3.2. A successful interview for a job

 0    62 fiszki    dsliwinska88
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
interview
znalezienie pracy
rozpocznij naukę
finding a job
poszukujący pracy
rozpocznij naukę
job-seeker
umiejętności
rozpocznij naukę
skills
dobra znajomość
rozpocznij naukę
a good command
obsługiwać komputer
rozpocznij naukę
to operate a computer
prawo jazdy
rozpocznij naukę
driving licence
twórczy, kreatywny
rozpocznij naukę
creative
ruchomy czas pracy
rozpocznij naukę
flexible hours
stanowczy, zdecydowany
rozpocznij naukę
determined
list/ podanie o pracę
rozpocznij naukę
a letter of application for a job
życiorys (CV)
rozpocznij naukę
curriculum vitae (CV)
oficjalne spotkanie
rozpocznij naukę
formal meeting
odpowiedni
rozpocznij naukę
suitable
bezpośredni kontakt
rozpocznij naukę
direct contact
przyszły, potencjalny
rozpocznij naukę
prospective
pracodawca
rozpocznij naukę
an employer
osoba poddawana rozmowie kwalifikacyjnej
rozpocznij naukę
interviewee
rozstrzygający, decydujący
rozpocznij naukę
decisive
dobrze ubrany
rozpocznij naukę
well-dressed
zadbany
rozpocznij naukę
well-groomed
schludny
rozpocznij naukę
neat
szacunek
rozpocznij naukę
respect
naturalne zachowanie
rozpocznij naukę
natural behavior
ton głosu
rozpocznij naukę
tone of voice
kontakt wzrokowy
rozpocznij naukę
eye contact
prowadzić rozmowę
rozpocznij naukę
to carry on conversation
wzbudzić
rozpocznij naukę
to arouse
nerwowość
rozpocznij naukę
nervousness
ubiegający się o pracę
rozpocznij naukę
applicant
pewnie
rozpocznij naukę
firmly
jasno
rozpocznij naukę
clearly
w pełni
rozpocznij naukę
fully
chaotycznie
rozpocznij naukę
in a chaotic way
jąkać się
rozpocznij naukę
to stammer
kłamać
rozpocznij naukę
to lie
prawdziwie
rozpocznij naukę
genuinely
ubiegać się (o pracę)
rozpocznij naukę
to apply for (a job)
pamiętać o
rozpocznij naukę
to keep in mind
myśleć pozytywnie
rozpocznij naukę
to think positively
list / podanie o pracę
rozpocznij naukę
covering letter
życiorys
rozpocznij naukę
resume
osiągnięcia (w życiu zawodowym)
rozpocznij naukę
track record
poprzednie doświadczenie
rozpocznij naukę
previous experience
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications
cechy
rozpocznij naukę
qualities
wygląd
rozpocznij naukę
appearance
wygląd zewnętrzny
rozpocznij naukę
physical presentation
wyobraźnia
rozpocznij naukę
imagination
pomysłowość, zaradność
rozpocznij naukę
resourcefulness
zaangażowanie, poświęcenie
rozpocznij naukę
commitment
zapał, energia
rozpocznij naukę
drive
poczucie humoru
rozpocznij naukę
sense of humor
kultura
rozpocznij naukę
culture
dobre maniery
rozpocznij naukę
good manners
umiejętność słuchania
rozpocznij naukę
ability to listen
dojrzałość
rozpocznij naukę
maturity
ambicja
rozpocznij naukę
ambition
zaangażowanie
rozpocznij naukę
involvment
zatrudnić
rozpocznij naukę
to recruit/ employ
znaleźć kogoś odpowiedniego
rozpocznij naukę
to find somebody suitable
wybierać kandydatów
rozpocznij naukę
to select candidates

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.