Unit 12 matura success upper intermediate

 0    146 fiszek    agatakam998
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a good deal of

bardzo wiele
rozpocznij naukę
a great deal of

a handful of

kwestia szczęścia
rozpocznij naukę
a matter of luck

acoustics

zmieniać się, mieć coś na zmianę
rozpocznij naukę
alternate

anachronism

appeal

appreciation

projekcja tylna
rozpocznij naukę
back projection

rzeczy, dobytek
rozpocznij naukę
belongings

besides

billiards

bloger/blogerka
rozpocznij naukę
blogger / blogger

blogosphere

sztucznie rozdmuchać
rozpocznij naukę
blow sth out of proportion

bombardować
rozpocznij naukę
bomb

martwić, niepokoić
rozpocznij naukę
bother

bound

built-in

w zasadzie, w sumie
rozpocznij naukę
by and large

Cameraman

kwestionować
rozpocznij naukę
challenge

chariot

sprawdzić coś
rozpocznij naukę
check something out

guma do żucia
rozpocznij naukę
chewing gum

ogłoszenia drobne
rozpocznij naukę
classified ad

close-up

krach, załamanie
rozpocznij naukę
collapse

sprowadzać się do
rozpocznij naukę
come down to

comment

committed

skutkiem tego, w efekcie tego
rozpocznij naukę
consequently, as a result

content

ciągłość akcji
rozpocznij naukę
continuity

opisać, zrelacjonować
rozpocznij naukę
cover


descriptive

director

zniknąć bez śladu
rozpocznij naukę
disappear without a trace

doprowadzać kogoś do szaleństwa
rozpocznij naukę
drive sb crazy

pojedynkować się
rozpocznij naukę
duel

o sokolim wzroku
rozpocznij naukę
eagle-eyed

earnings

editor

pierścionek zaręczynowy
rozpocznij naukę
engagement ring

entertainment

fachowa wiedza
rozpocznij naukę
Expertise

przyciagający wzrok
rozpocznij naukę
eye-catching

święto, przyjęcie
rozpocznij naukę
feast

maniak filmowy
rozpocznij naukę
film buff

ostateczny montaż
rozpocznij naukę
final cut

przerzucać się, przemieszczać się
rozpocznij naukę
flip

materiał filmowy
rozpocznij naukę
Footage

free press

kanister na benzynę
rozpocznij naukę
gas canister

generation

pogubić się
rozpocznij naukę
get out one's depth

rubryka plotkarska
rozpocznij naukę
gossip column


gymnastics

przypadkiem coś zrobić
rozpocznij naukę
happen to do something

prawie żadne, bardzo niewiele
rozpocznij naukę
hardly any

wysokiej jakości
rozpocznij naukę
high-quality

domowej roboty
rozpocznij naukę
homemade


horoscope

imply

pouczający, dostarczający informacji
rozpocznij naukę
informative

intentional

przesłuchać, wypytywać
rozpocznij naukę
interrogate

zaintrygowany
rozpocznij naukę
intrigued

justify

lead, główka artykułu
rozpocznij naukę
lead


językoznawstwo
rozpocznij naukę
linguistics

loads of

stracić całe zainteresowanie
rozpocznij naukę
lose all interest

mrozić krew w żyłach
rozpocznij naukę
make sb's blood run cold

producent, wytwórca
rozpocznij naukę
manufacturer

pusty, bezsensowny
rozpocznij naukę
meaningless

monopoly

moreover

aktualne wydarzenie
rozpocznij naukę
news event

artykuł o najnowszym wydarzeniu
rozpocznij naukę
news story

wart publikacji
rozpocznij naukę
newsworthy

on location

ogólny zarys, pogląd
rozpocznij naukę
overview

passionate

plenty of


post

teren, posesja
rozpocznij naukę
premises

całkiem dobry
rozpocznij naukę
pretty good

prywatność
rozpocznij naukę
privacy

prawdziwy, właściwy
rozpocznij naukę
proper

całkiem sporo
rozpocznij naukę
quite a few

raise

recent

papier z makulatury
rozpocznij naukę
recycled paper

reflection

drobny poczęstunek
rozpocznij naukę
refreshments

uważać coś za coś
rozpocznij naukę
regard sth as sth


reporter/reporterka
rozpocznij naukę
reporter

panuje opinia, że ktoś coś robi
rozpocznij naukę
sb is reputed to do sth

zbierać informacje, zbieranie informacji
rozpocznij naukę
research

odpowiedzieć
rozpocznij naukę
respond

korekta, sprawdzenie
rozpocznij naukę
revision

wszędzie, gdzie się nie spojrzy
rozpocznij naukę
right, left and centre

dotrzeć na szczyt
rozpocznij naukę
rise to the top

rope

scandal


zabezpieczyć
rozpocznij naukę
secure

założyć coś
rozpocznij naukę
set sth up

zachwiać, zrujnować
rozpocznij naukę
shatter

shoot

zastrzelić się
rozpocznij naukę
shoot oneself


popisywać się czymś
rozpocznij naukę
show sth off


skradać się
rozpocznij naukę
sneak around

źródło informacji
rozpocznij naukę
source of information

struggle

podsumowanie
rozpocznij naukę
summary

superbly

surroundings

pozwać kogoś do sądu
rozpocznij naukę
take sb to court

większość czegoś
rozpocznij naukę
the bulk of sth

publiczność, społeczeństwo
rozpocznij naukę
the public

ogromna większość
rozpocznij naukę
the vast majority of

sama tylko myśl o czymś
rozpocznij naukę
the very thought of sth

burzliwe oklaski
rozpocznij naukę
thunderous applause

tie


trivial


nieprzytomny
rozpocznij naukę
unconscious

niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
unfair

nieuzasadniony, niczym nie poparty
rozpocznij naukę
unsupported

untie

załadować do sieci
rozpocznij naukę
upload

victory

efekty wizualne
rozpocznij naukę
visual effects

bezwartościowy
rozpocznij naukę
worthless


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.