ETAP 1 LEKCJA 1 - 4 BIS

5  1    290 fiszek    interlingua
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

lekcja1 długopis
rozpocznij naukę
lesson1 pen

a pencil

a book

What is this?

To jest pióro
rozpocznij naukę
It is a pen.

To jest ołowek
rozpocznij naukę
It is a pencil

a table

a chair

a light

a wall

a floor


a ceiling
a box

a picture

Czy to jest obraz?
rozpocznij naukę
Is this the picture?

Tak, to jest obraz
rozpocznij naukę
Yes, it is a picture.

Czy to jest pióro?
rozpocznij naukę
Is this a pen?

Tak, to jest pióro
rozpocznij naukę
Yes, it is a pen.

Nie, to nie jest lecz
rozpocznij naukę
No, it is not but

Czy to jest pióro?
rozpocznij naukę
Is it a pen?

Nie, to nie jest pióro, lecz ołówek
rozpocznij naukę
No, it is not a pen, but it is a pencil.rodzajnik okreslony
rozpocznij naukę
The

Czy ten ołówek jest krótki?
rozpocznij naukę
Is this pencil short?

Czy ten ołówek jest długi?
rozpocznij naukę
Is this pencil long?

Nie, ten ołówek nie jest krótki, lecz jest długi
rozpocznij naukę
No, this pencil is not short, but it is log

Czy ten ołówek jest długi?
rozpocznij naukę
Is this pencil long?

Nie, ten ołówek nie jest długi, lecz jest krótki
rozpocznij naukę
No, this pencil is not long, but it is short

Czy ten pokój jest krótki?
rozpocznij naukę
Is the room short?

duży, wielki
rozpocznij naukę
large


Czy stół jest mały?
rozpocznij naukę
Is the table small?

Nie, ten stół nie jest mały, lecz jest duzy
rozpocznij naukę
No, the table is not small, but it is large

Czy to pudełko jest duże?
rozpocznij naukę
Is the box large?

Nie, to pudełko nie jest duże, lecz jest małe
rozpocznij naukę
No, the box is not large, but it is small


Town


Czy Warszawa to wieś?
rozpocznij naukę
Is Warszawa a village?

Czy Pruszków to miasto?
rozpocznij naukę
Is Pruszków a city?

Czy Kamieńczyk to miasteczko?
rozpocznij naukę
Is Kamieńczyk a town?

Nie, Warszawa nie jest wsią, lecz miastem
rozpocznij naukę
No, Warsaw is not a village, but it is a city

Nie, Pruszków nie jest miastem, lecz jest miasteczkem
rozpocznij naukę
No, Pruszkow is not a city, but it is a town

Nie, Kamieńczyk nie jest miasteczkem, lecz jest wsią
rozpocznij naukę
No, Kamienczyk is not a city, but it is a village


Czy ten stół jest długi lub krótki?
rozpocznij naukę
The table is long

Czy to miasto jest duze lub małe?
rozpocznij naukę
A city is large

Man
What is this?

Czy to jest mężczyzna, kobieta, chłopak, dziewczyna
rozpocznij naukę
It is a man, woman, boy, girl

Czy to jest dziewczyna?
rozpocznij naukę
It this a girl?

Czy to jest mężczyzna?
rozpocznij naukę
Is this a man?

Czy to jest kobieta?
rozpocznij naukę
Is this a woman?

Czy to jest chłopak?
rozpocznij naukę
Is this a boy?

Nie, to nie jest dziewczyna, lecz to jest mężczyzna
rozpocznij naukę
No, it is not a girl, but it is a man

Nie, to nie jest mężczyzna, lecz to jest kobieta
rozpocznij naukę
No, it is not a man, but it is a woman

one two three four five
Czy długopis jest w książce?
rozpocznij naukę
Is the pen in the book?

Nie długopis nie jest w książce, lecz jest pod książką
rozpocznij naukę
No pen is not in the book, but it is under the book

Czy długopis jest pod książką?
rozpocznij naukę
Is the pen under the book?

Nie, długopis nie jest pod książką, lecz jest na książce
rozpocznij naukę
No pen is not under the book, but on the bookkawaler/młody chłopiec
rozpocznij naukę
Master


Czy to jest panna Brown
rozpocznij naukę
Is this Miss Brown?

