Dodatkowe słownictwo

 0    543 fiszki    Piotr75
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to be good at
rozpocznij naukę
być dobrym w

on the other hand
rozpocznij naukę
z drugiej strony

fascinated with
rozpocznij naukę
zafascynowany (jakąś rzeczą, osobą)

computer science
rozpocznij naukę
informatyka

head teacher
rozpocznij naukę
dyrektor szkoły

fascinated by
rozpocznij naukę
zafascynowany (czymś nieuchwytnym, np. myślą, filozofią)

mieć egzamin/podchodzić do egzaminu

zdawać egzamin

take an exam
rozpocznij naukę
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin

prowadzić badania/zbierać informacje

do a research project
rozpocznij naukę
zrobić projekt badawczy

to carry out a research project
rozpocznij naukę
przeprowadzić projekt badawczy

to conduct a research project
rozpocznij naukę
do przeprowadzenia projektu badawczego

robić kurs

to enrol a course
rozpocznij naukę
zapisać się na kurs

take a course
rozpocznij naukę
wziąć udział w kursie

do a degree in sth
rozpocznij naukę
zrobić dyplom z czegoś

do a diploma
rozpocznij naukę
zrobić dyplom

to study for a degree
rozpocznij naukę
studiować kierunek

absolutely fascinated
rozpocznij naukę
absolutnie zafascynowany

deeply fascinated
rozpocznij naukę
bardzo zafascynowany

to take a degree in
rozpocznij naukę
wziąć kierunek/studiować kierunek

do a history
rozpocznij naukę
studiować historię

to study history
rozpocznij naukę
studiować historię

take a history
rozpocznij naukę
studiować historię

write an essay
rozpocznij naukę
napisać esej

write an assignment
rozpocznij naukę
napisać zadanie

do a lecture
rozpocznij naukę
zrobić wykład

zrobić wykład

give a lecture on sth
rozpocznij naukę
dać wykład na temat czegoś

get a degree in
rozpocznij naukę
uzyskać stopień z (np. matematyki)

to obtain a diploma
rozpocznij naukę
uzyskać dyplom

to be awarded a diploma
rozpocznij naukę
otrzymać dyplom

uzyskać stopień/ocenę

to receive a grade
rozpocznij naukę
otrzymać ocenę

to be given a grade
rozpocznij naukę
otrzymać ocenę

get a qualification
rozpocznij naukę
uzyskać kwalifikacje

obtain a qualification
rozpocznij naukę
uzyskać kwalifikacji

acquire a qualification
rozpocznij naukę
zdobyć kwalifikacji

get an education
rozpocznij naukę
zdobyć wykształcenie

receive education
rozpocznij naukę
otrzymywać wykształcenie

pass an exam
rozpocznij naukę
zdać egzamin

fail an exam
rozpocznij naukę
oblać egzamin

attend the lectures
rozpocznij naukę
uczęszczać na wykłady

the class will be held in
rozpocznij naukę
lekcja odbędzie się

to hand in
You have to hend in your essays on Friday.
rozpocznij naukę
oddawać coś
Musicie oddać wasze wypracowania w piątek.

send something in
rozpocznij naukę
nadsyłać coś

składać

withdraw from
If you want to withdraw from the course, you have to go to the College Office.
rozpocznij naukę
wycofać z
Jeśli chcesz wycofać się z kursu musisz iść do biura koledżu.

keep a notebook
rozpocznij naukę
prowadzić notatnik

pierwszy projekt

ocenianie

provide training
rozpocznij naukę
prowadzić szkolenia

higher education
rozpocznij naukę
studia wyższe

tertiary education
rozpocznij naukę
wykształcenie wyższe

further education
rozpocznij naukę
kształcenie pomaturalne

recognize
Does your government recognise foreign qualifications for school teachers?
rozpocznij naukę
uznawać
Czy wasz rząd uznaje zagraniczne kwalifikacje nauczycieli?

