October 2015

 0    35 fiszek    dkujawski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Ikrawężnik
Na tym parkingu jest bardzo wysoki i szeroki krawężnik.
rozpocznij naukę
kerb
There is very high and wide kerb on this car park.

czujny
Nasza konkurencja jest czujna.
rozpocznij naukę
alert
Our competition is alert.

rzucić okiem
Rzuć okiem na ten raport miesięczny.
rozpocznij naukę
have a look
Have a look at this monthly report.

tymczasowy
Obawiam się że to jest tymczasowe rozwiązanie.
rozpocznij naukę
temporary
I'm afraid this is temporary solution.


za kilka lat
rozpocznij naukę
in few years

ubiegać się o
rozpocznij naukę
apply for

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

przełożyć
Muszę przełożyć nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
postpone
I must postpone our meeting.

nieświadomie
Zrobiłem to nieświadomie.
rozpocznij naukę
unconsciously
I did it unconsciously.

mieć skłonność do
rozpocznij naukę
tend

wycofać (samochód)
Powinieneś wycofać ostrożnie.
rozpocznij naukę
reverse
You should reverse carefully.

excuse

pilny
Ta sprawa jest bardzo pilna.
rozpocznij naukę
urgent
This case is very urgent.

akceptowalny
rozpocznij naukę
acceptable

para
To zajmie parę tygodni.
rozpocznij naukę
couple
It will take couple of weeks.

cecha
Główną cechą tego urządzenia jest niezawodność
rozpocznij naukę
feature
The main feature of this device is reliability.

cenny, wartościowy
rozpocznij naukę
valuable

payroll

odliczanie
To jest końcowe odliczanie.
rozpocznij naukę
countdown
It's a final countdown.

promotion

bezużyteczny
rozpocznij naukę
useless

tak szybko jak to możliwe
Ta aktualizacja musi być gotowa ASAP.
rozpocznij naukę
as soon as possible
This update must be ready as soon as possible.

ulepszenie
Ostatnie ulepszenie było na prawdę udane.
rozpocznij naukę
improvement
Last improvement was really sucessful.


umiejętności
rozpocznij naukę
skills

adjust

accidental

spontaniczny
rozpocznij naukę
spontaneous

impressive


zakres obowiązków (w pracy)
rozpocznij naukę
scope of work

nightmare

podsumowanie
rozpocznij naukę
summary


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.