Fizyka do matury - różne notatki

 0    41 fiszek    wysu13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Zderzenia sprężyste
rozpocznij naukę
zderzenia w których przekazywana jest cała energia. m₁v₁ - m₂v₂ = m₁v₃ - m₂v₄ - bo lecą w przeciwnym kierunku
Zderzenia niespręzyste
rozpocznij naukę
energia jest w tym samym ciele m₁v₁ - m₂v₂ = (m₁+m₂) v + bo lecą w tym samym kierunku
Kondensator
rozpocznij naukę
Układ dwóch przewodników rozdzielony izolatorem, przepuszcza tylko prąd zmienny.
Elektroskop
rozpocznij naukę
jest to urządzenie, które pokazuje czy dane ciało jest naelektryzowane. Jeżeli do kulki elektroskopu przyłożymy naelektryzowane ciało listki odchylą się.
Ciało amorficzne
rozpocznij naukę
bezpostaciowe, cząsteczki poukładane są chaotycznie, nie mają określonej temp. topnienia.
Ciała krystaliczne
rozpocznij naukę
budowa regularna, odległości między atomami są takie same, posiadają określoną temp. topnienia.
Rozpad promieniotwórczy
rozpocznij naukę
N - liczba atomów po czasie t N₀- początkowa liczba atomów t - czas T½- czas połowicznego rozpadu
Względna niepewność pędu
rozpocznij naukę
∆p / p ∆p = p₂-p₁ p - pęd
Fale elektromagnetyczne:
rozpocznij naukę
- o częstotliwości przemysłowej - fale radiowe - mikrofale - podczerwień - światło widzialne - nadfioletowe - promieniowania X - rentgen - gamma - promieniowanie kosmiczne
Długości fali świetlnych (od najdłuższej)
rozpocznij naukę
- czerwona 780-630 nm - pomarańczowa 630-590 nm - żółta 590-560 nm - zielona 560-490 nm - niebieska 490-440 nm - fioletowa 440-380 nm
Rozkład sił na równi pochyłej
rozpocznij naukę
Fs - siła ściągania T - tarcie N - siła nacisku Fr - siła reakcji (sprężystości) Q - ciężar ciała
Gdy wiązka światła przechodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym...
rozpocznij naukę
... długość i prędkość fali rośnie.
Cyklotron
rozpocznij naukę
najprostsza forma akcelatora
Przewodnictwo elektryczne metali...
rozpocznij naukę
... zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury.
Diagram Hertzsprunga-Russela
rozpocznij naukę
Moc promieniowania czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temp. i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Typ wydmowy (oś x) zależy od temp. gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temp. na powierzchni gwiazdy.
Moc promieniowania
rozpocznij naukę
L / L* L - moc promieniowania gwiazdy (jasność) L*- moc promieniowania słońca
Wraz ze wzrostem temp. opór właściwy:
rozpocznij naukę
- przewodników - rośnie - półprzewodników - maleje - izolatorów - jest zawsze duży
Światło monochromatyczne
rozpocznij naukę
to światło jednobarwne o jednej częstotliwości
Jeżeli chcemy policzyć energię w elektronowoltach [eV]
rozpocznij naukę
to energię w dżulach [J] dzielimy przez 1eV
Siła Lorenza działa tylko na...
rozpocznij naukę
poruszające się, naładowane cząstki.
Kształt toru cząstek w polu magnetycznym zależy od...
rozpocznij naukę
prędkości, ładunku, indukcji i masy. R= mv/qB R - promień
Typy gwiazd (od najjaśniejszych):
rozpocznij naukę
0. Hiperolbrzymy 1. Nadolbrzymy 2. Jasne olbrzymy 3. Olbrzymy 4. Podolbrzymy 5. Karły 6. Podkarły 7. Białe karły
Rdzenie elektromagnesów i transformatorów:
rozpocznij naukę
Należy używać materiałów magnesujących się nietrwale, aby po wyłączeniu prądu całkowite pole magnetyczne było równe zeru. Ferromagnetyki to materiały ulegające namagnesowaniu w zewnętrznym polu magnetycznym. Gdy przez zwojnice płynie prąd, rdzeń z ferromagnetyka magnesuje się zwiększając całkowite pole magnetyczne.
Rezonans
rozpocznij naukę
jest to proces przekazywania jednemu ciału przez drugie drgań własnych o równym okresie drgań. Amplituda drgań rośnie do nieskończoności.
Siły działające na wychyloną kulkę
rozpocznij naukę
FG – siła ciężkości FR– siła napięcia nitki FN – działającą wzdłuż nitki i równoważącą napięcie nitki FS – nie jest zrównoważona przez żadną siłę i powoduje ruch ciała po łuku Siła FS jest zwrócona przeciwnie do wychylenia ciała.
Powiększenie
rozpocznij naukę
p= y/x x - odległość przedmiotu y - odległość obrazu
Ilość okresów rozpadu
rozpocznij naukę
2^n = N₀/N T½ = t/n N₀ - początkowa liczba atomów N - liczba atomów po czasie t n - liczba okresów rozpadu
Entropia
rozpocznij naukę
miara chaosu, Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. (podobne: entalpia, fluktuacja)
Źródłem energii w Słońcu są...
rozpocznij naukę
reakcje syntezy jądrowej
Aby mógł zachodzić cykl reakcji jądrowych muszą być spełnione warunki:
rozpocznij naukę
- wysoka temp. - duża gęstość materii - obecność swobodnych elektronów
Pomiar temp. za pomocą termometru laboratoryjnego...
rozpocznij naukę
polega na wykorzystaniu zjawiska rozszerzalności objętościowej cieczy termometru
Ekliptyka
rozpocznij naukę
linia, wzdłuż której porusza się Słońce względem obserwatora znajdującego się na Ziemi
Prędkość kątowa (inny wzór)
rozpocznij naukę
ω= α/t α - kąt t - czas
Elektryzowanie przez indukcję bez stosowania uziemienia jest...
rozpocznij naukę
nietrwałe.
Aby naelektryzować ciało ładunkiem dodatnim...
rozpocznij naukę
należy mu odebrać elektrony.
Trwałe elektryzowanie
rozpocznij naukę
polega na przemieszczaniu się ładunku z jednego ciała na drugie.
Ruch obrotowy wokół własnej osi jest przyczyną
rozpocznij naukę
zmian położenia gwiazd względem siebie.
Ciepło (inny wzór)
rozpocznij naukę
Q = (1-η) Pt Q - ciepło η - sprawność silnika P - moc silnika t - czas
Kulka w wodzie
rozpocznij naukę
Wraz ze wzrostem prędkości rosną siły oporu, aż do chwili gdy wypadkowa sił działających na kulkę będzie równa 0.
Ilość ciepła pobrana ze źródła
rozpocznij naukę
Q₁ = W/η
Ilość ciepła oddana do otoczenia
rozpocznij naukę
Q₂ = Q₁ - W

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.