Tell me about yourself

 0    15 fiszek    bassiap
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

A więc...

Nazywam się

Let me tell you specifically how I've prepared myself.
rozpocznij naukę
Pozwolę sobie szczegółowo opowiedzieć, jak przygotowywałem się do kariery zawodowej.

I am prepared to answer any questions you may have about my education and experience.
rozpocznij naukę
Jestem gotowy, aby odpowiedzieć na pytania związane z moją edukacja i doświadczeniem zawodowym.

As you can see from my resume,...
rozpocznij naukę
Jak wynika z mojego CV,...

I received a cetificate in...
rozpocznij naukę
Otrzymałem dyplom, certyfikat, świadectwo z...

I am an undergraduate student in ... at ... University.
rozpocznij naukę
Jestem absolwentem szkoły...

I'm prepared well for this career.
rozpocznij naukę
Jestem dobrze przygotowany do tego zawodu.

I have always been interested in...
rozpocznij naukę
Zawsze byłem zainteresowany...

I'm interested in working for
rozpocznij naukę
Interesuje mnie praca dla

Most of my experiences have centered around this field.
rozpocznij naukę
Moje doświadczenie zawodowe głównie skupiało się na tej dziedzinie.

I have completed several great projects including...
rozpocznij naukę
Zakończyłem kilka dużych projektów obejmujących...

During my 5 years' of experience as a sales manager, I have mastered the ability to train, and motivate sales teams.
rozpocznij naukę
Podczas mojej pięcioletniej pracy jako dyrektor handlowy opanowałem umiejętności szkolenia i motywowania pracowników z działu handlowego.

I'm motivated and goal-oriented.
rozpocznij naukę
Jestem osobą zmotywowaną i nastawioną na osiagnięcie celu.

Is there anything else you want to know?
rozpocznij naukę
Czy jest coś jeszcze o czym chciałby Pan wiedzieć?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.