Organy Unii europejskiej

 0    35 fiszek    morrocotuda7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
kto podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków do UE?
rozpocznij naukę
Rada Europejska
Kto określa ogólne wytyczne polityki Unii?
rozpocznij naukę
Rada Europejska
Kto zajmuje stanowisko wobez najważniejsztcg problemów światowych?
rozpocznij naukę
Rada Europejska
Kto wyznacza kierunki rozwoju UE?
rozpocznij naukę
Rada Europejska
Kto ma prawo podejmowania wszystkich rodzajów uchwał we wszystkich sprawach związanych z funkcnomowaniem UE?
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
Kto koordynuje poliykę gospodarczą państw członkowskich
rozpocznij naukę
Rada Unii EUropejskiej
Kto realizyje i kreuje politykę zagraniczną UE?
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
Kto zawiera umowy międzynarodowe
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
Kto bierze udział w uchwalaniu budżetu
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
Kto mianuje członków innych organów Unii Europejskiej?
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej
Kto odpowiada za bieżącą politykę Unii>
rozpocznij naukę
KE
Kto ma wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej?
rozpocznij naukę
KE
kto czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego?
rozpocznij naukę
KE
Kto czuwa nad wykonaniem budżetu?
rozpocznij naukę
KE
Kto reprezentuje Unie wobec innych organizacji i państw?
rozpocznij naukę
KE
Kto uczestniczy w procesie tworzenia prawa unijnego?
rozpocznij naukę
PE
czy PE ma prawo weta wobec propozycji KE
rozpocznij naukę
tak
Kto uczestniczy w chwalaniu budżetu?
rozpocznij naukę
PE (ma decydujący głos w dysponowaniu wydatkami nieobligatoryjnymi)
Kto pełni fukncje kontrolne wobec KE?
rozpocznij naukę
PE
Kto kontroluje wykonanie buzetu i udziela absolutorium za jego realizacje?
rozpocznij naukę
PE
Kto powołuje ERPO?
rozpocznij naukę
PE
Kto roztrzyga spory między państwami członkowskimi?
rozpocznij naukę
ETS
Kto roztrzyga spory miedzy panstwami a organami unii
rozpocznij naukę
ETS
kto bada zgodnosc aktów prawnych wydawanych przez organy w zgodzie z traktatami
rozpocznij naukę
ETS
kto dokonuje oficjalnej wykladni prawa?
rozpocznij naukę
ET
Kto prowadzi kontrole wpływów i wydatków unii?
rozpocznij naukę
Trybunał Obrachunkowy
Kto bada prawidłowość budżetu?
rozpocznij naukę
Trybunał Obrachunkowy
Kto wreprezentuje przestawicieli spoleczenstwa np: rolników, pracodawców, konsumentów
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Kto zachęca obywateli do angazowania sie w polityke ue
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
kto wyraża opinie na temat polityki gospodarczej i spolecznej
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Jaka instytucja zostala powolana w traktacie z maastricht?
rozpocznij naukę
Komitet Regionów
Kto reprezentuje interesy organizacji samorządowych na szczeblu regionalnym?
rozpocznij naukę
Komitet Regionów
Kto jest odpowiedzialny za stabilnośc Euro?
rozpocznij naukę
EBC
Kto ustala stopy procentowe, kto prowadzi polityke pieniężną wspólnoty?
rozpocznij naukę
EBC
Kto jest wiceprzewodniczącym Komisji?
rozpocznij naukę
wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.