Nie, to nie jest Panna Brown, lecz to jest Pan Bron
rozpocznij naukę
No, it is not Miss Brown, but it is Mr Brown

Czy to jest Pani Brown?
rozpocznij naukę
Is this Mrs. Brown?

Nie, to nie jest Pani Brown, lecz to jest kawaler Brown
rozpocznij naukę
No, it is not Mrs. Brown, but it is Master Brown
brown

Jakiego koloru?
rozpocznij naukę
What colour?

Jakiego koloru jest ołówek?
rozpocznij naukę
What colour is this pencil?

Ten ołówek jest czarny
rozpocznij naukę
This pencil is black

six seven eight nine ten


Gdzie jest długopis?
rozpocznij naukę
Where is the pen?

Długopis jest na książce
rozpocznij naukę
The pen is on the book

Gdzie jest obraz?
rozpocznij naukę
Where is the picture?

Obraz jest na ścianie
rozpocznij naukę
The picture is on the wall

Lesson 2

I am

You are


She is


Czy ty jesteś Mr Smith?
rozpocznij naukę
Are you Mr Smith?

Tak, ja jestem Mr Smith
rozpocznij naukę
Yes, I am Mr. Smith

Czy On to Mr Brown?
rozpocznij naukę
Is He Mr Brown?

Tak, On jest Mr Brown
rozpocznij naukę
Yes, he is Mr Brown

Ja nie jestem
rozpocznij naukę
I am not

Ty nie jesteś
rozpocznij naukę
You are not

He is not

Ona nie jest
rozpocznij naukę
She is not

It is not

Czy Ty jesteś Mr brown?
rozpocznij naukę
Are you Mr. Brown?

Nie, ja nie jestem Mr Brown, ja jestem Mr Smith
rozpocznij naukę
No, I am not Mr. Brown, I am Mr. Smith

Czy ona to Mrs Smith?
rozpocznij naukę
Is he Mrs Smith?

Nie, ona to nie Mrs Smith, lecz Mrs Brown
rozpocznij naukę
No, she is not Mrs Smith, but Mrs Brown

in front of

za kimś czymś z tyłu
rozpocznij naukę
behindGdzie jest stół?
rozpocznij naukę
Where is the table?

Stół jest naprzeciwko mnie
rozpocznij naukę
The table is in front of me

Czy stół jest za mną?
rozpocznij naukę
Is the table behind me?

Nie, stół nie jest za tobą, lecz jest przed tobą
rozpocznij naukę
No, the table is not behind you, but is in front of you

jemu, go nim
rozpocznij naukę
himGdzie jest dom?
rozpocznij naukę
Where is the house?

Dom jest za nim
rozpocznij naukę
The house is behind him

Jesteś za nią?
rozpocznij naukę
No, I am not behind her, but I am in fron of her

stojący, stojąc
rozpocznij naukę
standing

siedzący, siedząc
rozpocznij naukę
sitting

Czy stoisz na podłodze?
rozpocznij naukę
Are you standing on the floor?

Nie, nie stoje na podłodze, lecz stoje na ksześle
rozpocznij naukę
No, I am not standing on the floor, but I am standing on the chair

Czy ja siedzę na krześle?
rozpocznij naukę
Am I sitting on the chair?

Nie, ty nie siedzisz na krześle, lecz stoisz na podłodze
rozpocznij naukę
No, you are not sitting on the chair, but you are standing on the floor

biorący z ..., biorąc z...
rozpocznij naukę
taking from

kładący, kładąc
rozpocznij naukę
putting

Czy ja kładę książkę na podłogę?
rozpocznij naukę
Am I putting the book on the floor?

Nie kładziesz ksiażki na podłogę, lecz bierzesz ksiązkę ze stołu
rozpocznij naukę
No, you are not putting the book on the floor, but you are taking the book from the table

Cz ja biorę długopis ze stołu?
rozpocznij naukę
Am I taking the pen from the table?

Nie, ty nie bierzesz długopisu ze stołu, lecz ty kładziesz ksiązkę na stole
rozpocznij naukę
No, you are not taking the pen from the table, but you are putting the book on the table

otwierajac, otwierający
rozpocznij naukę
opening

zamykając, zmykający
rozpocznij naukę
closing

Czy ja otwieram okno?
rozpocznij naukę
Am I open the window?

Nie ty nie otwierasz okna, lecz zamykasz książkę
rozpocznij naukę
No you are not opening the window, but you are closing the book

Czy ja zamykam drzwi?
rozpocznij naukę
Am I closing the door?

