naukę
defer +ing

opóźniać coś
Marek opóźniał wyprowadzkę z domu rodziców do trzydziestki.
rozpocznij naukę
delay+ing
Mark was holding off moving out from his parents' house till he was 30.

deny +ing

nie lubić
Nie podoba mi się sposób w jaki mój szef zwraca się do mnie.
rozpocznij naukę
dislike +ing
I dislike the way my boss talks to me.

dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
rozpocznij naukę
enjoy+ing
I hope, you had a good time at the party.

lubić, mieć ochotę na
rozpocznij naukę
fancy +ing

finish +ing

wyobrażać sobie
Nie mogę sobie wyobrazić siebie jeżdżącego codziennie do szkoły na rowerze.
rozpocznij naukę
imagine+ing
I can't imagine myself cycling to school every day

dotyczyć, wymagać, włączać
rozpocznij naukę
involve +ing

kontynuować
Kontynuował koszenie trawnika, mimo że zaczęło padać.
rozpocznij naukę
keep +ing
He carried on mowing the lawn despite the fact that it started to rain.

mieć coś przeciwko
rozpocznij naukę
mind+ing

tęsknić za czymś
rozpocznij naukę
miss +ing

need+ing

odkładać na później
rozpocznij naukę
postpone+ing

practise+ing

zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
rozpocznij naukę
prevent+ing
We have to prevent such situations from happening in the future!

przypominać sobie
rozpocznij naukę
recall / recollect +ing

opierać się, stawiać opór
rozpocznij naukę
resist +ing

risk +ing

wytrzymywać, znosić coś
rozpocznij naukę
stand+ing

suggest+ing

móc pozwolić sobie na kupno
rozpocznij naukę
Afford to

zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
rozpocznij naukę
agree to
Everything adds up, right?

mieć na celu
rozpocznij naukę
aim to

zorganizować, ustalić, umówić
rozpocznij naukę
arrange to

poprosić, zapytać
rozpocznij naukę
ask to

błagać
Błagała ich, żeby nie skrzywdzili jej dziecka.
rozpocznij naukę
beg to
She pled with them not to hurt her baby.

claim to

zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
rozpocznij naukę
consent to
Everything adds up, right?

decide to

postanowić, zdecydować coś
rozpocznij naukę
determine to

zasługiwać
rozpocznij naukę
deserve to

expect to

ponieść porażkę, przegrać
rozpocznij naukę
fail to

force to

forget to

mieć miejsce przypadkiem
rozpocznij naukę
happen to

mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hope to

inspire to

nauczyć się
nauczyć się jeździć
rozpocznij naukę
learn to
learn to drive

poradzić sobie z czymś, udać się
rozpocznij naukę
manage to

neglect to

oferować, proponować
rozpocznij naukę
offer to

nakazać, rozkazać
rozpocznij naukę
order to

przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
rozpocznij naukę
persuade to
She persuaded us to come on new markets.

plan to

przygotować
Przygotuj raport.
rozpocznij naukę
prepare to
Prepare the report.

pretend to

promise to

refuse to

wydawać się
Nick wydawał się bardzo przyjemny przez telefon
rozpocznij naukę
seem to
Nick seemed very pleasant on the phone

mieć skłonność
rozpocznij naukę
tend to

straszyć kogoś
rozpocznij naukę
threaten to

podjąć, przedsięwziąć
rozpocznij naukę
undertake to

ślubować, przysięgać
rozpocznij naukę
vow to

czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
rozpocznij naukę
wait to
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.

chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
rozpocznij naukę
want to
My parents wanted to study French.

warn to

wish to

chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
rozpocznij naukę
would like / love to
My parents wanted to study French.

would prefer to

pragnąć czegoś
Jedynym czego pragnę są długie wakacje z dala od domu.
rozpocznij naukę
yearn to
All I long for is a long vacation far away from home.

pamiętać żeby
rozpocznij naukę
Remember to do sth

pamiętać robienie czegoś
rozpocznij naukę
remember doing sth

zapomnieć coś zrobić
rozpocznij naukę
forget to do

zapomnieć zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
forget doing sth

zatrzymać się, żeby coś zrobić
rozpocznij naukę
stop to do sth

przestać coś robić
rozpocznij naukę
stop doing sth

spróbować coś zrobić(podjęcie próby stawiającej jakąś trudność)
rozpocznij naukę
try to do sth

wypróbować robienie czegoś(wykonując daną czynność próbujemy rozwiązać jakiś problem, która jest jednym z wielu sposobów)
rozpocznij naukę
try doing sth

(nie) chcieć czegoś zrobić, nie zamierzać(intencje)
rozpocznij naukę
(not) mean to do sth

oznaczać(rezulatat danej sytuacji)
rozpocznij naukę
mean doing

musieć coś zrobić
rozpocznij naukę
need to do sth

wymagać zrobienia
rozpocznij naukę
need doing

przejść do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
go on to do sth

kontynuować
rozpocznij naukę
go on doing sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.