LAB- MIKRO

 0    114 fiszek    dominikagibus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

STEAM

schedule

a washbasin


kratka ściekowa
rozpocznij naukę
grate, floor drain

mop (zmywak do podłogi na kiju), czyścić mopem
rozpocznij naukę
mop (mop the floor on a stick), clean mop

environment

woda oczyszczona - wymagania
rozpocznij naukę
Purified water - requirements

woda wodociągowa
rozpocznij naukę
tap water

autoclave

incubator

a fridge

medium

sprzęt, wyposażenie
rozpocznij naukę
equipment

płyta grzewcza, kuchenka
rozpocznij naukę
ceramic hob, microwave


gloves

ochraniacze na buty
rozpocznij naukę
shoe covers

fartuch ochronny, kitel
rozpocznij naukę
apron, smock

fertility

sterylity

data przygotowania
rozpocznij naukę
Date of preparation

data ważności, termin wygaśnięcia
rozpocznij naukę
expiration date, expiry

wydruk z wagi
rozpocznij naukę
printout of weight

gotowe do użycia
rozpocznij naukę
ready for use

pH meter

monitorować
rozpocznij naukę
monitor

strains

szafa laminarna
rozpocznij naukę
Laminar flow cabinet

przeszczep, przeszczepiać
rozpocznij naukę
transplant,

czystość produktu
rozpocznij naukę
purity of the product

powietrze w tym pomieszczeniu jest filtrowane przez filtry Hepa
rozpocznij naukę
the air in the room is filtered by HEPA

granulation area

couting area

tabletkarnia
rozpocznij naukę
tablets area

packaging area

suppositories

ointment
próba powtórkowa
rozpocznij naukę
repetitive trial

powyżej limitu
rozpocznij naukę
over the limit

stacja wody oczyszczonej
rozpocznij naukę
plant station

uj. wody oczyszczonej
rozpocznij naukę
oftakes

to mean


inoculating loops

metr sześcienny
rozpocznij naukę
cubic metre

sprężone powietrze
rozpocznij naukę
compressed air

capsules

solid forms

labolatorium
rozpocznij naukę
labolatory

komora pobierania prób
rozpocznij naukę
sampling room

przeprowadzone
rozpocznij naukę
carried out

śledztwo, dochodzenie
rozpocznij naukę
investigation, the investigation

an event

elektronicznego
rozpocznij naukę
paperless

identyfikowalność
rozpocznij naukę
Traceability

closure

to order

delivery

dane statystyczne
rozpocznij naukę
statistical data

quantity

quality

działania wyjaśniające
rozpocznij naukę
explaining actions

dochodzenie labolatoryjne
rozpocznij naukę
Laboratory investigation

operator maszyny
rozpocznij naukę
machine operator

bacilli

pałeczki Gram ujemna
rozpocznij naukę
coccobacilli

ziarniaki g+, szczepy oporne
rozpocznij naukę
cocci g + strains resistant

ziarniaki G[-], dwoinki,
rozpocznij naukę
cocci G [-], diplococci

tlenowe i beztlenowe
rozpocznij naukę
aerobic and anaerobic

rod,

moulds

suszarnia fluidalna
rozpocznij naukę
fluid bed dryer

coating drum

centralna naważalnia
rozpocznij naukę
central dispensary

postępować z próbami
rozpocznij naukę
proceed with attempts

sposób postępowania (reguła)
rozpocznij naukę
procedure (rule)

zeszyt analiz
rozpocznij naukę
issue analysis

w przypadku braku błędu laboratoryjnego
rozpocznij naukę
in the absence of laboratory error

zapisać rezultaty w zeszycie analiz
rozpocznij naukę
save the results in a notebook analysis

wpisuje tylko wartość cyfrową
rozpocznij naukę
only fits a digital value

wpisuje zapis o wyniki testów identyfikacyjnych
rozpocznij naukę
enter a record of the test results of identification

according to

specjalista zleca pobranie próby powtórkowej
rozpocznij naukę
specialist commissions repetitive sampling event

oklejamy etykietą
rozpocznij naukę
veneering label

właściwe dane
rozpocznij naukę
relevant/proper data

dwa razy przekroczony poziom
rozpocznij naukę
twice exceeded the level

obecność drobnoustrojów chorobotwórczych
rozpocznij naukę
the presence of pathogenic microorganisms

aby wykluczyć błąd
rozpocznij naukę
to exclude error

odchylenie które wysyłamy
rozpocznij naukę
deviation to send

wszystkie zasady zostały zapisane
rozpocznij naukę
All the rules were rewritten

wieże chłodnicze
rozpocznij naukę
cooling towers

dormant

wapienny (o wodzie)
rozpocznij naukę
Limescale(of water)

istotnie, rzeczywiście
rozpocznij naukę
vital

odwiert wody
rozpocznij naukę
borehole water


zbiorniki magazynowe
rozpocznij naukę
storage tanks, vessels

pipework

zawory termostatyczne mixera
rozpocznij naukę
Thermostatic mixer valves

ksiąza pracy urządzenia
rozpocznij naukę
log book

zaplombowane
rozpocznij naukę
Sealed

amber


stal nierdzewna
rozpocznij naukę
Stainless Steel

syringe

swab

dipper with removable handle

sterylna moczarka
rozpocznij naukę
sterile conical container

woreczki strunowe
rozpocznij naukę
sterile sampling bags clear

jałowe butelki szklane
rozpocznij naukę
sterile glass bottles


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.