czasowniki nieregularne

 0    118 fiszek    hromzwald
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pojawić się
rozpocznij naukę
arise, arose, arisen

awake, awoke, awoken

znosić, udźwignąć coś
rozpocznij naukę
bear, bore, borne

beat, beat, beaten

stawać się, zostawać kimś/czymś
rozpocznij naukę
become, became, become

begin, began, begun

zginać, nachylać
rozpocznij naukę
bend, bent, bent

zakładać się
rozpocznij naukę
bet, bet, bet

wiązać, złączyć
rozpocznij naukę
bind, bound, bound

bleed, bled, bled

wiać, dmuchać
rozpocznij naukę
blow, blew, blown

break, broke, broken

hodować, wychować
rozpocznij naukę
breed, bred, bred

bring, brought, brought

build, built, built

burn, burned, burned

buy, bought, bought

rzucić, zrzucić
rozpocznij naukę
cast, cast, cast

catch, caught, caught

choose, chose, chosen

przywrzeć, uczepić się
rozpocznij naukę
cling, clung, clung

przyjść, przyjechać
rozpocznij naukę
come, came, come

cost, cost, cost

skradać się, zakradać
rozpocznij naukę
creep, crept, crept

ciąć, kroić
rozpocznij naukę
cut, cut, cut

rozdawać, postępować, mieć do czynienia
rozpocznij naukę
deal, dealt, dealt

kopać (np. w ziemi)
rozpocznij naukę
dig, dug, dug

rysować, pociągnąć
rozpocznij naukę
draw, drew, drawn

drink, drank, drunk

prowadzić, kierować się czymś
rozpocznij naukę
drive, drove, driven

padać, upadać, spadać
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen

karmić, żywić
rozpocznij naukę
feed, fed, fed

walczyć, bić się
rozpocznij naukę
fight, fought, fought

find, found, found

fit, fit, fit

umykać, uciekać
rozpocznij naukę
flee, fled, fled

rzucić, cisnąć
rozpocznij naukę
fling, flung, flung

fly, flew, flown

forbid, forbade, forbidden

forget, forgot, forgotten

forgive, forgave, forgiven

porzucać, zaniechać
rozpocznij naukę
forsake, forsook, forsaken

przepowiadać, przewidywać
rozpocznij naukę
foretell, foretold, foretold

freeze, froze, frozen

get, got, got

give, gave, give

go, went, gone

zemleć, rozkruszyć, zgrzytać
rozpocznij naukę
grind, ground, ground

grow, grew, grown

zawieszać (coś, np. obraz)
rozpocznij naukę
hang, hung, hung

hear, heard, heard

chować, ukrywać
rozpocznij naukę
hide, hid, hidden

hit, hit, hit

trzymać, utrzymywać
rozpocznij naukę
hold, held, held

ranić, boleć
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt

keep, kept, kept

klękać, klęczeć
rozpocznij naukę
kneel, knelt, knelt

robić na drutach
rozpocznij naukę
knit, knit, knit

znać, wiedzieć
rozpocznij naukę
know, knew, known

położyć, kłaść
rozpocznij naukę
lay, laid, laid

leap, leapt, leapt

learn, learnt, learnt

opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
rozpocznij naukę
leave, left, left

lend, lent, lent

let, let, let

leżeć, kłaść się
rozpocznij naukę
lie, lay, laiin

tracić, zgubić
rozpocznij naukę
lose, lost, lost

make, made, made

znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
rozpocznij naukę
mean, meant, meant

pay, paid, paid

udowadniać, dowieść
rozpocznij naukę
prove, proved, proven

ride, rode, ridden

ring, rang, rung

podnosić się, wzrastać
rozpocznij naukę
rise, rose, risen

run, ran, run

saw, sawed, sawn

szukać, poszukiwać
rozpocznij naukę
seek, sought, sought

trząść, potrząsać
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken

zrzucać, pozbywać się
rozpocznij naukę
shed, shed, shed

świecić, błyszczeć
rozpocznij naukę
shne, shone, shone

show, showed, shown

kurczyć się, zbiegać
rozpocznij naukę
shrink, shrank, shrunk

shut, shut, shut

sing, sang, sung

tonąć (o statku), zapadać się
rozpocznij naukę
sink, sank, sunk

cisnąć, miotać
rozpocznij naukę
sling, slung, slung

speak, spoke, spoken

spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend, spent, spent

kręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
rozpocznij naukę
spin, spun, spun

dzielić, rodzielać
rozpocznij naukę
split, split, split

rozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
rozpocznij naukę
spread, spread, spread

przeskakiwać, wyskakiwać
rozpocznij naukę
spring, sprang, sprung

stand, stood, stood

steal, stole, stolen

wbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
rozpocznij naukę
stick, stuck, stuck

sting, stung, stung

śmierdzieć, cuchnąć
rozpocznij naukę
stink, stank, stunk

strike, struck, struck

zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek
rozpocznij naukę
strive, strove, striven

przysięgać, przeklinać
rozpocznij naukę
swear, swore, sworn

zmiatać, zamiatać
rozpocznij naukę
sweep, swept, swept

swim, swam, swum

machnąć, zakołysać
rozpocznij naukę
swing, swung, swung

take, took, taken

teach, taught, taught

drzeć, rozdzierać
rozpocznij naukę
tear, tore, torn

tell, told, told

think, thought, thought

throw, threw, thrown

kroczyć, stąpać, deptać
rozpocznij naukę
tread, trod, trodden

understand, understod, understood

wake, woke, woken

nosić, ubierać coś
rozpocznij naukę
wear, wore, worn

płakać, szlochać
rozpocznij naukę
weep, wept, wept

win, won, won

nawijać, nakręcać, wić się
rozpocznij naukę
wind, wound, wound

wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
rozpocznij naukę
wring, wrung, wrung

write, wrote, written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.