Nie, ty nie zamykasz drzwi, lecz otwierasz książkę
rozpocznij naukę
No, you are not closing the door, but you are opening the book

robiąc, robiący
rozpocznij naukę
doing

Co ja robię?
rozpocznij naukę
What Am I doing?

Ty otwierasz książkę
rozpocznij naukę
You are opening the book


Który ołówek jest zielony?
rozpocznij naukę
Which pencil is green?

otworzyć, otwarty
rozpocznij naukę
open

closed

Która książka jest otwarta?
rozpocznij naukę
Which book is opened?

Która ksiazka jest zamknięta?
rozpocznij naukę
Which book is closed?

Ta ksiązka jest otwarta
rozpocznij naukę
This book is open

Ta ksiązka jest zamknięta
rozpocznij naukę
This book is closed

Lesson 3Chart

Jakiego koloru jest ten ołówek?
rozpocznij naukę
What color is this pencil?

Gdzie jest tamten ołówek?
rozpocznij naukę
Where is that pencil?

11 12 13 14 15
rozpocznij naukę
eleven twelve thirteen fourteen fifteen


słuzy do tworzenia dopełniacza
rozpocznij naukę
of

powiedzieć mówić itd.
rozpocznij naukę
say ETC

Jaka jest liczba mnoga książka
rozpocznij naukę
The plural of book is books

Jaka jest liczba mnoga od ściana
rozpocznij naukę
The plural of wall is walls

My jesteśmy
rozpocznij naukę
We are

Czy my siedzimy?
rozpocznij naukę
Are we sitting?

Tak, my siedzimy
rozpocznij naukę
Yes, we are sitting

They are

Czy oni stoją?
rozpocznij naukę
Are they standing?

Gdzie oni stoją?
rozpocznij naukę
Where are they standing?

Oni stoją przed domem
rozpocznij naukę
They are standing in front of the house

My nie jesteśmy
rozpocznij naukę
We are not

Czy my siedzimy na podłodze?
rozpocznij naukę
Are we sitting on the floor?

Nie, my nie siedzimy na podłodze, lecz my siedzimy na krzesłach
rozpocznij naukę
No, we are not sitting on the floor, but we are sitting on the chairs

They are not

Czy oni siedzą?
rozpocznij naukę
Are they sitting?

Nie, oni nie siedzą, lecz oni stoją
rozpocznij naukę
No, they are not sitting, but they are standing


blue

yellow


Jakiego koloru jest ten ołówek itd.?
rozpocznij naukę
What color is this pencil etc.?

Ten ołówek jest czerwony itd.
rozpocznij naukę
This pencil is red etc.
Jakiego koloru jest tamten ołówek?
rozpocznij naukę
What color is that pencil?

Jakiego koloru są te ołówki?
rozpocznij naukę
What color are these pencils?

Te ołówki są czarne i zielone
rozpocznij naukę
These pencils are black and green

Jakiego koloru są tamte ołówki?
rozpocznij naukę
What color are those pencils?

Tamte ołówki są białe i brązowe
rozpocznij naukę
Those pencils are white and brown

Men


nieregularny
rozpocznij naukę
irregular

16 17 18 19 20
rozpocznij naukę
sixteen seventeen eighteen nineteen twenty

Clothes

Co to są(te)?
rozpocznij naukę
What are clothes?

(Te) to są ubrania
rozpocznij naukę
These are clothestrousers

żakiet, kurtka, marynarka
rozpocznij naukę
a jacket

a suit

a shirtCo to jest itd.?
rozpocznij naukę
What is this etc.?

It is the shoe

alphabet


Co to jest za litera?
rozpocznij naukę
What letter is this etc.?

A, B, itd...
rozpocznij naukę
A, B, etc...

vowel

spółgłoska
rozpocznij naukę
consonant

Jakie są te (samogłoski)?
rozpocznij naukę
what are these?

Jakie są samogłoski(5)?
rozpocznij naukę
What are the five vowels?

Te pięć samogłosek to są a, e, i, o,u
rozpocznij naukę
The five vowels are, a, e, i, o, u

Czy litera B to samogłoska?
rozpocznij naukę
Is the letter B a vowel?

Nie, litera B nie jest samogłoską, lecz spółgłoską
rozpocznij naukę
No, the letter B is not a vowel but it is a consonantKtóra litera jest przed, E?
rozpocznij naukę
Which letter it is before, E?

