Fizyka do matury - różne notatki cz.3

 0    49 fiszek    wysu13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Woda jako przewodnik ciepła
rozpocznij naukę
Woda jest złym przewodnikiem ciepła

Ferromagnetyki (przykłady)
rozpocznij naukę
żelazo, stal, nikiel, kobalt

Paramagnetyki (przykłady)
rozpocznij naukę
tlen, lid, sód, potas, magnez, wapń, glin

Diamagnetyki (przykłady)
rozpocznij naukę
cynk, złoto, srebro, miedź, rtęć

Nasz Galaktyka
rozpocznij naukę
jest galaktyką spiralną i kształtem przypomina słaszczony dysk

Konstruowanie obrazu
rozpocznij naukę
1. Równoległa i przez ognisko 2. Przez środek 3. Przez ognisko i równoległa

ugięcie

uporządkowanie


¹₀n

⁰–₁e

Przemiana izobaryczna
rozpocznij naukę
p=const.

Przemiana izochoryczna
rozpocznij naukę
V=const.

Przemiana adiabatyczna
rozpocznij naukę
Nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem

Eneria fotonu
rozpocznij naukę
E=nhf n-liczba fotonów

Dlaczego księżyc utrzymuje się w ruchu wokół Ziemii?
rozpocznij naukę
Tylko dzięki sile grawitacji

Kąt padania
rozpocznij naukę

Praca silnika
rozpocznij naukę
W=Q₁-Q₂

Jednorodne pole magnetyczne
rozpocznij naukę
w każdym miejscu jest takie samo

Niejednorodne pole magnetyczne
rozpocznij naukę
w różnych miejscach posiada inne wartości

Ferromagnetyki μ»1 najsilniej się magnesują Paramagnetyki μ=1 Diamagnetyki μ‹1 najsłabiej się magnesują

Aphelium i Peryhelium
rozpocznij naukę

Teoria falowa światła
rozpocznij naukę
Światło traktuje się jako falę elektromagnetyczną

Przyspieszenie rakiety
rozpocznij naukę
Przyspieszenie rośnie, bo zmniejsza się opór powietrza (im wyżej tym rzadsze powietrze) i oddala się od Ziemii czyli przyciąganie ziemskie jest coraz mniejsze.

Aby przesłać energię na dużą odległość...
rozpocznij naukę
... zwiększamy napięcie w celu zmniejszenia strat energii.

pochłanianie

Przejście światła białego przez pryzmat
rozpocznij naukę

Półprzewodniki
rozpocznij naukę
substancje, które w pewnych warunkach zachowują się jak przewodnik, a w innych jak dielektryk.

Nośniki prądu w metalach i półprzewodnikach
rozpocznij naukę
W metalach - elektrony walencyjne (swobodne) W półprzewodnikach - elektrony i dziury

Rozchodzenie się światła (a prędkość źródła)
rozpocznij naukę
Światło rozchodzi się z taką samą prędkością niezależnie od prędkości źródła.

Siła oporu (a droga, a prędkość)
rozpocznij naukę
Są to wartości wprost proporcjonalne. Siła oporu rośnie wraz z pokonaną drogą, im większa prędkość tym większa siła oporu.

Fotony na orbitach (energia)
rozpocznij naukę
Jeżeli foton oddala się od jądra pochłania kwant energii. Jeżeli przybliża się do jądra emituje kwant energii.

Wzór na liczbę fotonów
rozpocznij naukę
n = E/Ef

to jądra o tych samych liczbach atomowych, ale o różnych liczbach neutronów

Rodzaje półprzewodników
rozpocznij naukę
1. typu n - elektronowe 2. typu p - dziurowe 3. samoistne - równowaga dziur i elektronów

Interferencja
rozpocznij naukę
Nakładanie się fal

Analiza widmowa
rozpocznij naukę
to identyfikacja lini widmowych pochodzących z danych substancji

Nośnikami prądu w wodzie są
rozpocznij naukę
jony

Przemiana izotermiczna
rozpocznij naukę
T = const.

unoszenie się

Ilość moli gazu
rozpocznij naukę
n = m/μ

Wpływ ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi na ciężar ciała
rozpocznij naukę
jest największy na biegunach, bo Ziemia jest spłaszczona na biegunach

W akceleratorze pole elektryczne przyspiesza jony, a pole magnetyczne zakrzywia tor ruchu jonów

Kąt graniczny
rozpocznij naukę
Kąt padania, przy którym kąt załamania tej fali wynosi 90°. Występuje przy przechodzeniu światła z ośrodka gęstszego do rzadszego.

Samorzutne mieszanie się cząsteczek i atomów. Cząsteczki poruszają się chaotycznie.

Warunki całkowitego wewnętrznego odbicia
rozpocznij naukę
1. Światło musi przechodzić z ośrodka gęstszego do rzadszego lub z ośrodka, w którym światło biegnie z mniejszą prędkością do ośrodka, w którym biegnie z większą prędkością 2. Kąt padania musi być większy od kąta granicznego

Teoria korpuskularna
rozpocznij naukę
Światło traktuje się jako strumienie cząsteczek.

Największa gęstość wody
rozpocznij naukę
Woda to substancja, która największą gęstość posiada w +4°C czyli posiada wtedy najmniejszą objętość, bo gęste cząsteczki opadają na dno.

Radioteleskop
rozpocznij naukę
Urządzenie wykorzystywane w badaniach astronomicznych. Pracuje przy pochmurnej pogodzie, w ciągu dnia, posiada większy zasięg od teleskopu optycznego, odbiera fale radiowe.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.