dumbing down
rozpocznij naukę
obniżanie poziomu

elitaryzm

elitarny

interpersonal skills
rozpocznij naukę
zdolności interpersonalne

plagiat

to plagiarise
rozpocznij naukę
plagiatować

ochoczo / chętnie

mere
The mere thought of eating octopus makes me feel sick.
rozpocznij naukę
sam
Sama myśl o jedzeniu ośmiornicy powoduje, że czuję się chory.

rote learning
rozpocznij naukę
uczenie na pamięć

sprawdzać

zbiegać się z, być zgodnym z

cofać się

zwyciężać

zanurzenie

mało prawdopodobne


informed decision
rozpocznij naukę
świadomej decyzji

istotny

cudowne dziecko, geniusz

człowiek sukcesu

mądrala

Wszechstronne

stażysta, praktykant

wykonawczy, kierowniczy

przychód

treść, zawartość

tantiema

łamać, naruszać

infringement
rozpocznij naukę
wykroczenie


digitalizacji

technical means
rozpocznij naukę
środki techniczne

szyfrowanie

kierownictwo, dyrekcja, zarząd, zarządzanie

za pomocą którego

uzyskać

pozwać kogoś

to swap
Would you mind if Dave swapped places with you for a bit?
rozpocznij naukę
zamieniać się, wymieniać

wybierać, zbierać, zdejmować

pick somebody's pocket
rozpocznij naukę
okradać kogoś

śledzić

come up with
rozpocznij naukę
wymyślić

domyślać się

worek, zwolnienie z pracy

significantly
rozpocznij naukę
znacząco

dostatni

wyrzucać

threshold
Ernst and Young drops degree classification threshold for graduate recruitment.
rozpocznij naukę
próg

rekrutacja

księgowość

postawić ocenę

bez względu na

konto / rachunek


podejmowane

zmierzaćprzyzębia

zapalenie dziąseł


kamień nazębny

depozyty, złoża

kamień nazębny


mleczko kosmetyczne

wykwit skórny

over-the-counter
rozpocznij naukę
bez recepty

badanie

Przypomina

mniej zdrowo

counterparts
rozpocznij naukę
odpowiedniki

bardziej prawdopodobne


wygnać, porzucićzakłócić

związek, połączenie, stowarzyszenie

nasenny

przysnąć

układanka

szlafmyca

colon cancer
rozpocznij naukę
rak jelita grubego

urinary tract
rozpocznij naukę
drogi moczowe

urinary tract infections
rozpocznij naukę
infekcje dróg moczowych

pozbyć się

wytępić, zwalczyć, pozbyć się

podstawowy


komórki macierzyste

an intravenous drip
rozpocznij naukę
kroplówka dożylna

niekorzystny

obsługa

at the outset
rozpocznij naukę
na wstępie

coming down with something
rozpocznij naukę
zachorować na coś

biegunka

wysyłać


pose a threat to sth
rozpocznij naukę
stanowić zagrożenie dla STH

środek ostrożności

cordoned off
rozpocznij naukę
odgrodzić coś (kordonem)

