ang-nowy 1

 0    171 fiszek    pmark8
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a tad

umiejętność
rozpocznij naukę
ability

abundance

acclaim

osiągnięcie
rozpocznij naukę
accomplishment

pot. spec od reklamy
rozpocznij naukę
adman

zaloty, umizgi
rozpocznij naukę
advances

affluent

aisle

podobnie, tak samo,
rozpocznij naukę
alike

rozpętuje się piekło
rozpocznij naukę
all hell breaks loose

ziele angielskie
rozpocznij naukę
allspice

amino acid

oczekiwanie czegoś
rozpocznij naukę
anticipation of sth

oprócz czegoś,
rozpocznij naukę
apart from sth

apetyt rośnie w miarę jedzenia
rozpocznij naukę
appetite comes with eating

chamomile

charged

chatter

pot. Paplanina, gadanina
rozpocznij naukę
chattering

wesoło, radośnie
rozpocznij naukę
cheerfully

cudowne dziecko
rozpocznij naukę
child prodigy


kocie łby, bruk
rozpocznij naukę
cobbles


godny pochwały
rozpocznij naukę
commendable

podstawowy, główny, wspólny
rozpocznij naukę
common

istotny, ważny
rozpocznij naukę
compelling

związek chemiczny
rozpocznij naukę
compound

zachowanie, sprawowanie się
rozpocznij naukę
conduct

confidante

ciągły, nieustanny
rozpocznij naukę
constant

współzawodniczący, uczestnik
rozpocznij naukę
contender

przeznaczony dla kogoś
rozpocznij naukę
earmarked for sb


wytrzymałość
rozpocznij naukę
endurance

absorbujący, zajmujący, ciekawy
rozpocznij naukę
engrossing

entity

equation

zlikwidowany
rozpocznij naukę
eradicated

even though

każdy kij ma dwa końce
rozpocznij naukę
every coin has two sides


realny, wykonalny
rozpocznij naukę
feasible

nietykalność
rozpocznij naukę
immunity

impeccable

impoverished

w zamknięciu
rozpocznij naukę
in lockdown

wspomniany, wymieniony
rozpocznij naukę
in question

na dłuższą metę
rozpocznij naukę
in the long run

obezwładniony
rozpocznij naukę
incapacitated

nieustanny, bezustanny
rozpocznij naukę
incessant

incisor

nietrzeźwy, w stanie
rozpocznij naukę
inebriated

nieunikniony, nieuchronny
rozpocznij naukę
inevitable

infamous

zakorzeniony w czymś
rozpocznij naukę
ingrained in sth

insatiable

natychmiastowy
rozpocznij naukę
instant

natychmiastowo
rozpocznij naukę
instantaneously

intricately

invention

offspring

z (tych) powodów
rozpocznij naukę
on (the) grounds

ciągły, trwający
rozpocznij naukę
ongoing


wydajność, wynik
rozpocznij naukę
output

oburzająco, szokująco
rozpocznij naukę
outrageously

kategorycznie
rozpocznij naukę
outright

półka na bagaż
rozpocznij naukę
overhead compartment

pace

payoff

osobliwy, szczególny
rozpocznij naukę
peculiar

peer

skonsternowany, pełen zdumienia
rozpocznij naukę
perplexed

pot. łebski, mądry
rozpocznij naukę
savvy


scorer

uwodzicielsko
rozpocznij naukę
seductively

czuciowy, zmysłowy
rozpocznij naukę
sensory

settlement

zwód (szybkimi, drobnymi ruchami)
rozpocznij naukę
shimmy

skoro; jako, że
rozpocznij naukę
sincesnippet

snore

osiągać coś
rozpocznij naukę
to attain sth

skorzystać z czegoś
rozpocznij naukę
to avail oneself of sth

zabronić komuś zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to bar sb from doing sth

grzmotnąć w coś, rąbnąć coś
rozpocznij naukę
to bash

być skierowanym do kogoś
rozpocznij naukę
to be aimed at sb

mieć obowiązek coś zrobić
rozpocznij naukę
to be bound to do sth

być skazanym na niepowodzenie
rozpocznij naukę
to be doomed to failure

mieć prawo do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
to be eligible to do sth

