3 - Szkoła

 0    103 fiszki    taniotanio7
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nauki humanistyczne, sztuka

uczęszczać

przeciętny


come late
Joanna always comes late, it's one of her major shortcomings.
rozpocznij naukę
przybyć spóźnionym/spóźnić się
Joasia zawsze się spóźnia, to jedna z jej głównych wad.

zachowanie

biologia

boarding school
rozpocznij naukę
szkoła z internatem

bored
The students were bored and wanted to leave.
rozpocznij naukę
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.

certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
rozpocznij naukę
świadectwo
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.

oszukiwać, ściągać

chemia

klasa (grupa ludzi), lekcja

classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
rozpocznij naukę
klasa (pomieszczenie)
Uczniowe udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.

uczelnia wyższa
w USA

zawody sportowe

wypracowanie

computer graphics
rozpocznij naukę
grafika komputerowa

computer studies
rozpocznij naukę
informatyka


podręcznik

stopień naukowy

trudny

nieciekawy, nudny

elementary school
rozpocznij naukę
Szkoła podstawowa
w USA (5-11 lat)

semestralny

wydarzenie

exercises
You should take some exercise every day if you want to lose weight.
rozpocznij naukę
ćwiczenia
Powinieneś wykonywać jakieś ćwiczenia codziennie jeśli chcesz schudnąć.

wyjaśnienie

extra activities/classes
rozpocznij naukę
Zajęcia dodatkowe

extracurricular activities
rozpocznij naukę
zajęcia pozalekcyjne

fail
exam/test
rozpocznij naukę
nie zdać
egzaminu/testu

fashion design
rozpocznij naukę
projektowanie mody

foreign languages
rozpocznij naukę
języki obce

fountain pen
rozpocznij naukę
wieczne pióro

ogrodnictwo

geography
We are taking a course on the geography of Africa.
rozpocznij naukę
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.


sala gimnastyczna

headmaster/headmistress
rozpocznij naukę
Dyrektor / dyrektorka

liceum, szkoła średnia
w USA (11-14 lat)

historia

poprawiać

interactive whiteboard
rozpocznij naukę
tablica interaktywna

junior high school
rozpocznij naukę
Gimnazjum

kindergarten
rozpocznij naukę
przedszkole, zerówka

language lab
rozpocznij naukę
laboratorium językowe

ostatni / trwać

uczyć się

lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
rozpocznij naukę
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.

look for
I'm looking for exit.
rozpocznij naukę
szukać
Szukam wyjścia.

lower secondary school
rozpocznij naukę
gimnazjum

pojemnik na kanapiki

mark
My son gets very good marks at school.
rozpocznij naukę
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.

matematyka

źle się zachowywać

miss classes
rozpocznij naukę
opuszczać lekcje

zeszyt, notatnik

nursery school
rozpocznij naukę
przedszkole
w UK (od 3-5 lat)

na własną rękę, samodzielnie

outdoor activities
rozpocznij naukę
zajęcia na świeżym powietrzu

parents' meeting
rozpocznij naukę
zebranie rodziców

uczestniczyć

pass
exam/test
rozpocznij naukę
zdać
egzamin/test

pay attention to
rozpocznij naukę
zwracać uwagę na

Physical Education
rozpocznij naukę
Wychowanie fizyczne

pencil sharpener
rozpocznij naukę
temperówka

piórnik

fizyka

wagarować

plac zabaw

poetry
We are going to have lectures on Chinese poetry this term.
rozpocznij naukę
poezja
W tym semestrze będziemy mieli wykłady poświęcone Chińskiej poezji.

poor
grade / student
rozpocznij naukę
słaby, kiepski

primary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa
w UK (5-11 lat)

pupil
There are twenty pupils in each class.
rozpocznij naukę
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.

dziennik szkolny

poprawiać, zdawać ponownie

powtórka

scenkaplecak

school canteen
rozpocznij naukę
stołówka szkolna

koledzy (ze szkoły)

wycieczka szkolna

podwórko szkolne
rozpocznij naukę
school yard

nauki ścisłe

secondary school
rozpocznij naukę
szkoła średnia
w UK 11-18 lat

zapisać się na

solving problems
rozpocznij naukę
rozwiązywanie problemów

pokój nauczycielski

take an exam
On Wednesday I'm taking an exam in Maths, keep your fingers crossed.
rozpocznij naukę
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
W środę mam egzamin z matematyki, trzymaj kciuki.

uczesniczyć

teaching aids
rozpocznij naukę
pomoce naukowe

zadanie zespołowe


plan lekcji

tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
rozpocznij naukę
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.

mundurek


well-behaved
rozpocznij naukę
grzeczny

dobrze zrobione

workshop
On Monday there is a workshop on safety rules.
rozpocznij naukę
warsztat
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.