Człowiek cz2

 0    191 fiszek    Brejw
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


curly


dyed


a fringe

ginger/red

grey/white


ponytail

shiny

shoulder-length

spiky

straight


appearance


complexion

pale complexion

opalona cera
rozpocznij naukę
tanned complexion

freckles

go bald


make-up

moustache

przybrać na wadze
rozpocznij naukę
put on weight


ogolić sobie głowę
rozpocznij naukę
shave one's head

smile

ładny uśmiech
rozpocznij naukę
lovely smile

a tattoo

wrinkles

aggressive

ambitious

przepraszający
rozpocznij naukę
apologetic

lubiący dyskutować / kłótliwy
rozpocznij naukę
argumentative

arrogant

uzdolniony artystycznie
rozpocznij naukę
artistic

apodyktyczny
rozpocznij naukę
bossy

brave


calm

careful

nieostrożny
rozpocznij naukę
careless

caring

cheerful

zdolny / inteligentny / sprytny
rozpocznij naukę
clever


współczujący
rozpocznij naukę
compassionate

zarozumiały
rozpocznij naukę
conceited

pewny siebie
rozpocznij naukę
confident


dependent

independent

zdyscyplinowany
rozpocznij naukę
disciplined

dull

easy-going

friendly

nieprzyjemny
rozpocznij naukę
unfrendly


szczodry / wspaniałomyślny / uczynny
rozpocznij naukę
generous

gentle

hard-working

helpful

honest

dishonest

hospitable

insecure

inteligentny
rozpocznij naukę
intelligentunkind

dobrotliwy, o wielkim sercu
rozpocznij naukę
kind-hearted


lively


disloyal

mature

niedojrzały
rozpocznij naukę
immature


nieuporządkowany
rozpocznij naukę
messy

modest

immodest

nasty


o otwartym umyśle
rozpocznij naukę
open-minded

narrow-minded

otwarty / towarzyski
rozpocznij naukę
outgoing

patient

niecierpliwy
rozpocznij naukę
impatient

peaceful

personality

polite

impolite

uprzejmość
rozpocznij naukę
politeness


rebellious

relaxed

godny zaufania
rozpocznij naukę
reliable

powściągliwy
rozpocznij naukę
reserved

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

nieodpowiedzialny
rozpocznij naukę
irresponsible

rude

pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident

selfish

bezinteresowny
rozpocznij naukę
selfless

poczucie humoru
rozpocznij naukę
sense of humor

sensible

sensitive

niewrażliwy
rozpocznij naukę
insensitive

shallow

shy

sociable

nietowarzyski
rozpocznij naukę
unsociable

stubborn


talkative

tolerancyjny
rozpocznij naukę
tolerant

nietolerancyjny
rozpocznij naukę
intolerant


agresywny / porywczy
rozpocznij naukę
violent


annoyed

annoying

bored

depressed

przygnębiający
rozpocznij naukę
depressing

rozczarowany
rozpocznij naukę
disappointed

rozczarowujący
rozpocznij naukę
disappointing

embarrassed

embarrassing

podekscytowany
rozpocznij naukę
excited

ekscytujący
rozpocznij naukę
exciting

frightened

przerażający
rozpocznij naukę
frightening

sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustrated

frustrujący
rozpocznij naukę
frustrating

nieszczęśliwy
rozpocznij naukę
miserable

moved

wzruszający
rozpocznij naukę
moving

pleased

zestresowany
rozpocznij naukę
stressed out

surprised

zadziwiający
rozpocznij naukę
suprising

worried

worrying

to admire

to adore

detest

to dislike

nienawidzić
rozpocznij naukę
to hate

to like

reject

to respect

at the age of

być złym na kogoś
rozpocznij naukę
be angry with sb

bać się kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
be afraid of sb / sth

uważać, że ktoś jest pociągający
rozpocznij naukę
be attracted to sb

mieć kogoś / czegoś dość
rozpocznij naukę
be / feel / get fed up with sb / sth

lubić kogoś / coś
rozpocznij naukę
be fond of sb / sth

być w czymś dobrym
rozpocznij naukę
be good at sth

w dobrym / złym nastroju
rozpocznij naukę
be in good / bad mood

interesować się czymś
rozpocznij naukę
be interested in sth

bardzo coś lubić
rozpocznij naukę
be keen on sth

denerwować się czymś
rozpocznij naukę
be nervous about sth

nie cierpieć kogoś / coś
rozpocznij naukę
can't stand sb / sth

zmienić zdanie
rozpocznij naukę
change one's mind

cheer up

zrobić komuś przysługę
rozpocznij naukę
do sb a favour

zakochać się w kimś
rozpocznij naukę
fall in love with sb

mieć na coś ochotę
rozpocznij naukę
feel like sth

dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
rozpocznij naukę
function well under stress

wywołać śmiech
rozpocznij naukę
get a laugh

poznać kogoś
rozpocznij naukę
get to know someone

grow up

mieć zły dzień
rozpocznij naukę
have a bad day

mieć coś wspólnego z kimś
rozpocznij naukę
have something in common with sb

na rzecz czegoś
rozpocznij naukę
in aid of sth

śmiać się z czegoś / kogoś
rozpocznij naukę
laugh at sb / sth

patrzeć na kogoś z góry / pogardzać kimś
rozpocznij naukę
look down on sb

podziwiać kogoś
rozpocznij naukę
look up to sb

stracić panowanie nad sobą
rozpocznij naukę
to lose one's temper

wyśmiewać się z kogoś
rozpocznij naukę
make fun of sb

rozśmieszać kogoś
rozpocznij naukę
make sb laugh

zdecydować się
rozpocznij naukę
make up one's mind

wprawić kogoś w dobry humor
rozpocznij naukę
put sb in a good mood

mówić śmiesznym głosem
rozpocznij naukę
speak in a funny voice

brać udział w czymś
rozpocznij naukę
take part in sth

rozmawiać z nieznajomym
rozpocznij naukę
talk with a stranger

opowiedzieć dowcip
rozpocznij naukę
tell a joke

martwić się czymś
rozpocznij naukę
worry about sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.