mieć prawo do czegoś
rozpocznij naukę
to be entitled to sth

stawiać czoła czemuś
rozpocznij naukę
to be faced with sth

być w długach
rozpocznij naukę
to be in debt

być za czymś
rozpocznij naukę
to be in favour of sth

być zgodnym z czymś
rozpocznij naukę
to be in line with sth

mylić z czymś
rozpocznij naukę
to be mistaken for sth

zmniejszać się, kurczyć się
rozpocznij naukę
to dwindle

wyłaniać się, objawić się, zostać znanym
rozpocznij naukę
to emerge

przynosić korzyści komuś, wzmacniać kogoś
rozpocznij naukę
to empower sb

natrafiać na coś, napotykać na coś/kogoś
rozpocznij naukę
to encounter sb/sth

zwiększyć coś
rozpocznij naukę
to enhance sth

wzbogacać coś
rozpocznij naukę
to enrich sth

wiązać się z czymś/ze zrobieniem czegoś
rozpocznij naukę
to entail doing sth

dorównywać komuś
rozpocznij naukę
to equal sb

przywoływać coś
rozpocznij naukę
to evoke sth

wyróżniać się, górować nad kimś
rozpocznij naukę
to excel

rozwijać coś
rozpocznij naukę
to expand sth

wydalić kogoś z, usunąć kogoś z
rozpocznij naukę
to expel sb from

uzyskiwać coś, wydobywać coś
rozpocznij naukę
to extract sth

wnioskować o czymś, przewidywać coś, oszacować coś
rozpocznij naukę
to extrapolate

pozwać kogoś
rozpocznij naukę
to file a lawsuit

załopotać, machać
rozpocznij naukę
to flap

uciekać, umykać
rozpocznij naukę
to flee

(za)trzepotać
rozpocznij naukę
to flutter

pójść w ślady kogoś
rozpocznij naukę
to follow in sb’s footsteps

sprzyjać czemuś, rozwijać coś
rozpocznij naukę
to foster sth

to frequent X

to fulfil

zrekompensować coś, nadrabiać coś
rozpocznij naukę
to make up for sth

składać się z czegoś
rozpocznij naukę
to make up of sth

tłuc coś, gnieść coś
rozpocznij naukę
to mash sth

to neigh

żywić kogoś
rozpocznij naukę
to nourish sb

pojawiać się, występować
rozpocznij naukę
to occur

dać początek
rozpocznij naukę
to open the floodgates

przetrwać coś, przetrzymać coś
rozpocznij naukę
to outlast sth

zakazać czegoś, zdelegalizować coś
rozpocznij naukę
to outlaw sth

przeżyć kogoś (np. męża/żonę)
rozpocznij naukę
to outlive sb

ogrywać kogoś
rozpocznij naukę
to outplay sb

przechytrzyć kogoś, wykazywać się większym sprytem
rozpocznij naukę
to outwit sb

przelewać się, wylewać się
rozpocznij naukę
to overflow

stręczyć do nierządu
rozpocznij naukę
to pander

postrzegać coś
rozpocznij naukę
to perceive sth

udoskonalać coś
rozpocznij naukę
to perfect sth

zezwolić na coś
rozpocznij naukę
to permit sth

przenikać kogoś, przepajać, owładnąć
rozpocznij naukę
to pervade sb

stanowić obciążenie dla czegoś
rozpocznij naukę
to place a strain on sth

pot. współpracować
rozpocznij naukę
to play ball

to pop in

nalewać coś, wlewać coś
rozpocznij naukę
to pour sth

przewidywać coś
rozpocznij naukę
to predict sth

(za)panować, być powszechnie przyjętym
rozpocznij naukę
to prevail

udowodnić, że ktoś nie ma racji
rozpocznij naukę
to prove sb wrong

zapewniać coś
rozpocznij naukę
to provide sth

majstrować,
rozpocznij naukę
To tinker

wywoływać coś, powodować coś
rozpocznij naukę
to trigger sth

popsuć się
rozpocznij naukę
to turn sour

przekształcić coś w coś
rozpocznij naukę
to turn sth into sth

wyłączyć coś
rozpocznij naukę
to turn sth off

skierować się ku czemuś
rozpocznij naukę
to turn to sth

to twang

różnić się
rozpocznij naukę
to vary

to wail

przechadzać się, wałęsać się
rozpocznij naukę
to wander

to warble

to weigh

to whir

to whisper

gwizdać, świsnąć
rozpocznij naukę
to whistle

wyniszczać, to zgładzić
rozpocznij naukę
to wipe sth out

zabiegać o względy kogoś
rozpocznij naukę
woo sb


touchdown

tournament


traitor


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.