D, jast przed, E
rozpocznij naukę
D, jast before, E

Która litera jest po, G?
rozpocznij naukę
Which letter is after G?

H is after G

CALLAN METHOD LESSON 4 BIS
rozpocznij naukę
CALLAN METHOD LESSON 4 BIS

między(dwoma rzeczami)
rozpocznij naukę
between

Która litera jest miedzy D i F?
rozpocznij naukę
Which letter is between D and F?

F jest między D i F
rozpocznij naukę
F is between D and F


Gdzie znajduje sie stół?
rozpocznij naukę
Where is the table?

Stół jest przed nami
rozpocznij naukę
The table is in front of us


Gdzie znajduje się dom?
rozpocznij naukę
Where is the house?

Dom znajduje sie pomiedzy nimi
rozpocznij naukę
The house is between them

Czy ty jesteś za nimi?
rozpocznij naukę
Are you behind them?

Nie, ja nie jestem za nimi, lecz jestem przed nimi
rozpocznij naukę
No, I am not behind them, but I am in front of them


Teacher

Czy ja jestem uczniem?
rozpocznij naukę
Am I the pupil?

Nie, ty nie jesteś uczniem, lecz ty jesteś nauczycielem
rozpocznij naukę
No, you are not the pupil, but you are the teacher

30 40 50 60 70 80
rozpocznij naukę
thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty,

90, 100, 1000, 1000000
rozpocznij naukę
90, 100, 1000, 1000000

liczba, numer
rozpocznij naukę
number

Co to za numer?
rozpocznij naukę
What number is this?

trzydzieści, itd.
rozpocznij naukę
Thirty, ETC.

Co to są za numery?
rozpocznij naukę
What numbers are these?

seventeen


equals

ile(dla rzeczy, niepoliczalnych)
rozpocznij naukę
how much

Jle to jest 13+5 ?
rozpocznij naukę
how much is 13 plus 5

13 + 5 = 18

13 plus 5 equals 18


Czy jest długopis na tej ksiazce?
rozpocznij naukę
Is there a pen on this book?

Tak, jest długopis na tej ksiazce
rozpocznij naukę
Yes, there is a pen on this book

Czy jest stół w tym pokoju?
rozpocznij naukę
Is there table in this room?

Tak, jest stół w tym pokoju
rozpocznij naukę
Yes, there is a table in this roomCzy znajduje sie 12 krzeseł w tym pokoju?
rozpocznij naukę
Are there 12 chairs in this room?

Tak, znajduje się 12 krzeseł w tym pokoju
rozpocznij naukę
Yes, there are 12 chairs in this room

Czy znajduje się 2 długopisy na książce teraz?
rozpocznij naukę
Are there two pens on the book now?

Tak, znajduje się 2 długopisy na ksiażce teraz
rozpocznij naukę
Yes, there are two pens on the book now

Nie ma (nie znajduje się)l. poj
rozpocznij naukę
There is not

Czy znajduje się długopis na książce?
rozpocznij naukę
Is there a pen on the book?

Nie, nie znajduje się długopis na książce
rozpocznij naukę
No, there is not a pen on the book

Nie ma(nie znajduje się)l. mn
rozpocznij naukę
There are not

Czy znajdują się dwa krzesła na stole?
rozpocznij naukę
Are there two chairs on the table?

Nie, nie znajduja się dwa krzesła na stole
rozpocznij naukę
No, there are not two chairs on the tableCzy krzesło jest wysokie?
rozpocznij naukę
Is the chair high?

Nie, krzesło nie jest wysokie, lecz jest niskie
rozpocznij naukę
No, the chair is not high but it is low

Lesson 5

neither... nor

Czy ty jesteś Mr Brown czy Mr smith?
rozpocznij naukę
Are you Mr. Brown or Mr. Smith?

Nie, ja nie jestem ani Mr brown ani Mr smith, lecz jestem Mr Deep
rozpocznij naukę
No, I am neither Mr Brown nor Mr Smith, but I am Mr Deep

Czy to jest sufit czy to jest podłoga?
rozpocznij naukę
Is this a ceiling or a floor?

Nie, to nie jest ani sufit ani podłoga, lecz stół
rozpocznij naukę
No, it is neither a ceiling nor a floor, but it is a table

tryb rozkazujacy
rozpocznij naukę
imperative


Put!


close!

please


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.