vocabulary ex8

 0    42 fiszki    mmurat
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English
Odpowiedź English

concept, notion, thought
rozpocznij naukę
idea (pomysł)

model, standard, perfect, model
rozpocznij naukę
ideal (idealny)

inactive, unused, inert lazy
rozpocznij naukę
idle (bezczynny, leniwy)

fantasy, delusion an erroneous perception or concept
rozpocznij naukę
illusion (złudzenie)

picture, drawning, description
rozpocznij naukę
illustration (ilustracja)

unreal, fantastic, fictitious
rozpocznij naukę
imaginary (zmyslony, wymyslony)

creative, original, clever
rozpocznij naukę
imaginative (pomysłowy)

huge, enormous, massive, colossal
rozpocznij naukę
immense (ogromny)

damage, injure, spoil, interfere with
rozpocznij naukę
impair (zaszkodzić)

fair, unbiased, neutral
rozpocznij naukę
impartial (bezstronny)

realize, achive, put into practice, execute tool, untensil
rozpocznij naukę
implement (wdrożyć, urzeczywistniać)

constant, ceaseless, continuous
rozpocznij naukę
incessant (bezustanny)

increase, amount
rozpocznij naukę
increment (przyrost, wzrost)

raid, attack, small-scale invation
rozpocznij naukę
incursion (najazd, napad)

uncaring, apathetic, unconcerned
rozpocznij naukę
indifferent (obojętny)

indigenous (rdzenny, tubylczy)

necessary, essential, vital, critical
rozpocznij naukę
indispensable (nieodzowny, niezbedny)

unclear, blurry, hazy, fuzzy
rozpocznij naukę
indistinct (niejasny, niewyraźny)

persuade, convince, coax
rozpocznij naukę
induce (skłaniać, nakłaniać)

incompetent, awkward, clumsy
rozpocznij naukę
inept (nieudolny, niezręczny)

inexorable (nieubłagany, niepowstrzymany,)

notorious, shocking
rozpocznij naukę
infamous (osławiony, niesławny)

limitless, endless, boundless
rozpocznij naukę
infinite (niezmierny, nieskończony)

tiny, minute, miniscule
rozpocznij naukę
infinitesimal (znikomy, nikły)

brilliant, imaginative, clever, inventive
rozpocznij naukę
ingenious (pomysłowy)

naive, trusting, gullible
rozpocznij naukę
ingenuous (naiwny, prostoduszny)

live, dwell, reside, populate
rozpocznij naukę
inhabit (zamieszkiwać)

control, limit, restrain
rozpocznij naukę
inhibit (hamować, blokować)

orginal, first, beginning, introductory
rozpocznij naukę
initial (początkowy, wstępny)

natural, inborn
rozpocznij naukę
innate (wrodzony)

harmless, inoffensive
rozpocznij naukę
innocuous (nieszkodliwy, niejadowity)

powerful, heightened, concentrated
rozpocznij naukę
intense (wielki, głęboki)

complicated, complex, involved
rozpocznij naukę
intricate (zawiły, złożony)

complicated, intricate, complex, elaborate
rozpocznij naukę
involved (zainteresowany)

angry, annoyed, upset
rozpocznij naukę
irate (zagniewany, wzburzony)

rough, rugged, uneven, irregular
rozpocznij naukę
jagged (postrzępiony, poszarpany)

danger, hazard, risk, threat
rozpocznij naukę
jeopardy (niebezpieczeństwo, zagrożenie)

joyful, happy, cheerful
rozpocznij naukę
jolly (radosny, wesoły)

shock, jar, shake up, surprise blow, surprise, shock
rozpocznij naukę
jolt (szarpnięcie, wstrząs)

sharp shrewd, clever, bright eager, enthusiastic
rozpocznij naukę
keen (chętny, bystry)

crucial, important, critical
rozpocznij naukę
key (kluczowy, istotny)

skill, ability, aptitude, talent
rozpocznij naukę
knack (talent, dryg)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.