bezsenność

to cope with
rozpocznij naukę
sprostać

rozłączenie

roztargnienie

prawdopodobieństwo

aforementioned
rozpocznij naukę
wyżej wymieniony

obejście

obciążenie

źle przystosowane

ramy czasowe

przytulnego


overwhelming
rozpocznij naukę
przytłaczający

szczypiący

plaga, zmora


chodzić samopas

siarkowy

odsłonięcie, ujawnienie

równanie


wnioskować

działka

szklarnia


mimo że / chociaż

maślany

zatrzymany

podnieść status

predominantly
rozpocznij naukę
przeważnie

fantazyjny, wymyślny

na dłuższą metę

liściasty


prestiżowy

wykonać

to be in charge
rozpocznij naukę
kierować

odbiorca, laureat

krzepnąć


oszczędnie


łyżka

rozbieżność

kolendry

kliny, kawałki

przemysłowy

spory

zaciskane

wypadek

dokerzy

rządzący

zniesienie

surveillance
rozpocznij naukę
dozór / nadzór

stawiać czoła

druga tura wyborów


wiec, rajd

zwiększyć


sojusznicy

za granicą

headquarters
rozpocznij naukę
siedziba

zreorganizować

trwający

środki

zagrożenia

ułatwić

napięcie, stres

overwhelming
rozpocznij naukę
przytłaczający

nalot


cofnąć się, zmaleć

przeoczyć

overwhelmingly
rozpocznij naukę
w przeważającej części
uczestnicy

dla uczczenia

obsevre

tajne głosowanie

przysięgły

attorney general
rozpocznij naukę
Prokurator Generalny

ustalić, zabezpieczyć

impoverished
rozpocznij naukę
zubożały

oderwać, podzielić

wygnać

to flee (flee-fled-fled)
rozpocznij naukę
uciekać

przerwa

pomimo czegoś

dziki lokator

eksmitować

wpłynąć

pałacowy

metka

zamiatanie

atrakcja

to highlight
rozpocznij naukę
podkreślać


dekoracje

kapać

bogactwo


dozorca, konsjerż

chełpić się

frown on/upon sth
rozpocznij naukę
nie akceptowalne

różnić się

inadvertently
rozpocznij naukę
niechcący, nieumyślnie

obrazić

obowiązkowe

żyć, utrzymywać się z

zwyczajowy

oznaka (czegoś)

ukrywać w dłoni

dostrzec


uszczelnić, zamknąć (np. w kopercie)

Australijczyk

australijski

przedstawiających

zakład produkcyjny

to shatter a record
rozpocznij naukę
pobić rekord

urlopowany


ustawiać w kolejce

rolling back
rozpocznij naukę
wycofywanie

zamknięcie

kryzys, sytuacja patowa

jaskrawo

wypłata


przekonywający

zaliczyć, uznać

pojawić się

mechanik

dążenie

serwujący

konsument, gość

coś co wkurza

zabiegać

zbierać

powracający

zamieszanie

niezwłocznie

nadać przydomek, przezywać

drażliwy

drażliwy

szydzić, wyśmiewać

druga strona

niesforny

nadmierny

rażąco

podsłuchiwać

Awanturnik

Indecipherable
rozpocznij naukę
Nieczytelne

water sth down
rozpocznij naukę
rozcieńczyć coś

pozycja w spisie

zszywki

sztućce

literówki

pokaz, wyświetlacz

zatoczka, potok

to appreciate
rozpocznij naukę
cenić / doceniać

rezerwat

poświęcony

wydarzać się jednocześnie

zbieżność

najeżony

łykać, przyswoić

przestarzały

odpalić, uruchomić

okres dojrzewania

nieustannie

motania

zanurzuć, zatapiać

zbliżać się, wyłonić

zwiększyć, podnosić

zachęta, reklama

zwiększyć, pobudzić

sacrilegious
rozpocznij naukę
świętokradczy

regularnie

zakłócić, zdezorganizować

rywalizacja

nieistniejącej już

zamieszanie

reakcja

składnik, element, wyborca

second-to-last
rozpocznij naukę
przedostatni

błąd, odchyleniestłumić, zdusić

to slip - slipped - slipped
rozpocznij naukę
pośliznąć - spadł - poślizgnął

migawka

spis ludności

zwiększyć, wzmocnić

przewyższać

współczynnik / stawka za coś


pozostawać na miejscu

poszerzanie

wskazać

to gorge oneself on
rozpocznij naukę
obżerać się

farsz

wchłaniać

opis, sprawozdanie

zbierać

ptactwo, drób

chłonny, otwarty

przepyszny

co więcej / prócz tego

praktyczny

flagowy, sztandarowy

to make an appearance
rozpocznij naukę
wystąpić, pojawić się

brakuje czegoś

winowajca

cieciorka

masa, mnóstwo (potocznie)

