przyimki 27 March 2012

 0    64 fiszki    Kosa Rakshel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

reliance on

skrytykować za
rozpocznij naukę
criticise for

tournament on

być niespokojnym o coś/kogoś
rozpocznij naukę
anxious for

podporządkować się, stosować się do
rozpocznij naukę
comply with

wyjaśniać, stanowić (coś)
rozpocznij naukę
account for

uzależniony od, nieumiejący się obejść bez
rozpocznij naukę
addicted to

nałożyć obowiązek
rozpocznij naukę
charge with

wykorzystywać
rozpocznij naukę
take the advantage of

comment on

powstrzymywać się (od), wstrzymywać się
rozpocznij naukę
abstain from

rest on support
rozpocznij naukę
lean on

przyczyna czegoś
rozpocznij naukę
reason for

notorious for

przynosić straty
rozpocznij naukę
be at loss

wrażliwy, uczulony na
rozpocznij naukę
sensitive to

out of order

pośpiesznie, w pośpiechu
rozpocznij naukę
in a hurry

na razie, chwilowo
rozpocznij naukę
for the time being

bez świadków, na osobności
rozpocznij naukę
in private

porównywać, by znaleźć różnice
rozpocznij naukę
compare with

na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
at first sight

porównywać, znajdować podobieństwa
rozpocznij naukę
compare to

w reperacji, naprawie
rozpocznij naukę
under repair

na wolności
rozpocznij naukę
at large

wypożyczony
rozpocznij naukę
on loan

alternatywa dla
rozpocznij naukę
alternative to

zostać wyróżnionym za coś
rozpocznij naukę
get credit for sth

płacić gotówką
rozpocznij naukę
pay in cash

nie przejmować się
rozpocznij naukę
feel at ease

kontynuować
rozpocznij naukę
go on

panować nad sytuacją
rozpocznij naukę
be in control

zatwierdzać (coś/kogoś), uznawać, aprobować, pochwalać
rozpocznij naukę
approve of

gniewny, zagniewany, rozzłoszczony na coś
rozpocznij naukę
angry about

złościć się na kogoś, coś
rozpocznij naukę
be angry with

przed czasem; z góry
rozpocznij naukę
in advance

stawiać na coś/kogoś
rozpocznij naukę
bet on

pastwić się nad kimś
rozpocznij naukę
be cruel to

typical of

zachwycony czymś
rozpocznij naukę
delighted at

in the end

celować (w coś/w kogoś), skierować (na/do), (wy)mierzyć
rozpocznij naukę
aim at

zajmować się; obchodzić się z; mieć do czynienia z
rozpocznij naukę
deal with

przygotowywać się psychicznie na coś nieprzyjemnego
rozpocznij naukę
prepare for

niezadowolony z czegoś, kogoś
rozpocznij naukę
dissatisfied with

faithful to

gratulować komuś czegoś
rozpocznij naukę
congratulate sb on sth

zaabsorbowany (czymś)
rozpocznij naukę
intent on

w krótkim czasie
rozpocznij naukę
at short notice

odzyskiwać przytomność
rozpocznij naukę
come to

pomylić (kogoś lub coś) z kimś / czym
rozpocznij naukę
mistake for

być dumnym z siebie
rozpocznij naukę
pride oneself on

stanąć wobec konieczności wyboru
rozpocznij naukę
be presented with a choice

płacić czekiem
rozpocznij naukę
pay by cheque

w poszukiwaniu
rozpocznij naukę
in search of

przyjść na myśl komuś
rozpocznij naukę
occure to sb

result from

uwinąć się z
rozpocznij naukę
disposed of

próbować coś zrobić
rozpocznij naukę
have a shot at sth

protestować przeciwko czemuś
rozpocznij naukę
protest against sth

in opposition

w ciszy, milcząco
rozpocznij naukę
in silence

naleganie (na), upieranie się (przy)
rozpocznij naukę
insistence on

radzić sobie, robić postępy; wsiadać; wkładać na siebie; starzeć się
rozpocznij naukę
get on


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.