angielski zawodowy pojęcia 1

 0    65 fiszek    czoskaanna1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
księgowość
rozpocznij naukę
accounting/ bookkeeping
kredytobiorca
rozpocznij naukę
borrower
podmiot gospodarczy
rozpocznij naukę
business entity
kapitał
rozpocznij naukę
capital
spółka kapitałowa
rozpocznij naukę
capital company
naliczyć
rozpocznij naukę
charge
spółka cywilna
rozpocznij naukę
civil partnership
zlecenie
rozpocznij naukę
order
kosztorysant
rozpocznij naukę
cost Estimator
rynek kredytowy
rozpocznij naukę
credit market
kredytodawca
rozpocznij naukę
creditor
klient
rozpocznij naukę
a customer
popyt
rozpocznij naukę
demand
działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
economic activity
przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
enterprise
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
kantor wymiany walut
rozpocznij naukę
exchange office
fundacja
rozpocznij naukę
foundation
spółka jawna
rozpocznij naukę
open partnership
czynniki szkodliwe
rozpocznij naukę
harmful factors
czynniki niebezpieczne
rozpocznij naukę
hazardous factors
odsetki
rozpocznij naukę
(bank) interest
stopa procentowa
rozpocznij naukę
interest rate
faktura
rozpocznij naukę
invoice
spółka akcyjna
rozpocznij naukę
joint-stock company
prowadzić księgowość
rozpocznij naukę
keep the books
poziom kosztów/przychodów
rozpocznij naukę
level of costs / revenues
spółka komandytowo-akcyjna
rozpocznij naukę
limited joint stock partnership
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
limited liability company
spółka komandytowa
rozpocznij naukę
Limited partnership
osiągnąć zysk
rozpocznij naukę
make a profit
gospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
market economy
niedobór rynkowy
rozpocznij naukę
market shortage
nadwyżka rynkowa
rozpocznij naukę
market surplus
przedsiębiorstwo komunalne
rozpocznij naukę
municipal enterprise
osoba fizyczna
rozpocznij naukę
natural person
organizacja
rozpocznij naukę
organisation
przedmiot obrotu
rozpocznij naukę
object of trade
choroba zawodowa
rozpocznij naukę
occupational disease
zapłata w terminie późniejszym
rozpocznij naukę
payment at a later date
przyjmowanie płatności
rozpocznij naukę
payment services
zezwolenie
rozpocznij naukę
permit
rynek producenta
rozpocznij naukę
producer market
spółk partnerska
rozpocznij naukę
profrssional Partnership
zysk
rozpocznij naukę
profit
zysk wyniósł/strata wyniosła
rozpocznij naukę
profit / loss amounted to
wpłata
rozpocznij naukę
payment
działalność regulowana
rozpocznij naukę
regulated activity
sklep detaliczny
rozpocznij naukę
retail shop
przychód
rozpocznij naukę
revenue
oszczędności
rozpocznij naukę
savings
przedsiębiorstwo indywidualne
rozpocznij naukę
single proprietorship
organ państwowy
rozpocznij naukę
state authority
przedsiębiorstwo państwowe
rozpocznij naukę
state-owned company
nadzór
rozpocznij naukę
supervision
podaż
rozpocznij naukę
supply
zaciągnąć kredyt
rozpocznij naukę
take a credit
NIP; numer identyfikacji podatkowej
rozpocznij naukę
tax identification number
podatnik
rozpocznij naukę
taxpayer
handel
rozpocznij naukę
trade
targi branżowe
rozpocznij naukę
trade fair
płatnik podatku VAT
rozpocznij naukę
VAT payer
hurtownia
rozpocznij naukę
wholesale
praca
rozpocznij naukę
work
warunki pracy
rozpocznij naukę
work conditions

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.