udko

ochrzaniać

drzemka


trawić

deprymować, załamywać


boleć

wyłonić się

ostentatious
rozpocznij naukę
ostentacyjny, pokazowy

mutual affection
rozpocznij naukę
wzajemna sympatia

rzucić, ustalić, promować

uznać, że

nieporęcznyna szczycie

szpital zakaźny

szubienica

wysypisko

dedykowane, oddany

wygnanie

zaniedbanie

indifference
rozpocznij naukę
niechęć

to bedraggle
rozpocznij naukę
zszargać

wzmacniać

odpowiednik

spłoszyć się

głęboki


dumnie kroczyć

czarownik

wyobrazić sobie

tabliczka

wąż ogrodowy

łachmany

zadanie, sprawa

kłopot

to run errands
rozpocznij naukę
biegać na posyłki, załatwiać sprawunki

ewoluować, rozwinąć

przesyłka

wybieg

okazja

kłopot

ograniczyć

odstąpić

sprzedawać, wprowadzać na rynek

przytłoczony, owładnięty


wycofać

zatrzymać, internować

artykuły papiernicze

to keep track
rozpocznij naukę
śledzić

opuchlizna

Congestive heart failure
rozpocznij naukę
Zastoinowa niewydolność serca

ramy czasowe

popsuć / zamącić

robak, błąd

usunąć

rozrzedzać

krwawienie

uderzyć się

zapalenie dziąseł

Blood Thinners
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe

smakosz

refrakcja, załamanie

ustalenia

rozszerzony

dno (np. oka)


an inpatient
rozpocznij naukę
pacjent hospitalizowany

szpitalny

prymitywny

robić postępy


spadek (np. cen)

walczyć


dziedzictwo, spuścizna

osiągać średnią

przeszkoda

to roadblock
rozpocznij naukę
zablokować

przyswajanie

to absorb sth
rozpocznij naukę
wchłonąć

zredukować

utrudniać

ławka w kościele

świadomość

pervasiveness
rozpocznij naukę
wszechobecność

wykorzystać


prosperować

sprawca

sedno sprawy

wrodzony

dotyczyć, być związanym

sex trafficking
rozpocznij naukę
handel usługami seksualnymi

przedstawiać

spór sądowy

(US) adwokat

attorney general
rozpocznij naukę
prokurator Generalny

to desensitize
rozpocznij naukę
odczulać, znieczulać

spiritual direction
rozpocznij naukę
kierownictwo duchowe

doradztwo

accountability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność


kurator sądowy

czujny

czuwanie

rozpowszechnienie

obfity

niepokoić

wiodący

niemowlęctwo

zachęta

zwiększyć

wytyczne

kindergarten
rozpocznij naukę
przedszkole

wzywać

decydent

ułatwić

obciążenie

forma, wzorzec

umiejętność czytania i pisania

martwić się

powszechny

przeszkoda

ocenić, zmierzyć

wskaźnik, miernik


sensoryczny, czuciowy

pod kontrolą

opaska na nadgarstek

łaskotki

łaskotać

zdradliwy

wrażliwy

doping, zachęta

trącić, dźgnąć

sercowy, serdeczny

odpowiednik

zagłębić, sięgać do

przedwczesny

łobuziak, narwaniec

lekkomyślny

dysputa


radzić sobie

próba

consciousness
rozpocznij naukę
świadomość

krzywizna

szturchać

poddawany, przechodzący (np. terapię)

przejść, ulec

kręgosłup

to track down
rozpocznij naukę
dotrzeć, odnajdować

optować za

to subject sth to sth
rozpocznij naukę
poddawać coś czemuś

ogólne, całkowite

wyłaniać, pojawić się

pozbawiać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.