Organy Unii europejskiej

 0    35 fiszek    morrocotuda7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

kto podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków do UE?
rozpocznij naukę
Rada Europejska

Kto określa ogólne wytyczne polityki Unii?
rozpocznij naukę
Rada Europejska

Kto zajmuje stanowisko wobez najważniejsztcg problemów światowych?
rozpocznij naukę
Rada Europejska

Kto wyznacza kierunki rozwoju UE?
rozpocznij naukę
Rada Europejska

Kto ma prawo podejmowania wszystkich rodzajów uchwał we wszystkich sprawach związanych z funkcnomowaniem UE?
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej

Kto koordynuje poliykę gospodarczą państw członkowskich
rozpocznij naukę
Rada Unii EUropejskiej

Kto realizyje i kreuje politykę zagraniczną UE?
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej

Kto zawiera umowy międzynarodowe
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej

Kto bierze udział w uchwalaniu budżetu
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej

Kto mianuje członków innych organów Unii Europejskiej?
rozpocznij naukę
Rada Unii Europejskiej

Kto odpowiada za bieżącą politykę Unii>
rozpocznij naukę
KE

Kto ma wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej?
rozpocznij naukę
KE

kto czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego?
rozpocznij naukę
KE

Kto czuwa nad wykonaniem budżetu?
rozpocznij naukę
KE

Kto reprezentuje Unie wobec innych organizacji i państw?
rozpocznij naukę
KE

Kto uczestniczy w procesie tworzenia prawa unijnego?
rozpocznij naukę
PE

czy PE ma prawo weta wobec propozycji KE
rozpocznij naukę
tak

Kto uczestniczy w chwalaniu budżetu?
rozpocznij naukę
PE (ma decydujący głos w dysponowaniu wydatkami nieobligatoryjnymi)

Kto pełni fukncje kontrolne wobec KE?
rozpocznij naukę
PE

Kto kontroluje wykonanie buzetu i udziela absolutorium za jego realizacje?
rozpocznij naukę
PE

Kto powołuje ERPO?
rozpocznij naukę
PE

Kto roztrzyga spory między państwami członkowskimi?
rozpocznij naukę
ETS

Kto roztrzyga spory miedzy panstwami a organami unii
rozpocznij naukę
ETS

kto bada zgodnosc aktów prawnych wydawanych przez organy w zgodzie z traktatami
rozpocznij naukę
ETS

kto dokonuje oficjalnej wykladni prawa?
rozpocznij naukę
ET

Kto prowadzi kontrole wpływów i wydatków unii?
rozpocznij naukę
Trybunał Obrachunkowy

Kto bada prawidłowość budżetu?
rozpocznij naukę
Trybunał Obrachunkowy

Kto wreprezentuje przestawicieli spoleczenstwa np: rolników, pracodawców, konsumentów
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Kto zachęca obywateli do angazowania sie w polityke ue
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny

kto wyraża opinie na temat polityki gospodarczej i spolecznej
rozpocznij naukę
Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Jaka instytucja zostala powolana w traktacie z maastricht?
rozpocznij naukę
Komitet Regionów

Kto reprezentuje interesy organizacji samorządowych na szczeblu regionalnym?
rozpocznij naukę
Komitet Regionów

Kto jest odpowiedzialny za stabilnośc Euro?
rozpocznij naukę
EBC

Kto ustala stopy procentowe, kto prowadzi polityke pieniężną wspólnoty?
rozpocznij naukę
EBC

Kto jest wiceprzewodniczącym Komisji?
rozpocznij naukę
wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.