B2 UI2-unit1-from book

 0    95 fiszek    GochaZocha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

indifferent
The look on her face was indifferent.
rozpocznij naukę
obojętny (nie zainteresowany czymś, reagujący w obojętny sposób)
Spojrzenie na jej twarzy było obojętne.

obozowicze, biwakowicze

holiday maker
Holiday resorts have plenty of options for holiday makers.
rozpocznij naukę
wczasowicz
Ośrodki wypoczynkowe mają mnóstwo opcji dla wczasowiczów.

get into debt
We don't need to get into debt by taking out a loan.
rozpocznij naukę
się zadłużać
Nie musimy się zadłużać, biorąc pożyczkę.

take out a loan
We don't need to get into debt by taking out a loan.
rozpocznij naukę
wziąć pożyczkę
Nie musimy się zadłużać, biorąc pożyczkę.

tempt
The luxury of having an indoor bathroom tempt me more.
rozpocznij naukę
kusić
Luksus posiadania łazienki w pomieszczeniu kusi mnie bardziej.

camp sites
Some camp sites have indoor bathroom facilities.
rozpocznij naukę
pola kempingowe
Niektóre pola kempingowe mają udogodnienia w postaci zabudowanych łazienek.

resort
Last year, we stayed at a 4 star hotel in a lovely resort.
rozpocznij naukę
ośrodek wypoczynkowy, ośrodek wczasowy
W ubiegłym roku, mieszkaliśmy w 4-gwiazdkowym hotelu w pięknym ośrodku wypoczynkowym.

credit cards
I don't like credit cards – the interest rate is so high on them.
rozpocznij naukę
karty kredytowe
Nie lubię kart kredytowych - stopa procentowa na nich jest tak wysoka.

to book
We need to book a hotel in Spain this week.
rozpocznij naukę
rezerwować
Musimy zarezerwować hoteli w Hiszpanii w tym tygodniu.

in advance
It says here you have to pay the full price in advance at the time of booking.
rozpocznij naukę
z góry (o płatności)
Tu jest napisane, że trzeba zapłacić pełną cenę z góry w momencie rezerwacji.

freely
We will have more money to spend freely when we are there.
rozpocznij naukę
dowolnie, swobodnie
Będziemy mieć więcej pieniędzy aby wydawać je swobodnie kiedy będziemy tam.

inefficient
Jack thinks the hotel service was inefficient.
rozpocznij naukę
nieudolny, niewydajny
Dżak uważa że obsługa hotelu była nieudolna.

efficient
Service was efficient.
rozpocznij naukę
wydajny, sprawny
Obsługa była sprawna.

superb
The hotel service was superb.
rozpocznij naukę
wyśmienity
Obsługa hotelu była wyśmienita.

acceptable
The hotel service was acceptable.
rozpocznij naukę
do przyjęcia
Obsługa hotelu była do przyjęcia.

charge
How much the bank charges for withdrawing money from a cash machine abroad? I don't want to pay the extra charges.
rozpocznij naukę
pobierać (np. opłatę, prowizję), obciążyć czyjś rachunek
Jak dużo bank pobiera za wypłacanie pieniędzy z bankomatu za granicą? Nie chcę płacić dodatkowych opłat.

stain
The carpet was full of different coloured stains.
rozpocznij naukę
plama
Dywan był pełen różnokolorowych plam.

thoroughly
The windows had been cleaned thoroughly.
rozpocznij naukę
dokładnie
Okna zostały dokładnie umyte.

inquiry, inquiries
making inquiries with a few different people.
rozpocznij naukę
zapytanie, zapytania
wykorzystanie informacji uzyskanych od kilku różnych ludzi.

top standard
The service was top standard.
rozpocznij naukę
najwyższy standard (poziom)
Obsługa była na najwyższym poziomie.

zwrot pieniędzy, refundacja

speck
There was no speck of dust in the room.
rozpocznij naukę
odrobina (brudu), pyłek (kurzu)
Nie było odrobiny kurzu w pokoju.

