UI2 lesson 2-The Grand Rose Hotel

 0    23 fiszki    GochaZocha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

doss around
The staff are very lazy and they simple doss around.
rozpocznij naukę
obijać się
Pracownicy są bardzo leniwi i po prostu się obijają.

hang around
The staff are very lazy and they simple hang around.
rozpocznij naukę
obijać się
Pracownicy są bardzo leniwi i po prostu się obijają.

hang out
The kids just hang out at shopping centres after school.
rozpocznij naukę
spędzać czas
Dzieci po szkole po prostu spędzały czas w centrach handlowych.

hang up
Let me hang up your coat so it's not on the chair.
rozpocznij naukę
zawiesić, powiesić
Pozwól mi powiesić płaszcz, aby nie wisiał na krześle.

drive out
The maids drove us out every morning at 7 am!
rozpocznij naukę
wypędzać
Pokojówki wypędzały nas codziennie rano o 7!

tidy up
You can go with your friends after you tidy up your room.
rozpocznij naukę
posprzątać
Możesz iść ze swoimi przyjaciółmi jak posprzątasz swój pokój.

clean up
to make an area spotless.
rozpocznij naukę
sprzątać
zrobić miejsce nieskazitelnym.

ask around
to collect opinions from various sources
I'll ask around to see if there's any good restaurant nearby
rozpocznij naukę
dowiedzieć się, zebrać opinię
zebrać opinie z różnych źródeł
Popytam się, aby sprawdzić, czy w pobliżu jest jakaś dobra restauracja.

take off
Take off your jumper - it's boiling in here!
rozpocznij naukę
zdjąć coś (np. ubranie)
Zdejmij sweter - tutaj się gotuje z gorąca!

put on
I have to put my jumper on - it's freezing!
rozpocznij naukę
założyć coś, nałożyć coś (o ubraniu)
Muszę założyć sweter - jest lodowato zimno!

bring up
to carry higher
The bell boy brought the bags up to the room.
rozpocznij naukę
przynieść, wnieść do góry
Boy hotelowy przyniósł torby do pokoju.

cheer up
Why so glum? Cheer up - you're on holiday!
rozpocznij naukę
rozweselać się
Dlaczego taki ponury? Głowa do góry - jesteś na wakacjach!

save up (for)
It took me a year to save up for this holiday.
rozpocznij naukę
oszczędzać (na)
Zajęło mi rok, aby uzbierać pieniądze na te wakacje.

get back
I'll tell you all about the trip when I get back.
rozpocznij naukę
wracać
Opowiem Ci wszystko o podróży, kiedy wrócę.

turn out
It turned out they hadn't lost my luggage only put it on the wrong plane.
rozpocznij naukę
okazać się
Okazało się, że nie stracił mojego bagażu tylko umieścili go w złym samolocie.

bland
not having a strong or interesting taste
a rather bland diet of soup, fish and bread.
rozpocznij naukę
mdły, nijaki (np. smak)
nie mając silnego i ciekawego smak
raczej nijaka dieta zupno-rybno-chlebowa

disastrous
a disastrous harvest/fire/result
It was a disastrous start to the season for the team.
rozpocznij naukę
fatalny, katastrofalny
katastrofalnym plon/pożar/ wynik
To był katastrofalny początek sezonu dla zespołu.

excessive
Excessive drinking can lead to stomach disorders.
rozpocznij naukę
nadmierny
Nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do zaburzeń żołądkowych.

filthy
Everything still looked filthy.
rozpocznij naukę
brudny
synonim: dirty
Wszystko wciąż wyglądało brudno.

smear
smear marks on the mirrors.
rozpocznij naukę
smuga, plama
oily or dirty mark
ślady smugi na lustrach.

spotless
The wardrobe was spotless.
rozpocznij naukę
idealnie czysty (o pomieszczeniu, ubraniu)
Szafa była nieskazitelnie czytsa.

tasteless
having little or no flavour
tasteless soup
rozpocznij naukę
bez smaku (o jedzeniu, piciu)
mający mało lub brak smaku
zupa bez smaku

uncanny
Her voice has an uncanny similarity to Madonna's voice.
rozpocznij naukę
niesamowity
Jej głos jest niesamowicie podobny do głosu Madonny.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.