Prawo Rzymskie - Prawo Rzeczowe

 0    15 fiszek    patrykkanarek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Res
rozpocznij naukę
– (rzecz) – rzeczami w pojęciu nowoczesnym są samoistne przedmioty zmysłowe, dostępne dla obrotu i z istoty swej dla obrotu przeznaczone. Res – odgraniczone, dające się opanować i zużytkować twory przyrody, będące przedmiotami uprawnień.
Podział rzeczy: res corporales (quae tangi possunt) – rzeczy materialne
rozpocznij naukę
– tj. takie, które przy naturalnej obserwacji są jednością daną przez samą naturę czyli dają się dotknąć. - rzeczy pojedyncze – powstają w sposób naturalny (kamień, zwierzę) lub w sposób sztuczny (obraz); np.: kawałek metalu, kamień, kawał drzewa, każdy organiczny twór przyrody, jak zwierze lub roślina ze wszystkimi jej częściami składowymi (kościec, mięso, skóra, owłosienie, pień, łodyga, kwiaty, owoce ). - rzeczy złożone – rzeczy złożone z kilku rzeczy pojedynczych, które wedle ogólnych z
) res incorporales (quae tangi non possunt) – rzeczy niematerialne
rozpocznij naukę
rzeczy których dotknąć nie można bezpośrednio – twory abstrakcyjne istniejące z mocy prawa np.: prawa spadkowe, służebności, wierzytelności, itd.
) res extra commercium (patrimonium - rzeczy wyjęte z obiegu)–
rozpocznij naukę
)– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem prywatnych uprawnień. Wyłączenie mogło nastąpić na podstawie prawa boskiego lub ludzkiego a) res divini iuris (prawa boskie) - res sacrae – rzeczy poświęcone za pomocą aktu państwowego, a następnie konsekrowane przez kapłanów np.: świątynie, naczynia ofiarne, przedmioty kultu, itd. - res religiosae – rzeczy poświecone diis Manibus (np.: groby, grunt w, którym pochowano zmarłego. - res sanctae – rzeczy święte – np.: znaki graniczne, mury i bramy miasta.
res in commercio – rzeczy, które mogą być przedmiotem prywatnych uprawnień (własności, wierzytelności), rzecz dopuszczona do obrotu
rozpocznij naukę
res in commercio – rzeczy, które mogą być przedmiotem prywatnych uprawnień (własności, wierzytelności), rzecz dopuszczona do obrotu
res mancipi – res nec mancipi (pierwotny podział rzeczy)
rozpocznij naukę
- do tych rzeczy zaliczali Rzymianie grunty italskie, służebność gruntów wiejskich (np.: służebność drogowa, wodociągowa), niewolnicy i czworonożne zwierzęta pociągowe oraz juczne (tzw. familia ). Wszystkie inne rzeczy określane nazwą pecunia, są res nec mancipi, np.: drób. Przeniesienie własności na res mancipi może nastąpić tylko za pomocą mancypacji, podczas gdy na res nec mancipi wystarczy tylko wręczenie (traditio ).
rzeczy ruchome
rozpocznij naukę
mogą zmieniać swoje miejsce bez szkody dla swej istoty np.: zwierzęta, niewolnicy
rzeczy nieruchome
rozpocznij naukę
rzeczy, które nie zmieniają swojego miejsca – przede wszystkim grunty tzn. powierzchnia ziemi i ziemia w głębi, minerały, wszystko co jest połączone z gruntami (budynki i roślinność ). Rzymianie dzielili grunty na: - miejskie (praedia urbana) - wiejskie (praedia rustica) - mające granice naturalne (agri arcifini) – np.: rzeka, droga - mające granice sztuczne (agri limitati)
rzeczy zużywalne
rozpocznij naukę
rzeczy, których używanie zgodnie z ich przeznaczeniem polega na niszczeniu ich substancji np.: środki żywności, pieniądze
rzeczy niezużywalne –
rozpocznij naukę
– rzeczy, których zwyczajne użycie nie niszczy ich substancji, np.: ubranie
rzeczy zamienne / niezamienne
rozpocznij naukę
d) rzeczy zamienne – takie, które są zazwyczaj przedmiotem obrotu gospodarczego tylko jako ilości a nie jako jednostki, np.: wino, zboże, jaja, jabłka, cygara, rzeczy przy których nie chodzi o rzeczy indywidualnie oznaczone lecz o gatunek rzeczy niezamienne – rzeczy, które w obrocie traktuje się wedle cech indywidualnych, np.: obraz Titusa, koń wyścigowy Janka, niewolnik Stihusa
rzeczy podzielne / niepodzielne
rozpocznij naukę
e) rzeczy podzielne – można je podzielić na więcej części tego samego rodzaju bez uszczerbku wartości, np.: grunt, oliwa, wino. Nie są podzielne natomiast zwierzęta. rzeczy niepodzielne – nie można ich podzielić na więcej części tego samego rodzaju bez uszczerbku ich wartości
przynależności
rozpocznij naukę
są to rzeczy nie samodzielne pod względem gospodarczym, ale samodzielne pod względem prawnym, np.: klucz do szafy
universitas rerum distantum – rzecz zbiorowa
rozpocznij naukę
składająca się z wielu rzeczy pojedynczych (np. trzoda, biblioteka). Była traktowana jako jedna całość, wszelkie prawa z nią związane dotyczyły owej całości.
h) pożytki – fructa – owoce
rozpocznij naukę
– płody stanowiące zwyczajny dochód gospodarczy pewnej rzeczy, jaki wydaje ona bez zmiany lub zniszczenia swojej istoty. By stosunek prawny dotyczył owoców, musiało nastąpić odłączenie ich od rzeczy macierzystej. Mogło być dwojakiego rodzaju: • seperatio – owoce odłączają się od rzeczy macierzystej w sposób naturalny, bez udziału człowieka • perceptio – odłączenie owocu od rzeczy macierzystej za pośrednictwem działalności człowieka, przez zawładniecie owocami

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.