Trzeci dział

 0    80 fiszek    lawpatryk2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zarządzanie i administracja
rozpocznij naukę
business studies

obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship

zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
drama

edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
rozpocznij naukę
PSHE

sala wykładowa
rozpocznij naukę
auditorium

teren szkoły
rozpocznij naukę
school grounds

zadanie (cz)
rozpocznij naukę
assignment

zostawanie po lekcjach
rozpocznij naukę
detention

egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam

egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam

sprawdzanie obecności
rozpocznij naukę
roll (call)

school assembly

uczestniczyć w lekcjach, zajęciach
rozpocznij naukę
attend (class)

przyciągać (czyjąś uwagę)
rozpocznij naukę
attract (sb's attention)

nie zdać, oblać
rozpocznij naukę
fail

poprawiać, powtarzać (egzamin)
rozpocznij naukę
resit

zdawać poprawkę
rozpocznij naukę
retake

opuścić (zajęcia)
rozpocznij naukę
skip (a lesson)

przygotowywać się (do egzaminu)
rozpocznij naukę
study (for the exam)

oddać (wypracowanie)
rozpocznij naukę
submit (an essay)

nadążać (z czymś)
rozpocznij naukę
catch up (with sth/sb)

rzucić szkołę
rozpocznij naukę
drop out (of school)

mieć zaległości (szkolne)
rozpocznij naukę
fall behind (with schoolwork)

wpaść w (długi)
rozpocznij naukę
get into (debt)

oddać (pracę)
rozpocznij naukę
hand in (an assignment)

być na bieżąco (z nauką w szkole)
rozpocznij naukę
keep up (with schoolwork)

przejrzeć (notatki)
rozpocznij naukę
look over (notes)

sprawdzić coś
rozpocznij naukę
look sth up

uzyskać (pożyczkę)
rozpocznij naukę
take out (a loan)

pojawić się
rozpocznij naukę
turn up

przedszkolny
rozpocznij naukę
pre-school

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school

postgraduate

undergraduate

szkolnictwo wyższe
rozpocznij naukę
umiversity/tertiary education

tytuł (licencjata)
rozpocznij naukę
(Bachelor of Arts) degree

diploma

expenses

opłaty, czesne
rozpocznij naukę
fees

uroczystość wręczenia świadectw/dyplomów
rozpocznij naukę
graduation ceremony

wyróżnienie
rozpocznij naukę
honours

instalments

internship

nauka na odległość
rozpocznij naukę
long-distance learning

jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniężnej)
rozpocznij naukę
lump sum

tytuł magistra
rozpocznij naukę
Master's degree


kurs dokształcający
rozpocznij naukę
refresher course

opłata wpisowa
rozpocznij naukę
registration fee

scholarship

student(ka) ostatniego roku
rozpocznij naukę
senior

pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan


rozkład zajęć, harmonogram
rozpocznij naukę
timetable

czesne, opłata za studia
rozpocznij naukę
tuition

naliczyć (opłaty)
rozpocznij naukę
charge (fees)

upoważniony (do czegoś)
rozpocznij naukę
entitled (to sth)

udzielić potrzebnych informacji
rozpocznij naukę
provide the required details

foreign

scheme

odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
appropriate

zatwierdzone
rozpocznij naukę
validated

samodzielność
rozpocznij naukę
self-reliance

head off

zapisać się
rozpocznij naukę
sign up

stand for

name after

pochodzić z
rozpocznij naukę
date back

zrzucać winę na
rozpocznij naukę
put the blame on

perplexities

hesitation

plead

reluctance

timidly

immense


różnorodny
rozpocznij naukę
diverse

incentive

dubious


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.