Moduł 8 Matura Explorer Upper-Intermediate Podręcznik + Ćwiczenia

 0    130 fiszek    Agzz94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

być zatrudnionym na umowę zlecenie
rozpocznij naukę
be employed on a casual basis

calling / vocation

umowa o pracę
rozpocznij naukę
contract of employment

umowa o dzieło
rozpocznij naukę
contract for a specific task / performance contract

praca dodatkowa
rozpocznij naukę
extra job

wykonywać prace zlecone
rozpocznij naukę
freelance

praca na cały etat
rozpocznij naukę
full-time job

praca umysłowa
rozpocznij naukę
intellectual work

praca fizyczna
rozpocznij naukę
physical work

umowa zlecenie
rozpocznij naukę
fee-for-task agreement / casual contract

praca dorywcza
rozpocznij naukę
odd job

praca na część etatu
rozpocznij naukę
part-time job

stała praca
rozpocznij naukę
regilar work

praca akordowa
rozpocznij naukę
piece job

praca na okres próbny
rozpocznij naukę
trial period

praca sezonowa
rozpocznij naukę
seasonal job

praca zmianowa
rozpocznij naukę
shift work

praca w opiece społecznej
rozpocznij naukę
social work

praca w sektorze państwowym
rozpocznij naukę
state work

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary work

praca nie wymagająca kwalifikacji
rozpocznij naukę
unskilled job

dobrze płatna praca
rozpocznij naukę
well-paid job

źle płatna praca
rozpocznij naukę
badly-paid job

praca wykonywana zdalnie z domu
rozpocznij naukę
work from home

pracować w godzinach nadliczbowych
rozpocznij naukę
work overtime

mieć ruchomy czas pracy
rozpocznij naukę
work flexitime

przestrzegać kodeksu pracy
rozpocznij naukę
comply with employment laws

przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
conduct a job interview

pomóc nowym pracownikom w zintegrowaniu się
rozpocznij naukę
help new employees integrate

awansować pracownika
rozpocznij naukę
promote an employee

zapewnić dobre warunki pracy
rozpocznij naukę
provide good working conditions

szanować podwładnych
rozpocznij naukę
respect subordinates

mieć ubezpieczenie zdrowotne
rozpocznij naukę
have health insurance

mieć ubezpieczenie dentystyczne
rozpocznij naukę
have dental insurance

znać opis stanowiska
rozpocznij naukę
know the job requirements

zakres obowiązków
rozpocznij naukę
job describtion

słuchać poleceń przełożonych
rozpocznij naukę
obey supervisors' orders

przestrzegać zasad dot. ubioru w miejscu pracy
rozpocznij naukę
observe the dress code

przestrzegać dyscypliny pracy
rozpocznij naukę
observe discipline code(s)

otrzymać dodatkowe korzyści z pracy
rozpocznij naukę
receive fringe benefits

wykorzystać pełny coroczny urlop
rozpocznij naukę
take annual leave

fee

royalty

pay rise

renta / emerytura
rozpocznij naukę
pension

miesięczne / roczne wynagrodzenie
rozpocznij naukę
salary

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit

płaca (tygodniowa/za godzinę)
rozpocznij naukę
wage(s)

out of work

finances

types of work

prawa i obowiązki pracodawcy
rozpocznij naukę
right and duties of the employer

prawa i obowiązki pracownika
rozpocznij naukę
employee's rights and duties

być zwolnionym
rozpocznij naukę
be dismissed

być zwolnionym
rozpocznij naukę
be fired

być na zwolnieniu lekarskim
rozpocznij naukę
be on sick leave

być bez pracy
rozpocznij naukę
be unemployed

dzień wolny
rozpocznij naukę
day off

biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
job centre

oferta pracy
rozpocznij naukę
job offer

osoba poszukująca pracy
rozpocznij naukę
job-seeker

osoba ubiegająca się o konkretną pracę
rozpocznij naukę
job applicant

job vacancy

stracić pracę
rozpocznij naukę
lose one's job

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

zwolnienie lekarskie
rozpocznij naukę
sick leave

zwierzęta w pracy
rozpocznij naukę
animals at work

zwierzęta zatrudnione w przemyśle rozrywkowym
rozpocznij naukę
animals in entertainment

zwierzę pociągowe
rozpocznij naukę
beast of burden

zwierzę cyrkowe
rozpocznij naukę
circus animal

pies pomagający osobom niepełnosprawnym
rozpocznij naukę
dog assisting disabled people

koń pociągowy
rozpocznij naukę
draught-horse

pies stróż
rozpocznij naukę
watch dog

pies przewodnik
rozpocznij naukę
guide dog

koń do hipoterapii
rozpocznij naukę
hippotherapy horse

pies myśliwski
rozpocznij naukę
hunting dog

mouser

pies ratunkowy
rozpocznij naukę
rescue dog

wielbłąd do jazdy pod wierzch
rozpocznij naukę
rideable camel

słoń do jazdy pod wierzch
rozpocznij naukę
rideable elephant

koń pod wierzch
rozpocznij naukę
saddle horse

pies pasterski
rozpocznij naukę
shepherd dog

pies policyjny
rozpocznij naukę
sniffer dog

pies tropiciel
rozpocznij naukę
tracker dog

... szkolony do zajęć terapeutycznych
rozpocznij naukę
therapy ........

urlop wypoczynkowy
rozpocznij naukę
annual leave

pod spodem, poniżej
rozpocznij naukę
beneath


cawing

rozpadlina, przepaść, otchłań
rozpocznij naukę
chasm

uczepić się, kurczowo trzymać się
rozpocznij naukę
cling to


consideration

przyprawiający o zawrót głowy
rozpocznij naukę
dizzying

efficient

zwerbować, pozyskać
rozpocznij naukę
enlist

ensure

equine therapy

estimate

rozwinięty, rozszerzony, rozbudowany
rozpocznij naukę
expand

pstryknąć, trzepnąć, machnąć
rozpocznij naukę
flick

dodatkowe korzyści
rozpocznij naukę
fringe benefits

być źle widzianym
rozpocznij naukę
be frowned on

dźwignięcie, pchnięcie
rozpocznij naukę
heave

niepewny, niezdecydowany
rozpocznij naukę
hesitant


hooves

onieśmielający
rozpocznij naukę
intimidating

wyprzedaż rzeczy używanych
rozpocznij naukę
jumble sale

protokół ze spotkania
rozpocznij naukę
minutes

neigh

obowiązkowy
rozpocznij naukę
obligatory

wycofać się, nie uczestniczyć
rozpocznij naukę
opt out

overcome

overtime


reasonable

regret

remaining

poślizgnąć się
rozpocznij naukę
slip

klaps, policzek
rozpocznij naukę
smack

stroke

lepszy, wzniosły
rozpocznij naukę
superior

brać się do czegoś, stawiać czemuś czoło
rozpocznij naukę
tackle

gruboskórny
rozpocznij naukę
thick-skinned


godny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy

wykorzystać
rozpocznij naukę
utilise

vocation

obciążenie pracą
rozpocznij naukę
workload


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.