adequate
Customer service was adequate.
rozpocznij naukę
odpowiedni
Obsługa klienta była odpowiednia.

world-wide
3 star hotels are identical world-wide.
rozpocznij naukę
na całym świecie
3-gwiazdkowe hotele są identyczne na całym świecie.

go over-the-top
The hotel went over-the-top with disinfectant.
rozpocznij naukę
przesadzić, nie mieć umiaru (w czymś)
Hotel mocno przesadził ze środkiem dezynfekującym.

oszczędzać

niski budżet

przekaz pieniężny

płacić kartą

płacić gotówką

asleep
Within ten minutes, everyone was fast asleep.
rozpocznij naukę
we śnie (pogrążony we śnie)
W ciągu dziesięciu minut, wszyscy byli głęboko pogrążeni we śnie.

fall asleep
I fell asleep watching TV.
rozpocznij naukę
zasnąć
Zasnąłem, oglądając telewizję.

ścieki, nieczystości

pościel

housekeeping
I had to phone reception and ask housekeeping to come and clean it up!
rozpocznij naukę
administracja
Miałem telefonować do recepcji i poprosić administrację o przyjście i posprzątanie tego!

loads
I've heard he earns loads of money.
rozpocznij naukę
mnóstwo
Słyszałem, ze on zarabia mnóstwo kasy.

withdraw
You can go the ATM and withdraw some more cash.
rozpocznij naukę
wypłacać (pieniądze z konta lub bankomatu)
Możesz pójść do bankomatu i wypłacić trochę więcej gotówki.

ATM
You can go the ATM and withdraw some more cash.
rozpocznij naukę
bankomat
Możesz pójść do bankomatu i wypłacić trochę więcej gotówki.

matter
It's a different matter completely!
rozpocznij naukę
sprawa
To zupełnie inna sprawa!

spend a penny
use the toilet
rozpocznij naukę
skorzystać z toalety
idiom

poolside area
rozpocznij naukę
Obszar przy basenie

cash machine
rozpocznij naukę
bankomat

attitude
You have changed your attitude about money.
rozpocznij naukę
postawa/podejście
Zmieniłeś swoje podejście do pieniędzy.

wyskoczyć

mieć miejsce, zdarzyć się

sewage plant
So few travel guides mention the sewage plant.
rozpocznij naukę
oczyszczalnia ścieków
Więc kilka przewodników wspomnia oczyszczalnię ścieków.

pay back
You can pay back the loan over a period of three years.
rozpocznij naukę
oddawać pieniądze, spłacać
Możesz spłacić kredyt w ciągu trzech lat.

put up
A local businessman has put up the £500 000 needed to save the club.
rozpocznij naukę
dostarczać, przeznaczać (pieniądze)
Miejscowy biznesmen przeznaczył 500 000 £ potrzebne, aby ocalić klub.

rainy day
That's money for a rainy day.
rozpocznij naukę
czarna godzina
To pieniądze na czarną godzinę.

zawdzięczać

own
I had to see it with my own eyes.
rozpocznij naukę
własny
Musiałem to zobaczyć na własne oczy.

stressed out
Don't get so stressed out!
rozpocznij naukę
zestresowany
Nie stresuj się tak!

under construction
It would be fine if the hotel facilities were like in the brochure but everything is still under construction!
rozpocznij naukę
w budowie
Byłoby dobrze, gdyby obiekty hotelowe były jak w broszurze ale wszystko jest jeszcze w budowie!

stale
It turned out the hotel restaurant had served stale bread.
rozpocznij naukę
czerstwy
Okazało się,że hotelowa restauracja serwowała czerstwy chleb.

health hazard
I'm afraid that your restaurant is a health hazard.
rozpocznij naukę
zagrożenie dla zdrowia
Obawiam się, że restauracja stanowi zagrożenie dla zdrowia.

harsh
harsh, harsher, the harshest
To my thinking you were a bit too harsh.
rozpocznij naukę
surowy, nieprzyjemny (o osobie)
Moim zdaniem byłeś zbyt surowy.

