272/ Nauka i technika

 0    114 fiszek    filipmichalski288
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

bakterie

biotechnology
rozpocznij naukę
biotechnologia

chemical reaction
rozpocznij naukę
reakcja chemiczna


potwierdzać

prawa autorskie

create human being
rozpocznij naukę
stworzyć istotę ludzką

digital media
rozpocznij naukę
cyfrowe środki przekazu

odkryć

discriminate
rozpocznij naukę
dyskryminować

do / carry out experiments
rozpocznij naukę
przeprowadzać eksperymenty

prowadzić badania

badać

odkrycia

strzworzyć

grawitacja

habitable zone
rozpocznij naukę
Strefa zamieszkania


udoskonalić

intellectual property
rozpocznij naukę
własność intelektualna

wynalezc

label a product
rozpocznij naukę
oznakować produkt

living things
rozpocznij naukę
istoty żywe

make calculations
rozpocznij naukę
przeprowadzać obliczeń

obserwacja

obserwować

ownership of ideas
rozpocznij naukę
prawo własnośći pomysłów

phenomenon / phenomena
rozpocznij naukę
zjawisko / zjawiska

udowodnić

reveal clues
rozpocznij naukę
odkrywać wskazówki

uczony, naukowiec

samouk


próbówka

znak firmowy

odkryć

under a microscope
rozpocznij naukę
pod mikroskopem

win the Nobel prize
rozpocznij naukę
dostać nagrodę Nobla


archaelogical dig
rozpocznij naukę
wykopalisko archeologiczne

archaic (coins)
rozpocznij naukę
stare (monety)

discover (by chance)
rozpocznij naukę
odkryć (przypadkiem)

badać, poszukiwać

sarkofag

wrak statku

droga morska

grobowiec

(dead) battery
rozpocznij naukę
(rozładowana) bateria


Ładowarka

naładować

computerised facility
rozpocznij naukę
skomputeryzowany obiekt

construct (a road)
rozpocznij naukę
zbudować (drogę)

design (a bridge)
rozpocznij naukę
zaprojektować (most)


wyświetlać

electrical / solar power
rozpocznij naukę
energia elektryczna / słoneczna

elektroda

elektronika

zapewniać

mobile phone
rozpocznij naukę
telefon komórkowy

podłączyć

electrical device
rozpocznij naukę
urządzenie na prąd

usunąć

gniazdko

solar panels
rozpocznij naukę
panele słoneczne

state-of-the-art
rozpocznij naukę
supernowoczesny

technological improvement
rozpocznij naukę
udoskonalenie techniczne

text a message
rozpocznij naukę
wysłać SMS

ekran dotykowy

wyłączać

włączać

wyłączyć z gniazdka

voice-operated
rozpocznij naukę
sterowane głosem

bezprzewodowy

aluminium foil
rozpocznij naukę
folia aluminiowa

answering machine
rozpocznij naukę
Automatyczna sekretarka

kod kreskowy

contact lenses
rozpocznij naukę
szkła kontaktowe


dyktafon

electric razor
rozpocznij naukę
elektryczna maszynka do golenia

suszarka do włosów

spinacz

kserokopiarka

drukarka


czasomierz

zamek błyskawiczny

aplikacja

built-in camera
rozpocznij naukę
wbudowana kamera

connect (a gadget)
rozpocznij naukę
podłączyć (urządzenie)


baza danych

usunąć

sterownik

umożliwić


eye movements
rozpocznij naukę
ruchy oka

zawiesić się

wyładować się

group files in folders
rozpocznij naukę
grupować pliki w folderach


klawiatura

płyta główna

wklejać

pamięć USB

nacisnąć

wymienić tusz

oprogramowanie

panel dotykowy

turn itself off
rozpocznij naukę
wyłączy się bez przyczyny

zaktualizowaćMusisz się zalogować, by móc napisać komentarz.