Przywilej koszycki

 0    18 fiszek    rafal
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Kiedy został wydany przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
w 1374 roku

Kto wydał przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
Ludwik Węgierski

Po co Ludwik Węgierski wydał przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
żeby zapewnić jednej z jego córek sukcesję tronu polskiego

Dla kogo był wydany przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
był to przywilej generalny - dotyczył całej szlachty

Czego dotyczył przywilej koszycki?
rozpocznij naukę
ograniczał podatek poradlny do 2 groszy od łana kmiecego, obietnicę, że zamki będą budowane i konserwowane tylko na koszt króla, że urzędy ziemskie król będzie powierzał tylko szlachcie tej ziemi, w której urząd wakował, że starostami będą tylko Polacy oraz rezygnację z prawa stacji

Na czym polegało prawo stacji?
rozpocznij naukę
było to prawo monarchy do zatrzymania się w czasie podróży w dobrach poddanych

Kto wydał przywilej piotrkowski?
rozpocznij naukę
Władysław Jagiełło

W jakich okolicznościach został wydany przywilej piotrkowski?
rozpocznij naukę
wydany po jego małżeństwie z Jadwigą i koronacji na króla polskiego

W którym roku został wydany przywilej piotrkowski?
rozpocznij naukę
w 1388 przez Władysława Jagiełłę

Czego dotyczył przywilej piotrkowski?
rozpocznij naukę
potwierdzał wcześniejsze przywileje andegaweńskie, obietnicę zapłaty rycerstwu za wyprawy zagraniczne oraz obietnicę wykupienia, przez króla, rycerza, który trafił do niewoli w czasie wyprawy zagranicznej

Kto wydał statuty cerkwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
Kazimierz Jagiellończyk

Kiedy zostały wydane statuty cerkwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
w 1454

W jakim celu Kazimierz Jagiellończyk wydał statuty cerkwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
Celem było pozyskanie rycerstwa dla wojny z Krzyżakami oraz uzyskanie wsparcia średniej szlachty w walce przeciwko możnym.

Czego dotyczyły statuty cerkwicko-nieszawskie?
rozpocznij naukę
mówiły, że bez zgody sejmików ziemskich król nie może wprowadzać nowych podatków i praw, ani zwoływać pospolitego ruszenia. Król wydał zgodę na to, że mieszczan można pozywać przed sądy szlacheckie

Jaki przywilej wydał Jan Olbracht?
rozpocznij naukę
Przywilej z Piotrkowa

Kiedy Jan Olbracht wydał przywilej z Piotrkowa?
rozpocznij naukę
w 1496 roku

Jaki był cel wydania przez Jana Olbrachta przywileju z Piotrkowa?
rozpocznij naukę
pozyskanie szlachty dla wyprawy na Mołdawię.

Jakie postanowienia zawierał przywilej wydany przez Jana Olbrachta w Piotrkowie (ważne!)?
rozpocznij naukę
tylko jeden chłop rocznie mógł odejść ze wsi, tylko jeden chłopski syn mógł odejść ze wsi do miasta, mieszczanie nie mogą nabywać ani posiadać dóbr ziemskich, towary sprowadzane i wywożone z folwarku nie podlegały cłom, wyższe godności kościelne zarezerwowano dla szlachty


Komentarze:

uczeń napisał: 2011-06-08 09:08:19
przywilej piotrkowski zostal wydany w 1496 roku, nie w 1946. radziłbym poprawić ten błąd, aby zapobiec powielaniu błędu

karolina375 napisał: 2012-03-31 15:43:24
Ta strona wymiata!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.