be in order
It seems compensation is in order.
rozpocznij naukę
być w porządku
Wydaje się,że odszkodowanie jest w porządku.

nag
How far did she take her nagging?
rozpocznij naukę
gderać, zrzędzić
Jak dalece ona zabrnie w swoim zrzędzeniu?

arise
Here are a few of my tips on how to enjoy yourself if problems arise.
rozpocznij naukę
powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji)
Oto kilka moich wskazówek, jak bawić się dobrze, jeśli pojawią się problemy.

suite
A suite would normally resemble a luxurious apartment.
rozpocznij naukę
apartament (w hotelu)
Apartament zwykle przypomina luksusowe mieszkanie.

resemble
A suite would normally resemble a luxurious apartment
rozpocznij naukę
przypominać (być podobnym do czegoś)
Apartament zwykle przypomina luksusowe mieszkanie.

masaż

state
The cuisine was in a sorry state.
rozpocznij naukę
stan (w jakimś coś się znajduje)
Kuchnia była w opłakanym stanie.

make a complaint
I wish to make a complaint. I have a complaint to make.
rozpocznij naukę
wnieść skargę, złożyć reklamacje
Chciałabym złożyć reklamacje.

appalling
shocking; extremely bad
The prisoners were living in appalling conditions.
rozpocznij naukę
ekstremalnie złe (np. o warunkach gdzieś)
shocking; extremely bad
Więźniowie żyli w ekstremalnie złych warunkach.


uporządkować, rozwiązać (problem),

sztućce

łóżko podwójne


disturb
She claimed I would disturb other holiday makers.
rozpocznij naukę
przeszkadzać
Twierdziła, że będę przeszkadzać innym wczasowiczom.

prompt
I look forward to receiving a prompt reply.
rozpocznij naukę
bezzwłoczny, natychmiastowy
Czekamy na bezzwłoczną odpowiedź.

dining hall
He was not able to make use of the dining hall.
rozpocznij naukę
stołówka
Nie był w stanie skorzystać ze stołówki.

exorbitant
The prices of the dishes were exorbitant.
rozpocznij naukę
wygórowany, przesadny
Ceny dań były wygórowane.


run riot
synonym: rampage; (of people) to behave in a way that is violent and/or not under control
They let their kids run riot.
rozpocznij naukę
szaleć
synonym: rampage; (of people) to behave in a way that is violent and/or not under control
Pozwolili swoim dzieciom szaleć!

decent
If you prefer to get decent service... stay away!
rozpocznij naukę
porządny, przyzwoity (wystarczająco dobry)
Jeśli wolisz, aby uzyskać przyzwoitą obsługę ... trzymaj się z dala!

bond
Their bond is rock solid.
rozpocznij naukę
więź (np. między ludźmi)
Ich więź jest solidna jak skała.

siblings
The siblings have a strong bond.
rozpocznij naukę
rodzeństwo
Rodzeństwo ma silną więź.

catch somebody red-handed
The police caught the thief red-handed.
rozpocznij naukę
złapać kogoś na gorącym uczynku
Policja złapała złodzieja na gorącym uczynku.

time flies
Time flies when you are having fun.
rozpocznij naukę
czas leci
Czas leci, kiedy dobrze się bawisz.

karnacja

disruptive
The maid was extremely disruptive.
rozpocznij naukę
uciążliwy
Pokojówka była bardzo uciążliwy.

talerz

chilly
It's a bit chilly this evening.
rozpocznij naukę
chłodno
Ten wieczór jest trochę chłodny.

cardigan
Fetch me a cardigan, please.
rozpocznij naukę
sweter rozpinany
Przynieś mi rozpinany sweter, proszę.

serwetka

take away
This glass is filthy! Could you take it away and bring me a clean one?
rozpocznij naukę
zabierać
Ta szklanka jest brudna! Czy możesz ją zabrać i przynieść mi czystą?

skorupiaki

hectic schedule
rozpocznij naukę
gorączkowy harmonogram

małże

krewetki

kalmar, kałamarnica

owoce morza


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.