angielski zawodowy pojęcia 1

 0    65 fiszek    czoskaanna1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

księgowość
rozpocznij naukę
accounting/ bookkeeping

kredytobiorca
rozpocznij naukę
borrower

podmiot gospodarczy
rozpocznij naukę
business entity

capital

spółka kapitałowa
rozpocznij naukę
capital company

charge

spółka cywilna
rozpocznij naukę
civil partnership

order

kosztorysant
rozpocznij naukę
cost Estimator

rynek kredytowy
rozpocznij naukę
credit market

kredytodawca
rozpocznij naukę
creditor

a customer


działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
economic activity

przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
enterprise

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

kantor wymiany walut
rozpocznij naukę
exchange office

foundation

spółka jawna
rozpocznij naukę
open partnership

czynniki szkodliwe
rozpocznij naukę
harmful factors

czynniki niebezpieczne
rozpocznij naukę
hazardous factors

(bank) interest

stopa procentowa
rozpocznij naukę
interest rate

invoice

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
joint-stock company

prowadzić księgowość
rozpocznij naukę
keep the books

poziom kosztów/przychodów
rozpocznij naukę
level of costs / revenues

spółka komandytowo-akcyjna
rozpocznij naukę
limited joint stock partnership

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
limited liability company

spółka komandytowa
rozpocznij naukę
Limited partnership

osiągnąć zysk
rozpocznij naukę
make a profit

gospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
market economy

niedobór rynkowy
rozpocznij naukę
market shortage

nadwyżka rynkowa
rozpocznij naukę
market surplus

przedsiębiorstwo komunalne
rozpocznij naukę
municipal enterprise

osoba fizyczna
rozpocznij naukę
natural person

organisation

przedmiot obrotu
rozpocznij naukę
object of trade

choroba zawodowa
rozpocznij naukę
occupational disease

zapłata w terminie późniejszym
rozpocznij naukę
payment at a later date

przyjmowanie płatności
rozpocznij naukę
payment services

permit

rynek producenta
rozpocznij naukę
producer market

spółk partnerska
rozpocznij naukę
profrssional Partnership


zysk wyniósł/strata wyniosła
rozpocznij naukę
profit / loss amounted to

payment

działalność regulowana
rozpocznij naukę
regulated activity

sklep detaliczny
rozpocznij naukę
retail shop

revenue

oszczędności
rozpocznij naukę
savings

przedsiębiorstwo indywidualne
rozpocznij naukę
single proprietorship

organ państwowy
rozpocznij naukę
state authority

przedsiębiorstwo państwowe
rozpocznij naukę
state-owned company

supervision


zaciągnąć kredyt
rozpocznij naukę
take a credit

NIP; numer identyfikacji podatkowej
rozpocznij naukę
tax identification number

taxpayer


targi branżowe
rozpocznij naukę
trade fair

płatnik podatku VAT
rozpocznij naukę
VAT payer

wholesale


warunki pracy
rozpocznij naukę
work conditions


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.